کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
کلیات مراتب، مظاهر و حضرات وجود در عرفان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : کیاشمشکی، ابوالفضل

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

کلیات مراتب، مظاهر و حضرات وجود در عرفان

‏ ‏

‏ ‏

  کلیات مراتب، مظاهر و حضرات وجود در عرفان

دکتر ابوالفضل کیاشمشکی

‏ ‏

‏ ‏

‏به عقیده مؤلف یکی از اساسی ترین مباحث عرفان نظری در زمینه‏‎ ‎‏هستی شناسی، بحث از مراتب، مظاهر و حضرات وجود، است چرا که در‏‎ ‎‏نگاه عارفان، هستی حقیقی و حقیقت عبارت است از وجود حضرت حق‏‎ ‎‏که خویش را در مراتب و در منازل و مرائی جهان باز می نماید و به تجلی‏‎ ‎‏می گذارد.از این رو، نویسنده در این مقاله آرا و انظار عارفان بزرگی‏‎ ‎‏همچون صدر الدین قونوی سعید الدین فرغانی، عبد الرزاق کاشانی و امام‏‎ ‎‏خمینی را تبیین و بررسی و سرانجام اذعان می دارد که امام خمینی هر چند‏‎ ‎‏بهره زیادی از آثار مکتوبات برجستگان مکتب عرفانی همچون محیی‏‎ ‎‏الدین ابن عربی نبرده است، ولی در پرتو روایات اهل بیت(ع) و نیز با‏‎ ‎‏وجود استعداد و ذوق خاصی که در زمینه عرفان داشته اند لطایف و طوایفی‏‎ ‎‏را در مباحث ناب عرفانی تبیین نموده اند که در آثار به جای مانده بزرگان‏‎ ‎‏عرفان، نظیری برای آنها یافت نمی شود از جمله در خصوص حقیقت‏‎ ‎‏عماء هویت غیبیه فیض اقدس، حقیقت محمدیه و علویه، عین ثابت انسان‏‎ ‎‏کامل و بسیاری از عمیق ترین مباحث حوزه عرفان نظری.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 188