کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
زهد در اندیشه اخلاق امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : آقامیری، سیده طاهره

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

زهد در اندیشه اخلاق امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

  زهد در اندیشه اخلاق امام خمینی

سیده طاهره آقامیری

‏ ‏

‏ ‏

‏تحلیل مفهوم زهد در اندیشه اخلاقی امام خمینی محور تامل در این‏‎ ‎‏مقاله است. نویسنده در نوشتار خود می کوشد تا با تمایز گذاری میان دنیای‏‎ ‎‏مذمومه و دنیای ممدوحه، ماهیت زهد را مورد باز کاوی قرار دهد.‏

‏به عقیده وی دین اسلام برای زندگی دنیوی و امور مادی از آن جهت‏‎ ‎‏که درآمدی بر مسائل معنوی و زندگی اُخروی است اهمیت بسیاری قایل‏‎ ‎‏است، چنان که پیامبر گرامی اسلام می فرماید: «الدنیا مزرعه الاخرة». آنچه‏‎ ‎‏که در باب سلوک اخلاقی مهم است فهم و شناخت دنیای  مذمومه است که‏‎ ‎‏با مفهوم زهد رابطه ای تنگاتنگ دارد. امام خمینی در تعریف دنیا گفته‏‎ ‎‏است:(( دنیا همان است که پیش شماست، خود شما وقتی توجه به نفستان‏‎ ‎‏دارید خودتان دنیایید دنیای هر کس خودش است آن تکذیب امور است.‏‎ ‎‏اما شمس و قمر و طبیعت هیچ تکذیب نشده است از اینها تعریف شده‏‎ ‎‏است اینها مظاهر خداست، آن که انسان را بعید می کند از ساحت قدس و‏‎ ‎‏کمال دنیاست و آن هم پیش خود آدم است توجه به نفس است.)) از این‏‎ ‎‏رو به نظر امام خمینی ترک وابستگیهای پست دنیایی و دوری جستن از‏‎ ‎‏نفسانیات رذیله، لازمه ورود به ساحت کبریایی حق  خروج از ساحت بت‏‎ ‎‏خود است، بدین ترتیب زهد نه به معنای  ترک دنیا، بلکه بمنظور اصلاح‏‎ ‎‏ساختار روحی بشر مورد توجه شریعت اسلام است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 189