کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اخلاق حرفه ‌ای در اندیشه ‌های امام خمینی (ره) با تأکید بر اخلاق دیپلماسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فرامرز قراملکی، احد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اخلاق حرفه ‌ای در اندیشه ‌های امام خمینی (ره) با تأکید بر اخلاق دیپلماسی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  اخلاق حرفه ای در اندیشه های امام خمینی(ره) با تأکید بر اخلاق دیپلماسی

دکتر احد فرامرز قراملکی

 

‏ ‏

‏اخلاق حرفه ای در دو مفهوم سازی اخلاق مشاغل و مسؤولیت های‏‎ ‎‏اخلاقی بنگاه ها که امروزه در محافل علمی و اجرایی کشورهای صنعتی،‏‎ ‎‏توسعه فراوان دارد، در تمدن اسلامی در سده های چهارم و پنجم مورد‏‎ ‎‏توجه قرار گرفته و بسیاری از منابع مهم در اخلاق حرفه ای، آثار دانشمندان‏‎ ‎‏مسلمان در آن روزگاران است و این، دلیل گرانبار بودن منابع اسلامی از‏‎ ‎‏اخلاق ناظر به مشاغل و حرفه ها است. امام خمینی(ره) به هر دو‏‎ ‎‏مفهوم سازی اخلاق حرفه ای توجه داده اند.‏

‏دیدگاه آن حضرت در این خصوص را می توان به صورت‏‎ ‎‏موردپژوهانه و در خصوص اخلاق دیپلماسی مورد بحث قرار داد. ملاک‏‎ ‎‏نهایی اهمیت اخلاق در روابط و مدیریت دیپلماسی و وزن بیشتر آن نسبت‏‎ ‎‏به سایر شاخه های مدیریتی را در کلام و پیام امام می تون یافت. امام(ره) در‏‎ ‎‏عین تأکید بر تخلِق اخلاق مشاغل دیپلماسی، بر تعهدات اسلامی و اخلاقی‏‎ ‎‏وزارت خارجه و سفارتخانه ها نیز تأکید فراوان دارند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 330