کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
پیوند اخلاق و سیاست در اندیشۀ امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : میرزایی، محمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

پیوند اخلاق و سیاست در اندیشۀ امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

  پیوند اخلاق و سیاست در اندیشۀ امام خمینی

محمد رضا میرزائی

‏ ‏

‏ ‏

‏در معارف اسلامی و نیز امور سیاسی و اجتماعی مهم ترین مسأله‏‎ ‎‏توحید است. همین مسأله معاد، به عقیده امام خمینی راهگشای اخلاق و‏‎ ‎‏اصلاح انسان است. انسان دارای فطرت هایی و میان گوناگون است که در‏‎ ‎‏صورت انحراف  و نیز افراط، آنها لوازم سقوط او را فراهم می آورد.‏‎ ‎‏دستورات اسلامی به فطرت و امیال انسان توجه کامل کرده به طوری که‏‎ ‎‏مراقب است این امیال  و آرزوها باعث خرابی جامعه و  فساد اخلاق او‏‎ ‎‏نشود.‏

‏نگارنده در این مقاله، پایبندی امام خمینی را به اخلاق، و اعتقاد راسخ‏‎ ‎‏او را، به توحید افعالی در اتخاذ مواضع سیاسی و اجتماعی او، بسیار مؤثر‏‎ ‎‏می داند. به طوری که در این مواضع اندیشه توحیدی و اخلاقی زیر بنا قرار‏‎ ‎‏گرفته است و این نقطه پیوند و همین امتزاج اخلاق و سیاست است که‏‎ ‎‏اندیشه امام را از دیگر سیاستمداران ممتاز کرده است. همچنین در این‏‎ ‎‏مقاله به برخی  از مواضع سیاسی و اجتماعی امام مانند: اصل نه شرقی  و نه‏‎ ‎‏غربی، استکبار، پرهیز از تعصب، پرهیز از نفاق اجتماعی و پرهیز از ریا و‏‎ ‎‏مقدس ما بی اشاره شده است و درباره خاستگاه این مواضع که اخلاق‏‎ ‎‏توحیدی و اسلامی امام است توضیح داده شده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 173