کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
صد نکته اخلاقی ـ تربیتی از آثار امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : جهانی پور، یاسر

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

صد نکته اخلاقی ـ تربیتی از آثار امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  صد نکته اخلاقی ـ  تربیتی از آثار امام خمینی

یاسر جهانی پور

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله با استناد به آثار اخلاقی ـ  عرفانی امام خمینی‏‎ ‎‏می کوشد تا صد نکته اخلاقی ـ تربیتی را توضیح و تبیین نماید. وی، پس از‏‎ ‎‏آنکه منازل سلوک را به سیزده مرحله یعنی: مقام بیداری؛ مقام عزم و اراده؛‏‎ ‎‏مقام اتیان و ارکان سلوک؛ مقام توبه؛ مقام ذکر؛ مقام دوری از دنیا؛ مقام‏‎ ‎‏تصفیه دل از غیر خدا؛ مقام استقامت؛ مقام صبر؛ مقام توکل؛ مقام رضا؛ مقام‏‎ ‎‏تسلیم؛ و مقام فناء تقسیم می نماید آن صد نکته مذکور را در دو بخش کلی:‏‎ ‎‏دستورات عمده و کلی سلوک و دستورات جزئی سلوک، آرایش می دهد.‏

‏توجه دادن بندگان به حق و التفات خداوند و دور نمودن و بر حذر‏‎ ‎‏داشتن آنها از روی آوردن به غیر حق و شناساندن دنیا و نفس، سفارش به‏‎ ‎‏فراگیری عرفان نظری و علم همراه با عمل، زهد، تقوا، و ایمان و عمل‏‎ ‎‏صالح، عبودیت حق و اطاعت از او و حضور قلب، دستورات کلی امام‏‎ ‎‏خمینی درسلوک عرفانی و اخلاق اند. نویسنده، در زیر این دستورات کلی‏‎ ‎‏و فراگیر، سی و شش نکته اخلاقی را بیان و توضیحاتی پیرامون آنها ارائه‏‎ ‎‏می نماید. از نکته سی وهفتم تا یکصدم دستورات پراکنده جزئی اخلاقی و‏‎ ‎‏تربیتی اند که همت و ذوق مؤلف در تشریح یکایک آنها در خور‏‎ ‎‏تحسین است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 185