کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مروری بر تجلی عرفان و اخلاق در انقلاب اسلامی ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : عمید زنجانی، عباسعلی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مروری بر تجلی عرفان و اخلاق در انقلاب اسلامی ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مروری بر تجلی عرفان و اخلاق در انقلاب اسلامی ایران

آیه الله عباسعلی عمید زنجانی

‏ ‏

‏ ‏

‏این نوشتار به طور کوتاه و فشرده و به منظور تبیین رابطه عینی سیاست‏‎ ‎‏و عرفان در متن انقلاب اسلامی ایران، از بررسی تحول به رویکرد تحلیل‏‎ ‎‏انقلاب به جای رویکرد نفی آن آغاز و با اشاره به اثرات منفی انقلاب ها و‏‎ ‎‏بی رونقی آن در انقلاب اسلامی و نیز ایما به شخصیت والای عرفانی رهبر‏‎ ‎‏کبیر انقلاب اسلامی و مروری بر پیشینه پیوند عرفان و سیاست در تاریخ‏‎ ‎‏نهضت های اسلامی  و معضل ذهنیت ناهمگونی سیاست و عرفان به‏‎ ‎‏الگوهای عارفانه سیاست و حکومت پرداخته و ریشه های عرفان را در‏‎ ‎‏دوران نهضت روحانیت به رهبری حضرت امام(ره) پی گرفته است و‏‎ ‎‏معراج سیاست را در پیروزی انقلاب اسلامی و برخورد با مخالفان و‏‎ ‎‏ملکوت دفاع مقدس مورد بررسی قرار داده و رگه های عرفان را در اصول‏‎ ‎‏قانون اساسی و دولت ها، از رجایی تا خاتمی پی گرفته است و عرفان را در‏‎ ‎‏ابعاد فرهنگی انقلاب، به عنوان اصیل ترین محور این پژوهش مورد توجه‏‎ ‎‏قرار داده است.  سرانجام نیش و نوش را در کنار یکدیگر؛ یعنی خلأهای‏‎ ‎‏عرفانی نظام و توجه به اهتمام رهبر معظم انقلاب به بعد ارزشی و عرفانی‏‎ ‎‏انقلاب را پایان بخش مقال قرار داده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 314