کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تلخیصی از تقریرات شرح اسفار امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : قاسمی، محمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تلخیصی از تقریرات شرح اسفار امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  تلخیصی از تقریرات شرح اسفار امام خمینی

محمد رضا قاسمی

‏ ‏

‏ ‏

‏متن حاضر، بخشی از تقریرات درسهای فلسفه امام خمینی است که از‏‎ ‎‏سوی سید عبدالغنی موسوی اردبیلی تحریر گشته است. این درسها بر‏‎ ‎‏محور دو کتاب اسفار اربعه صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) و منظومه‏‎ ‎‏ملاهادی سبزواری ارایه گشته و طی آن مباحث زیر مورد بررسی و تحلیل‏‎ ‎‏و نقادی واقع شده است: تناسخ و اقسام آن، ابطال تناسخ و عدم تنافی آن با‏‎ ‎‏معاد جسمانی و رجعت، کیفیت رابطه نفس با عالم طبیعت و با بدن، موت‏‎ ‎‏طبیعی و موت اختراقی، اختلاف قائلان به اصالت وجود و اصالت ماهیت،‏‎ ‎‏نظر فلاسفه و منطقیان در مورد جنس، ادله قائلان به وحدت نفس، ذو‏‎ ‎‏مراتب بودن نفس، مراتب وجود از نظر فلاسفه و عرفا، قاعده امکان اشرف‏‎ ‎‏و وجود سنخیت بین مراتب وجود در قوس نزولی و صعودی، اختلاف‏‎ ‎‏انسانها در آفرینش و خلق و خوی، ماهیت نبوت و عدم اعتباری و جعلی‏‎ ‎‏بودن آن، اصول چهارگانه اخلاق و بساطت عقل اول.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 252