کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
ولایت مطلقه ‌معصومین (ع) و ولایت فقیه از دیدگاه امام‌ خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ابراهیمی، محمدعلی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

ولایت مطلقه ‌معصومین (ع) و ولایت فقیه از دیدگاه امام‌ خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 ولایت مطلقه معصومین(ع) و ولایت فقیه ازدیدگاه امام خمینی

محمد علی ابراهیمی

‏ ‏

‏ ‏

‏تحلیلی روایی از مسأله ولایت مطلقه معصومین (ع) و ولایت فقیه از‏‎ ‎‏دیدگاه امام خمینی (ره) است. این تحلیل مشتمل بر چهار فصل است. در‏‎ ‎‏فصل اول انواع ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، ولایت بر محجوران،‏‎ ‎‏ولایت بر جامعه خردمندان و ولایت مطلقه مورد بررسی قرار گرفته است.‏‎ ‎‏عنوان فصل دوم، دلایل ولایت مطلقه رسول الله می باشد. در این فصل‏‎ ‎‏پاره ای از آیات و روایاتی که بر ولایت مطلقه رسول خدا دلالت می کنند‏‎ ‎‏مورد بحث واقع شده اند. در فصل سوم از ولایت مطلقه معصومان سخن به‏‎ ‎‏میان آمده و طی سه دلیل قرآنی و پاره ای از ادله عقلی و روایی، ولایت‏‎ ‎‏مطلقه آنان به اثبات رسیده است. در فصل چهارم به بیان دلایل نقلی بر‏‎ ‎‏ولایت مطلقه فقیه اختصاص یافته است. در این فصل پنج مورد از روایاتی‏‎ ‎‏که ناظر به ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط است ذکر و تبیین گردیده‏‎ ‎‏است. نویسنده، نتیجه گرفته است که پیامبر دارای ولایت مطلقه بر انسان و‏‎ ‎‏بلکه بر کل هستی بود و خداوند این ولایت را به او عطا کرده است، و پس‏‎ ‎‏از ایشان این ولایت به ائمه (ع) رسید. اما فقها جامع الشرایط تنها دارای‏‎ ‎‏ولایت تشریعی بوده و تنها افراد صلاحیت دار برای زمامداری‏‎ ‎‏مردم می باشند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 282