کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
سلسله مشایخ عرفانی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : قنبری، محمد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

سلسله مشایخ عرفانی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  سلسله مشایخ عرفانی امام خمینی

محمد قنبری

‏ ‏

‏ ‏

‏عرفان روش معرفتی گروهی است که در کشف حقیقت، بر خلاف اهل‏‎ ‎‏برهان بر ذوق و اشراق اعتماد بیش تری دارند، تا عقل و استدلال این روش‏‎ ‎‏معرفتی، نه تنها در میان مسلمانان، که از دیر باز مورد توجه پیروان تمامی‏‎ ‎‏ادیان بوده است. این مقاله در پی آن است، تا با برشمردن سلسله مشایخ‏‎ ‎‏عرفانی  امام خمینی، شرح حالی باشد بر زندگی آنان و برخی زوایای‏‎ ‎‏زندگی عرفانی آنان.‏

‏نویسنده در این مقاله، سلسلۀ مشایخ امام را میرزا محمد علی شاه‏‎ ‎‏آبادی، میزرا هاشم اشکوری، آقامحمدرضا قمشه ای، سید رضی لاریجانی،‏‎ ‎‏سید عبدالجواد و شیرازی و حکیم آخوند ملا علی نوری و ملا محمد بید‏‎ ‎‏آبادی معرفی می کند. وی، در بیان دلیل انتخاب سلسله مشایخ امام تا ملا‏‎ ‎‏محمد بید آبادی می نویسد: دلیل این انتخاب عدم اختلاف اصحاب تراجم‏‎ ‎‏در اتصال این سلسله است ، و در حد اتصال بین بید آبادی تا ملاصدرا‏‎ ‎‏حلقاتی مفقود است، و برای احتراز از اختلاف نظرها به این مقدار بسنده‏‎ ‎‏شده است.‏

‏نویسنده در معرفی هر یک از مشایخ عرفانی امام، شمه ای از شرح‏‎ ‎‏حال، شیوه عرفانی، آثار، دستور العملهای عرفانی و تعدادی از شاگردان‏‎ ‎‏آنان را معرفی کرده است. وی، در معرفی شیخ عارف شاه آبادی‏‎ ‎‏استادعرفان امام می نویسد: امام به مدد مرحوم شاه آبادی وارد سلوک و‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 243

‏طریق معرفت شده و از شاگردان بر جسته عرفان شاه آبادی بود. رابطه‏‎ ‎‏استادی و شاگردی این دو بزگوار آن قدر عمیق بود که به مرحله عشق‏‎ ‎‏وارادت صعود نمود. امام خود درباره شاه آبادی می گوید: ایشان گنجینه ای‏‎ ‎‏گرانبها بوده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 244