کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
عرفان و سیاست از نظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : الاسدی، مختار

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

عرفان و سیاست از نظر امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  عرفان و سیاست از نظر امام خمینی

حجة الاسلام مختار الاسدی

‏ ‏

‏این مقاله با اشاره به برخی از فرازها و مضامین وصیتنامه الهی - سیاسی‏‎ ‎‏امام خمینی به بررسی ابعادی از اندیشه های عرفانی و سیاسی آن فقید‏‎ ‎‏می پردازد. جهاد اکبر و دعوت به تهذیب نفس و نقش تزکیه در زندگی فرد‏‎ ‎‏و جمعی انسانها، دعوت طلاب به تهذیب و مراقبتهای اخلاقی و عدم‏‎ ‎‏غفلت آنها از مراحل تهذیب و تاثیر رفتارهای غیر اخلاقی آنها در انحراف‏‎ ‎‏و فساد عالم، تحلیل حب ذات به عنوان منشاء همه گناهان، ضرورت‏‎ ‎‏پرداختن به دروس اخلاق اسلامی در مراکز آموزشی حوزه های علمیه ،‏‎ ‎‏موضوعات متنوع این مقاله هستند که مولف پیرامون آنها به بحث نشسته‏‎ ‎‏است. در پایان نیز تاکید می کند که امام خمینی همواره نسبت به حُبّ جاه،‏‎ ‎‏غرور، تکیه و احساس برتری بر مردم هشدار می داد و همگان را از متبلی‏‎ ‎‏شدن به آنها حذر می کرد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 211