کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
نقش خودسازی در عرصه زمامداری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ورعی، سید جواد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

نقش خودسازی در عرصه زمامداری

‏ ‏

‏ ‏

  نقش خودسازی در عرصه زمامداری

حجة الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی

‏ ‏

‏ ‏

‏این تحقیق با هدف تاکید بر نقش و اهمیت خود سازی مسئولان‏‎ ‎‏حکومتی سامان یافته و طیّ آن با استناد به آیات و احادیث و نیز اقوال و‏‎ ‎‏دیدگاههای عده ای از دانشمندان اسلامی به ویژه امام خمینی به اثبات‏‎ ‎‏رسیده است، که پیش شرط اصلاح عموم جوامع و مخصوصا جوامع‏‎ ‎‏اسلامی، تزکیه نفس و خودسازی مسئولان آن است.‏

‏از نظر نویسنده، حبّ ریاست و علاقه به قدرت امری  است که تنها‏‎ ‎‏برای افراد مهذب و خود ساخته مجاز است و برای غیر آنان بس خطرناک‏‎ ‎‏می باشد و ممکن است خود و جامعه را به سقوط مادی و معنوی بکشانند.‏‎ ‎‏وی، بر همین اساس معتقد است که تحقق عدالت اجتماعی تنها از طریق‏‎ ‎‏حاکمیت صالحان و افراد خود ساخته میسر است، و انتظار اصلاح‏‎ ‎‏اجتماعی و استقرار عدالت از سوی انسانهای ناباب انتظاری بیهوده و عبث‏‎ ‎‏است. نویسنده، در بخش پایانی مقاله به بررسی آثار اجتماعی و اخلاقی و‏‎ ‎‏سیاسی خود سازی دولتمردان پرداخته و نتیجه گرفته است: دولتمردان‏‎ ‎‏خود ساخته کسانی اند که به مقام و منصب خویش به دیده یک مسئولیت و‏‎ ‎‏امانت می نگرند و هدفشان از خدمت به مردم جلب رضایت خداست.‏‎ ‎‏همچنین از هر نوع استبداد ورزی و خود کامگی دوری می جویند و‏‎ ‎‏تهدیدها و تطمیع ها آنان را به بیراهه نمی کشاند. وی، با نقل مطلبی از امام‏‎ ‎‏خمینی در خصوص دعوت ایشان از دولتمران به وحدت و همکاری و‏‎ ‎‏کنار گذاشتن تمنیات نفسانی و شیطانی، مقاله را به پایان رسانده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 75