کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تفسیر سورۀ حمد از نگاه امام خمینی و عرفا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : سید موسوی، سید حسین

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تفسیر سورۀ حمد از نگاه امام خمینی و عرفا

‏ ‏

‏ ‏

 تفسیر سورۀ حمد از نگاه امام خمینی و عرفا

دکتر سید حسین سید موسوی

‏ ‏

‏ ‏

‏سورۀ حمد که به عنوان فاتحه الکتاب است به نام های  ام الکتاب، ام‏‎ ‎‏القرآن، سبع المثانی، نیز معروف است. این سوره به لحاظ اهمیتی که دارد،‏‎ ‎‏قرائت آن در نمازهای یومیه مسلمانان واجب است، و مورد توجه ویژه‏‎ ‎‏مفسران قرار گرفته در واقع یک نکته نگاری در مورد سوره حمد به‏‎ ‎‏چشم می خورد.‏

‏افرادی همچون محمد عبده، رشید رضا، نصیرالدین امیر صادقی، شیخ‏‎ ‎‏بهائی، مظفر علی شاه کرمانی، محمد سنگلجی، محمد غروی، قدسیه‏‎ ‎‏درخشان، حسن فرید محسنی، لطیف راشدی، محمد کاظم جزایری،‏‎ ‎‏محمد حسن رستمی،هادی روحانی، محمد علی صالح غفاری، صدر‏‎ ‎‏الدین قونوی و حضرت امام خمینی به تفسیر سوره حمد پرداخته و آثار‏‎ ‎‏ایشان چاپ شده است و افراد بسیاری نیز تفاسیرشان در گوشه کتابخانه ها‏‎ ‎‏به صورت خطی موجود است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 63