کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مشرب اخلاقی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : اسماعیل زاده، محمد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مشرب اخلاقی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مشرب اخلاقی امام خمینی

محمد اسماعیل زاده

‏ ‏

‏ ‏

‏تحلیلی از مشرب اخلاقی امام خمینی و روشهای ایشان در مباحث‏‎ ‎‏تربیتی است. به باور نویسنده، امام در سیاست و مسائل اجتماعی و‏‎ ‎‏سیاسی، حتی در مباحث اخلاقی نیز دارای  مشربی ویژ ه بود و ازمبانی‏‎ ‎‏خاص خود پیروی می کرد، یکی از این مشربها آن بودکه او در ارایۀ و طرح‏‎ ‎‏مسائل اخلاقی و تربیتی، فکری همه سونگر و فراگیر داشت و تمام ابعاد‏‎ ‎‏وجودی انسان را مد نظر قرار می داد. بر همین اساس در شیوۀ تربیتی او‏‎ ‎‏تزکیه و تهذیب درونی انسانها، باعث دور کردن آنان از اجتماع و سیاست‏‎ ‎‏نمی شد و تقوی و سیاستمداری با هم منافات نداشت. چنان که ساده گویی‏‎ ‎‏و بی تکلفی در بیان نیز از ویژگی های منحصر به فرد مشرب اخلاقی او بود‏‎ ‎‏و وی با بهره گیری از سیره انبیاء در تبلیغ و تربیت مردمان، مواعظ اخلاقی‏‎ ‎‏خویش را به ساده ترین بیان ممکن به مخاطب منتقل می ساخت و او را به‏‎ ‎‏تأمل می خواند. چنان که یأس زدایی و امید بخشی و نیز واقع بینی و توجه‏‎ ‎‏به اصول اخلاقی به جای فروع، از نکاتی است که مورد توجه خاص امام‏‎ ‎‏خمینی قرار داشت و شیوه های اخلاقی او را از دیگران متمایز می ساخت.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 251