کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
امام خمینی و نقد مدرنیزاسیون در اندیشه ترقی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : نجفی، موسی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

امام خمینی و نقد مدرنیزاسیون در اندیشه ترقی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  امام خمینی و نقد مد نیزاسیون در اندیشه ترقی

دکتر موسی نجفی

 

‏ ‏

‏مقاله در حدود نقد یکی از اندیشه های رایج در حوزه تفکر اصلاحی‏‎ ‎‏در ایران یعنی نقد اندیشه ترقی، بر مبنای اصول اندیشه دینی است.‏‎ ‎‏نویسنده با نگاهی تاریخی بحث توسعه را از دو دیدگاه اندیشه ترقی و‏‎ ‎‏اندیشه تعالی پی گرفته است و  سپس از دید اندیشه تعالی که خط تفکر و‏‎ ‎‏بزرگان و مصلحان جامعه اصیل شیعی ایران است، به نقد توسعه در اندیشه‏‎ ‎‏ترقی می پردازد. مقاله در دو بخش سامان یافته‏

‏1 ـ مشخصه های اندیشه تعالی در نقد اندیشه ترقی از منظر تاریخ‏‎ ‎‏سیاسی ایران.‏

‏2 ـ اندیشه سیاسی امام خمینی در نقد توسعه و در چار چوب اندیشه‏‎ ‎‏ترقی.‏

‏نویسنده معتقد است، در تاریخ ایران، چه در هشتاد سال اول بعد از‏‎ ‎‏جنگ های ایران و روس، و چه در دوره دوم آن، یعنی از مشروطه تا امروز،‏‎ ‎‏فقط دو خط فکری در ایران وجود ندارد، بلکه خط عمیق تری هم وجود‏‎ ‎‏دارد که ارتجاع نیست، اما ترقی را هم با همه لوازمش و به صورت چشم و‏‎ ‎‏گوش بسته نمی پذیرد، وی نام این تفکر را خط تعالی می گذارد و معتقد‏‎ ‎‏است این اندیشه می تواند اصیل ترین و روشن ترین تراز برای شناخت‏‎ ‎‏تاریخی تحولات فکری و سیاسی ایران باشد. رسوخ مظاهر منحط غربی‏‎ ‎‏به نام توسعه از جمله آفات فضای ویرانگر اندیشه ترقی بوده است.‏‎ ‎‏نویسنده با الهام از تفکر امام به تفکیک و مرزبندی این دو خط فکری و‏‎ ‎‏اندیشه ترقی و اندیشه تعالی می پرداخته است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 340