کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مفاسد عدم تهذیب نفس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ایمانی، حسین

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مفاسد عدم تهذیب نفس

‏ ‏

‏ ‏

  مفاسد عدم تهذیب نفس

حجة الاسلام حسین ایمانی 

‏ ‏

‏ ‏

‏تاثیر آشکار تهذیب نفس بر جامعه بشری ایجاب می کند که مفاسد عدم‏‎ ‎‏تهذیب نفس از توجه کافی برخوردار باشد. بی گمان بی توجهی به چنین‏‎ ‎‏معضلی اثرات زیانباری را در دائره فردی و هم در دائره اجتماعی به وجود‏‎ ‎‏می آورد. آفت روح همان عدم تهذیب نفس است که اندیشمندان‏‎ ‎‏اسلامی توجه خاصی  به آن مبذول داشته اند.‏

‏در این مقاله با توجه به اینکه اسلام به جنبه روحی و جسمی انسان‏‎ ‎‏توجه کافی دارد، سعی می شود دیدگاه حضرت امام(ره) بر این نکته‏‎ ‎‏متمرکز شود. بنابراین، ضمن تأکید بر اینکه روح و معنویات مقدم بر جسم‏‎ ‎‏و مادیات است، و با محوریت قرار دادن «روح» تلاش می کند ضرورت‏‎ ‎‏پرورش روح را برای نجات و رهایی از امراض درونی  و بیرونی‏‎ ‎‏تبیین نماید.‏

‏اهل عرفان بر این باورند که،تزکیه بر تعلیم مقدم است قرآن کریم هم‏‎ ‎‏تقدم تعلیم بر تزکیه را از باب مقدم بودن می داند نه از باب مقدمه بودن. در‏‎ ‎‏این بیان امام خمینی(ره) معتقد است اولین شرط، سیر الی الله و خروج از‏‎ ‎‏ظلمت نفس و خودخواهی است.‏

‏نویسنده، در پایان بر ا ین باور است که محرومیت از علوم و معارف‏‎ ‎‏حقیقی موجب نفاق و دو رویی بیماری وسواس، کبر، حسد، دنیازدگی و....‏‎ ‎‏می شود. با این توضیح که همه اینها خود بستر خیزش مفاسد عدیده ای به‏‎ ‎‏شمار می روند. برای پرهیز از چنین مفاسدی با الگو پذیری از سیره امام‏‎ ‎‏خمینی(ره)، که همیشه علمای غیر مهذب را مظهر فساد می دانستند،‏‎ ‎‏می توان از پس آثار مفاسد مزبور برآمد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 51