کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
شخصیت اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : مجاهدی، محمدعلی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

شخصیت اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  شخصیت اخلاقی عرفانی امام خمینی (ره)

حجة الاسلام والمسلمین محمد علی مجاهدی

‏ ‏

‏ ‏

‏موضوع این مقاله، بررسی ابعاد اخلاقی عرفانی امام خمینی است.‏‎ ‎‏نویسنده، با استناد به اظهارات و مکتوبات امام، نتیجه گرفته است که امام‏‎ ‎‏خمینی از معدود عالمانی بود که در دو بُعد اخلاق و عرفان به بالاترین‏‎ ‎‏قله های معنویت و معرفت رسیده بود. از دیدگاه او: شخصیت اخلاقی‏‎ ‎‏عرفانی امام خمینی، مرهون و نقش مرحوم آیت الله شاه آبادی است و‏‎ ‎‏ایشان در تربیت روحی  و معنوی امام خمینی سهم مهی را به خود‏‎ ‎‏اختصاص داده است. در بخش دیگری از مقاله از موانع و شرایط سیر و‏‎ ‎‏سلوک عرفانی و اخلاقی سخن به میان آمده و دیدگاههای افراد مختلف‏‎ ‎‏درباره مباحث عرفانی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده معتقد‏‎ ‎‏است، مهم ترین شاخصه امام خمینی آن بود که او عملا و در جریان‏‎ ‎‏رهبری انقلاب اسلامی ایران و همچنین در دوران زمامداری خود‏‎ ‎‏اندوخته های خویش را به مرحله اجرا گذاشت و با اتخاذ شیوه منحصر به‏‎ ‎‏فرد خود، الگوی جدیدی از سیاستمداری و حکومتداری را به جهان‏‎ ‎‏عرضه نمود.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 263