کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اخلاق و تربیت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : برکت، غلامحسین

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اخلاق و تربیت اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  اخلاق و تربیت اسلامی

دکتر غلامحسین برکت

‏ ‏

‏ ‏

‏جهان آفرینش، بر اساس علم و حکمت که همانا علم و حکمت‏‎ ‎‏حضرت احدیت باشد، بنا گذاشته شده و این موضوع در آفرینش انسان‏‎ ‎‏تبلور یافته، و انسان در مسیر حرکت به سوی الله آخرین مرتبه تکاملی که‏‎ ‎‏در پیش دارد «تربیت الهی» است. پیامبر اسلام(ص) هدف رسالت خویش‏‎ ‎‏را تکمیل اخلاق بیان کرده و لذا اخلاق هیچ گاه مخالف آرمانهای جدید‏‎ ‎‏نبوده و نیست.‏

‏این مقاله بر آن است تا موضوع «اخلاق و تربیت اسلامی» را از نگاه و‏‎ ‎‏اندیشه بزرگ ترین معلم اخلاق یعنی حضرت امام خمینی  بررسی نماید.‏‎ ‎‏نویسنده معتقد است تبیین آرا و اندیشه ها و سیرۀ عملی ان مجمسه اخلاق‏‎ ‎‏و پیروی از آنها موجب سعادت زندگی مادی و معنوی خواهد شد.وی،‏‎ ‎‏بدین منظور مباحثی مانند: مفهوم انسان، ضرورت تربیت، فلسفه تربیت،‏‎ ‎‏عوامل موثردرتربیت مفهوم تربیت و تربیت اخلاقی و معنوی را از دیدگاه‏‎ ‎‏امام خمینی به عنوان مبنا و اساس تربیت اسلامی در اندیشه اخلاقی و‏‎ ‎‏تربیتی آن مورد کاوش قرار داده است.‏

‏از برجستگی های اندیشه اخلاقی امام، عظمت و بزرگی انسان در نگاه‏‎ ‎‏اوست به گونه ای که او را عصارۀ خلقت و از همه محدویت ها و حصارها‏‎ ‎‏آزاد شده رها می داند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 155