کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اخلاق زمامداری امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : آموزگار، محمدحسن

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اخلاق زمامداری امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  اخلاق زمامداری امام خمینی

دکتر محمد حسن آموزگار

‏ ‏

‏این مقاله با هدف تبیین سلوک سیاسی امام خمینی و جلوه های رفتاری‏‎ ‎‏او در عرصه ء سیاست و زمامداری تدوین شده و مشتمل بر پنج فصل‏‎ ‎‏است. در فصل اول با عنوان معیارهای اخلاق و مفاهیم زمامداری،‏‎ ‎‏اصطلاحات حکومت و سیاست تبیین گشته و بر لزوم دستیابی به یک شیوه‏‎ ‎‏صحیح برای زمامداری تأکید شده است. در فصل دوم پاره ای از‏‎ ‎‏اندیشه های فیلسوفان سیاسی و متفکران اجتماعی غربی درباره قدرت و‏‎ ‎‏حکومت و حاکمان و زمامداران به نقد کشیده شده است. فصل سوم به‏‎ ‎‏تمدن و اسلام اختصاص یافته و مفاهیمی مثل تعاون و تعدیل ثروت و‏‎ ‎‏انفاق مورد بررسی قرار گرفته و از تعلیمات اجتماعی اسلام به عنوان مهم‏‎ ‎‏ترین عوامل زمینه ساز تأسیس حکومتی بر مبنای  عدالت یاد گشته است.‏‎ ‎‏در فصل چهارم با عنوان امام خمینی و تشکیل جمهوری اسلامی از‏‎ ‎‏باورهای عمیق امام خمینی به آموزه های اسلام، خصلتهای شخصی و‏‎ ‎‏نگرش های ذهنی او به مسأله قدرت سخن به میان آمده و قدرت اسلام در‏‎ ‎‏اداره جهان به اثبات رسیده است.‏

‏نویسنده، با بررسی امکان تحقق نظام سیاسی بر مبنای ولایت فقیه بر‏‎ ‎‏نقش عملکرد محوری امام در این زمینه تأکید کرده و مدنیت و ولایت را‏‎ ‎‏لازم و ملزوم یکدیگر معرفی نموده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 247