کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تربیت نوجوان و جوان در سیره امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فلاحتی، ایرج

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تربیت نوجوان و جوان در سیره امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

  تربیت نوجوان و جوان در سیره امام خمینی

ایرج فلاحتی

‏ ‏

‏ ‏

‏تحلیلی از دیدگاههای امام خمینی درباره تربیت اسلامی جوانان و‏‎ ‎‏نوجوانان است. این تحلیل با استفاده از اظهارات امام خمینی در دیدارهای‏‎ ‎‏خود با جوانان و نوجوانان و نیز به مناسبتهای مختلف ارائه گشته است. امام‏‎ ‎‏خمینی معتقد است جوانان و نوجوانان از نیروهای معنوی و مادی هر‏‎ ‎‏کشور به شمار می آیند و خیانت به آنها خیانت به کشور محسوب می شود.‏‎ ‎‏او معتقد است هرگونه کوتاهی در تربیت صحیح جوانان و نوجوانان در‏‎ ‎‏واقع خیانت به امانتهای خدا می باشد و انسان باید عواقب آن را بچشد. از‏‎ ‎‏دیدگاه امام خمینی مربیان و معلمان و نیز مراکز آموزشی مانند مدارس و‏‎ ‎‏دانشگاهها در این زمینه وظایف مضاعفی دارند و برای هر نوع کوتاهی و‏‎ ‎‏کم کاری در قبال تربیت جوانان و نوجوانان باید پاسخ گو باشند. ایشان‏‎ ‎‏همچنین از ارتباط میان حوزه و دانشگاه به عنوان یکی از عوامل مهم‏‎ ‎‏تربیتی جوانان یاد کرده و بر وحدت این دو قشر تحصیل کرده تأکید نموده‏‎ ‎‏است. نویسنده معتقد است، یکی از مظاهر تربیتی جوانان و نوجوانان در‏‎ ‎‏فرهنگ هر ملّتی بازتاب می یابد و به همین مناسبت امام خمینی گاه و بیگاه‏‎ ‎‏نقش فرهنگ را مورد تأکید قرار داده و سالم سازی محیطهای فرهنگی از‏‎ ‎‏رذایل اخلاقی تأکید ورزیده است. در بخش پایانی مقاله با توضیح درباره‏‎ ‎‏فلسفه اخلاق، از تقوا، جهاد با نفس، استغفار، توبه، توکل و احسان به‏‎ ‎‏عنوان پایه های اخلاق آسمانی یاد گشته است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 272