کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
انسان از دیدگاه امام خمینی و کی یر که ‌گور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : صانعی، زینب

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

انسان از دیدگاه امام خمینی و کی یر که ‌گور

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 انسان از دیدگاه امام خمینی  و  کی یر که گور

زینب صانعی

 

‏ ‏

‏پژوهش تطبیقی درباره ماهیت و مقام انسان از منظر امام خمینی و‏‎ ‎‏براندت فریتیهوف کی یرکه گور است. گر چه امام خمینی و کی یرکه گور به‏‎ ‎‏دو حوزه فکری و نظری کاملاً متفاوتی تعلق دارند، اما از نقطه نظر انسانی‏‎ ‎‏شباهت های فراوانی به یکدیگر دارند. کی یرکه گور انسان را موجودی‏‎ ‎‏می داند که دارای ابعاد و مختصاتی کاملاً جدا از بسط اخلاقی مذهبی‏‎ ‎‏می باشد. همچنان که امام خمینی نیز در فرازی از سخنان خود این حقیقت‏‎ ‎‏را مورد تأیید قرار داده و عظمت انسان را معطوف به روح و اخلاق و کردار‏‎ ‎‏او دانسته است. نویسنده در ادامه، مسأله ناامیدی انسان را از سطحی نگری‏‎ ‎‏و امید او به یافتن آگاهی اصیل و حتمی، مورد بحث قرار داده و تعلیمات‏‎ ‎‏مشابه این دو نفر را نشان داده است. وی با ارایه ی بحثی درباره مراتب‏‎ ‎‏سه گانه وجودی انسانی شامل: نفس امّاره، لوامه و مطمئنه، بحث خود را به‏‎ ‎‏پایان برده است. ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 354