کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تأملی کوتاه در مسأله معاد از نظر امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : غفوری نژاد، محمد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تأملی کوتاه در مسأله معاد از نظر امام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  تأملی کوتاه در مسأله معاد از نظر امام

محمد غفوری نژاد

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله، سعی دارد تا با نگاهی گذرا به آثار امام(ره)‏‎ ‎‏دیدگاه امام را نسبت به مسأله معاد و جهان آخرت که بر مبنای تعالیم الهی و‏‎ ‎‏سیرۀ ائمه معصومین(ع) است تبیین نماید.‏

‏در ابتدا، یکی از تفاوت های مکتب اسلام با سایر مکاتب مادی از نظر‏‎ ‎‏امام که همان اعتقاد به معاد و زندگی پس از مرگ است، مورد بررسی قرار‏‎ ‎‏می گیرد. سپس، یکی از دلایل وجود جهان آخرت از زبان امام که همان‏‎ ‎‏اشتیاق به زندگی ابدی و نهاد هر انسانی است؛ بیان می گردد.‏

‏همچنین از نظر امام، عقل آدمی که از درک چند و چون عالم آخرت‏‎ ‎‏عاجز است بررسی، سپس دنیا که مکان آزمایش آدمی است و در جهان‏‎ ‎‏آخرت اعمال آدمی له یا علیه انسان شهادت خواهند داد و به تناسب آن‏‎ ‎‏انسان مجازات خواهد شد؛ مجازاتی که با نوع اعمال آدمی متناسب است‏‎ ‎‏مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه نویسنده آثار اعتقاد به معاد‏‎ ‎‏از نظر امام(ره) را بیان می کند که از آنها می توان به: عدم ترس از مرگ،‏‎ ‎‏شادابی در زندگی دنیوی، اخلاص عمل و... . اشاره کرد.‏

‏در پایان مقاله نیز، ارتباط دنیا و آخرت؛ دوری از خداوند به عنوان‏‎ ‎‏سخت ترین مجازات های خداوند در آخرت، وجود جهنم و تسویف‏‎ ‎‏شیطان در بازگشت به سوی  خداوند؛ از نظر امام مورد بررسی‏‎ ‎‏قرار می گیرد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 161