کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
امام خمینی و محبت الهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : محامد، علی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

امام خمینی و محبت الهی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  امام خمینی و محبت الهی

حجة الاسلام والمسلمین علی محامد

‏ ‏

‏ ‏

‏علم اخلاق که یکی از شاخه های علوم فلسفی و برهانی است از دو‏‎ ‎‏بخش اخلاق نظری و اخلاق عمل تشکیل می شود. اخلاق نظری، یعنی‏‎ ‎‏دانستن کلیات و قواعد اخلاقی که انسان در سیر تکامل اش باید آن را بداند،‏‎ ‎‏و اخلاق عملی دانستن جزئیات موارد اخلاق است. مقاله حاضر با بهره‏‎ ‎‏گیری از دیدگاه های فیض کاشانی  و محقق نراقی به بررسی یکی از مباحث‏‎ ‎‏اخلاقی، یعنی محبت الهی از نگاه امام بررسی کرده است.‏

‏نویسنده، در این میان  مباحثی مانند معنای محبت، اسکان محبت الهی،‏‎ ‎‏فضیلت و اهمیت حب الهی و همچنین محبت خداوند نسبت به بندگانش‏‎ ‎‏را شرح و توضیح داده و در خاتمه برخی از آثار و لوازم و ثمرات محبت‏‎ ‎‏الهی، مانند اصلاح و تهذیب جامعه و راضی بودن به قضا و قدر الهی را بیان‏‎ ‎‏کرده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 181