کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
انقلاب ‌اسلامی، دفاع ‌مقدس ‌و سلوک اخلاقی ـ عرفانی‌ امام ‌خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : موحدی، مرتضی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

انقلاب ‌اسلامی، دفاع ‌مقدس ‌و سلوک اخلاقی ـ عرفانی‌ امام ‌خمینی

‏ ‏

  انقلاب اسلامی،دفاع مقدس وسلوک اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی

حجة الاسلام مرتضی موحدی

 

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله، در بخش اول ضمن تبیین انقلاب اسلامی از منظر‏‎ ‎‏امام به پیدایی انقلاب اسلامی و ریشه های آن و نقش امام در شکل گیری‏‎ ‎‏این انقلاب از 15خرداد 1342 پیروزی انقلاب اسلامی می پردازد و در این‏‎ ‎‏راستا، به نقش امام در بسیج مردم در انقلاب برای پیشبرد آن اشاره‏‎ ‎‏می نماید و در ادامه، به تأثیر انقلاب اسلامی در جهان معاصر و به ویژه در‏‎ ‎‏میان کشورهای اسلامی و ملل محروم جهان می پردازد و یکی از عوامل‏‎ ‎‏توجه آنان را به انقلاب اسلامی، شخصیت امام خمینی و سیره علمی ایشان‏‎ ‎‏می داند.‏

‏در بخش دوم، نویسنده به هشت سال دفاع مقدس مردم مسلمان ایران‏‎ ‎‏به رهبری و با ارشادات امام می پردازد و ضمن بیان دیدگاه و نقش امام در‏‎ ‎‏طی این دفاع، به تأثیر آن در سایر ملل جهان و به ویژه، مسلمانان و‏‎ ‎‏الگوگیری آنان از این دفاع مقدس می پردازد.‏

‏در بخش سوم مقاله نیز نویسنده ضمن نگاهی اجمالی به زندگی امام از‏‎ ‎‏دوران کودکی تا رحلت ایشان، سیره اخلاقی و سلوک عرفانی ایشان که از‏‎ ‎‏همان دوران کودکی آغاز گشته بود را بررسی نموده، ضمن اشاره به‏‎ ‎‏هدفمند بودن زندگی ایشان  و نظم ایشان در امور، روح امام را روحی‏‎ ‎‏مردمی دانسته که همواره در جمع و همیشه در خدمت  مردم بود.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 331