کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اندیشه عرفانی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : روحانی، سیف الله

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اندیشه عرفانی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  اندیشه عرفانی امام خمینی

سیف الله روحانی

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله مشتمل بر مطالبی است که امام خمینی پیرامون موضوعات‏‎ ‎‏قرآنی و اخلاقی بیان کرده است. نویسنده، نخست با عنوان عرفان و قرآن،‏‎ ‎‏به ذکر فضیلت تلاوت قرآن پرداخته و شمه ای از احکام و آداب آن را‏‎ ‎‏یادآور شده است. سپس، از جهاد اکبر و مراحل تحقق آن سخن به میان‏‎ ‎‏آمده است. از دیدگاه امام خمینی جهاد اکبر دارای چندین مرحله است که‏‎ ‎‏از مهم ترین آنها تفکر، عزم، مراقبه، محاسبه و توبه است. بخش بعدی‏‎ ‎‏مقاله با عنوان اعیان ثابت و مظاهر اسمائیه، از حضرت آدم به عنوان مظهر‏‎ ‎‏تام الهی و اسم اعظم حق جل وعلا یاد شده است. پس از آن متن سخنان‏‎ ‎‏امام خمینی درباره مسائل اخلاقی و آثار مثبت و منفی پاره ای از فضایل و‏‎ ‎‏رذایل بازگو گردیده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 260