کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
ساده زیستی در سیره عملی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : قاسمی نیا، محمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

ساده زیستی در سیره عملی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  ساده زیستی در سیره عملی امام خمینی

حجة الاسلام  محمد رضا قاسمی نیا

‏ ‏

‏یکی از ویژگیهای بارز و شناخته شده امام ساده زیستی آن حضرت بود‏‎ ‎‏که هم در زمان حیات آن بزرگوار و هم پس از رحلتشان افراد زیادی را‏‎ ‎‏تحت تأثیر خود قرار داد. نویسنده، با نقل روایتی از حضرت امیر(ع) در‏‎ ‎‏مورد ساده زیستی پیامبر گرامی اسلام به ضرورت ساده بودن زندگی مادی‏‎ ‎‏برای رسیدن به اهداف عالی انسانی اشاره می کند و در ادامه از حضرت امام‏‎ ‎‏نقل می کند که: اگر بخواهید بی خوف و هراسی در مقابل باطل بایستیم و از‏‎ ‎‏حق دفاع کنید و.... خود را به ساده زیستی عادت دهید.‏

‏نویسنده، فصل اول مقاله را به بیان دیدگاهها و سفارشات حضرت امام‏‎ ‎‏در باب ساده زیستی  مسئولین و کارگزاران نظام اسلام اختصاص داده‏‎ ‎‏مطالبی را از قول امام خطاب به مسئولین و روحانیون نقل می کند.‏

‏در فصل دوم به نقل شانزده خاطره از یاران و نزدیکان امام در مورد‏‎ ‎‏ساده بودن زندگی حضرت امام در نجف و پاریس و ایران نتیجه می گیرد‏‎ ‎‏که، ساده زیستی و بی علاقه بودن به زخارف دنیا یکی از رمزهای موفقیت‏‎ ‎‏مردان بزرگ است و اضافه می کند که حضرت امام بخاطر عدم وابستگی به‏‎ ‎‏زرق و برق دینا و تعلقات آن خدمات بزرگی به جامعه کرد و با دلی آرام و‏‎ ‎‏قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا به سوی  جایگاه‏‎ ‎‏ابدی سفرکرد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 121