کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
فضایل اخلاقی از منظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : روحانی نژاد، حسین

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

فضایل اخلاقی از منظر امام خمینی

‏ ‏

  فضایل اخلاقی از منظر امام خمینی

حجة الاسلام و المسلمین حسین روحانی نژاد

‏ ‏

‏ ‏

‏اخلاق یکی از سه عنصر اسلامی است و بیان فضایل و رذایل اخلاقی‏‎ ‎‏یکی از مسائل که مورد توجه عارفان بزرگ و معلمان اخلاق بوده و هست.‏

‏امام خمینی، بزرگ مربی اخلاق در عصر حاضر، نیز همواره بر تهذیب‏‎ ‎‏نفس و اجتناب از رذایل اخلاقی و تحصیلی فضایل اخلاقی تاکید داشتند.‏

‏مقاله حاضر، تلاشی است در تبیین برخی فضایل اخلاقی از دیدگاه امام‏‎ ‎‏خمینی. نویسنده، پس از بیان جایگاه علم اخلاق در حوزه علوم و بررسی‏‎ ‎‏مراحل تطور علم اخلاق اسلامی و توضیح ساختار وجودی انسان به‏‎ ‎‏اهمیت تهذیب نفس از دیدگاه امام خمینی  اشاره می کند؛ و اولین گام در‏‎ ‎‏جهاد با نفس را «تفکر» و دومین گام را «عزم» و تصمیم جدی بر انجام‏‎ ‎‏واجبات و ترک محرمات می داند.‏

‏«مشارطه»، «مراقبه» و «محاسبه» سه اصل اساسی در سیر و سلوک است‏‎ ‎‏که سالک کوی دوست، هرگز نباید از آنها غافل شود.‏

‏بیان اصول خلق نیک یعنی«حکمت»، «عفت»، «شجاعت»، «عدالت»،و‏‎ ‎‏توضیح برخی فضایل اخلاقی همچون اخلاص، توکل تفویض و فرق میان‏‎ ‎‏توکل، رضا، تفویض و ثقه، جایگاه، اقسام، درجات آثار و نتایج صبر از‏‎ ‎‏دیگر مندرجات این مقاله است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 143