کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مقایسه تطبیقی سیره امام خمینی با سیره معصومین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ربیع نتاج، سید علی اکبر

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مقایسه تطبیقی سیره امام خمینی با سیره معصومین

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مقایسه تطبیقی سیره امام خمینی با سیره معصومین

حجة الاسلام دکتر سید علی اکبر ربیع نتاج

‏ ‏

‏ ‏

‏در این مقاله کوشش شده رعایت بیت المال به عنوان یکی از سیره های‏‎ ‎‏امام خمینی با سیرۀ معصومین علیهم السلام مقایسه گردد. در جامعه‏‎ ‎‏اسلامی بیت المال در دست حاکم امانتی است که باید آن را نگهبان باشد و‏‎ ‎‏از حیف و میل و سوء استفاده از آن جلوگیری نماید و آن را به مصرف‏‎ ‎‏کسانی برساند که در کتاب خدا و سنت معصومین (ع) به آن سفارش شده‏‎ ‎‏است. امام خمینی که سیرۀ عملی او تجلی قرآن و سنت است، همواره در‏‎ ‎‏خصوص رعایت بیت المال از معصومین الگو می گرفت. مدیران اقتصادی‏‎ ‎‏شایسته انتخاب می کرد، تا تقوایشان آنان را از دست درازی به اموال‏‎ ‎‏عمومی باز دارد، در مصرف بیت المال احتیاط می کرد و دیگران را به این‏‎ ‎‏کار سفارش می نمود، بر عملکرد کارگزاران نظارت و کنترل داشت و با‏‎ ‎‏متخلفین برخورد قاطع می کرد.‏

‏نویسنده در پایان، نجات جوامع امروزی را در گروه اجرای دقیق سیرۀ‏‎ ‎‏امام خمینی دانسته و یکی از راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی را،‏‎ ‎‏رعایت بیت المال، و پیروی از سیرۀ او در این زمینه پیشنهاد کرده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 275