کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مقام و منزلت زن از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حمصیان، احمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مقام و منزلت زن از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مقام و منزلت زن از دیدگاه امام خمینی

دکتر احمد رضا حمّصیان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏از دیدگاه نویسنده، امام به دو دلیل معتقد بود زنان از مقام و منزلت‏‎ ‎‏والایی برخوردارند و باید برای اعاده حقوق از دست رفته آنان تلاش کرد:‏‎ ‎‏نخست آنکه زنان نیمی از آحاد هر جامعه ای به حساب می آیند و بنابراین،‏‎ ‎‏حق آنان است که در مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه خود مشارکت کرده‏‎ ‎‏و در حل مشکلات کشور سهیم باشند. از دیدگاه امام خمینی اسلام زن را‏‎ ‎‏مثل مرد در همه شئون دخالت می دهد و مرد و زن باید با هم اقدام به‏‎ ‎‏آبادانی کشور خود کنند. دوم آنکه زن دارای نقش مادری است و به لحاظ‏‎ ‎‏اهمیت او در انسان سازی دارای نقشی شبیه نقش قرآن مجید است و شغل‏‎ ‎‏مادری در ردیف شغل پیامبری قرار دارد. به گفته امام: «انبیا آمده اند که‏‎ ‎‏انسان بسازند و باید شغل مادرها هم همین باشد.» نویسنده در ادامه به‏‎ ‎‏انواع نقشهای تربیتی و اخلاقی یک مادر اشاره می کند و با استناد به‏‎ ‎‏اظهارات امام خمینی در این زمینه ها، مدعیات خویش را به اثبات‏‎ ‎‏می رساند. به اعتقاد نویسنده، دامن مادر نخستین مرکز تربیتی کودک است‏‎ ‎‏که بیشترین تأثیر را بر روی او می گذارد و عامل مهمی در تکوین شخصیت‏‎ ‎‏وی به حساب می آید. چنان که شیوه تربیت کودک توسط مادر، با تربیت و‏‎ ‎‏سرنوشت جامعه ارتباط مستقیم دارد و بالاخره این زنان هستند که‏‎ ‎‏می توانند از طریق تأثیر گذاری بر شوهرانشان، آنان را به کارهای نیک یابد‏‎ ‎‏سوق دهند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 287