کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
گسترش طولی و عرضی حرکت جوهری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : عابدینی، احمد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

گسترش طولی و عرضی حرکت جوهری

‏ ‏

‏ ‏

  گسترش طولی و عرضی حرکت جوهری

حجة الاسلام والمسلمین احمد عابدینی

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده در مقاله سعی دارد تا حرکت جوهری را که از ابتکارات‏‎ ‎‏مرحوم ملاصدارا است را توضیح داده و تبیین نماید دارای فوائد و‏‎ ‎‏کاربردهای زیادی است و در جاهای مختلفی می توان از آن استفاده کرد و‏‎ ‎‏مشکلات متعددی را با دست توانایی این مطلب عمیق می توان گشود. از‏‎ ‎‏آنجا که مبتکر این فکر و برهانی کننده این حرکت (ملاصدرا) مثالهای‏‎ ‎‏خاصی برای آن زده است و معمولا فلاسفه از آن مثال ها تخطی نکرده و‏‎ ‎‏مثالهای نو و مطابق با علم روز و فرضیه های نو ظهور را مطرح نکرده اند به‏‎ ‎‏همین جهت برخی با اینکه حرکت جوهری را قبول دارند ولی این‏‎ ‎‏فرضیه های علمی و تئوری های ثابت شده را الحادی و مخالفت با اصول‏‎ ‎‏عقلی پذیرفته شده می دانند؛ در این نوشتار سعی بر این است که ضمن‏‎ ‎‏توضیح حرکت جوهری مثالهای مختلفی از علوم مطرح شود و بیان شود‏‎ ‎‏که بر مبنای حرکت جوهری این فرضیه ها اشکالی  ندارد.‏

‏غرض از آوردن مثالهای جدید به صورت فرضیه های مطرح در علوم‏‎ ‎‏علاوه بر به صحنه کشیدن دوباره حرکت جوهری می تواند نگاهی تازه بر‏‎ ‎‏حرکت جوهر را نیز در بر داشته باشد و به جمله«حرکت در جوهره اشیاء»‏‎ ‎‏معنای ویژه ای ببخشد.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 127