کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
روش و سیره اخلاق حضرت امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : محمدپوردهکردی، سیما

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

روش و سیره اخلاق حضرت امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  روش و سیره اخلاق حضرت امام خمینی

سیما محمد پور دهکردی

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده، با هدف ارائه الگوئی نوین، برای نسل امروز با بهره گیری از‏‎ ‎‏کتابهای اخلاقی امام، سخنان و پیامهای ایشان و خاطرات یاران و شاگردان،‏‎ ‎‏مقاله خود را سامان داده است.‏

‏وی، عنایت ویژه امام به ایام جوانی و توصیه به استفاده هر چه بیشتر از‏‎ ‎‏این دوران، برای تقویت روح و تهذیب نفس را بیان داشته و بر این باور‏‎ ‎‏است که رمز موفقیت ایشان، مجاهدات و عبادات وی در دورۀ جوانی بوده‏‎ ‎‏است. و مهم ترین کتابهای اخلاقی و عرفانی ایشان در همین دوره به رشتۀ‏‎ ‎‏تحریر درآمده است.‏

‏از دیگر مباحثی که در این نوشتار به آن پرداخته شده «توجه امام به‏‎ ‎‏قرآن و ادعیه»، نظم ایشان در تمام امور، «توکل بر خدا»و«پرهیز از گناه» و‏‎ ‎‏«محبت و احترام نسبت به همسر، اهل خانه و کودکان» می باشد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 158