کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
انسان کامل از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فاضلی، قادر

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

انسان کامل از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  انسان کامل از دیدگاه امام خمینی

حجة الاسلام والمسلمین قادر فاضلی

‏ ‏

‏ ‏

‏مقاله حاضر در پی یافتن پاسخی مناسب در بحث «انسان کامل» در دو‏‎ ‎‏موضوع «انسان» و «کمال» است.‏

‏نویسنده معتقد است، یافتن پاسخی در خور برای این دو موضوع زایده‏‎ ‎‏انسانیت انسان است، و لازمه یافتن جواب مناسب، تحقیق، تحصیل و تفکر‏‎ ‎‏مداوم در دنیایی است که در آن زیست می کنیم، به عقیده نویسنده، توجه به‏‎ ‎‏این امور انسان را وامی دارد تا روابط خود را با غیر خود مشخص نماید،‏‎ ‎‏وی، این روابط را چهار سویه می داند الف) رابطه انسان با خدا، ب) رابطه‏‎ ‎‏انسان با انسان، ج)رابطه انسان با جهان، د) رابطه انسان با خود.‏

‏مؤلف، در تعریف کمال انسان می نویسد: کمال انسانی و عرفانی‏‎ ‎‏عبارت است از رسیدن به پاسخ واقعی این پرسشها و تنظیم دقیق و صحیح‏‎ ‎‏ارتباطهای  چهارگانه یاد شده لازمه این امر در گروه دو چیز است: 1 ـ‏‎ ‎‏شناخت کامل از انسان، خدا، جهان و خود. 2 ـ  با توجه به شناخت حاصل‏‎ ‎‏شده، تلاش برای تنظیم روابط چهارگانه. نویسنده، مباحث فوق را از نگاه‏‎ ‎‏عارف ژرف اندیش حضرت امام بررسی نموده و بدایع افکار عرفانی  وی‏‎ ‎‏را در این زمینه شرح و تبیین کرده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 60