کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اندیشه و سیره اخلاقی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : محمودی، سید جلال الدین

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اندیشه و سیره اخلاقی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  اندیشه و سیره اخلاقی امام خمینی

حجة الاسلام سید جلال الدین محمودی

‏ ‏

‏ ‏

‏از جمله مؤلفه هایی که در سیره اندیشه اخلاقی امام خمینی(ره) مد نظر‏‎ ‎‏است مفهوم اخلاص و اخلاق است. حقیقت اخلاص به معنای خالی بودن‏‎ ‎‏عمل از شائبه رضای مخلوق است. در قرآن کریم و در روایات وارده‏‎ ‎‏معصومین، اخلاص به عنوان روح دین و حقیقت عمل معرفی شده است،‏‎ ‎‏این مؤلفه در سیره عملی امام خمینی(ره) هم مورد نظر وی بوده است.‏‎ ‎‏مؤلفه دومی که این پژوهش بر آن متمرکز شده مفهوم اخلاق است. اخلاق‏‎ ‎‏جمع خلق و به معنای صفات و ملکاتی است که در باطن انسان به ودیعه‏‎ ‎‏نهاده شده است، و در قرآن کریم هم خُلق، عمل به شاکله خود معرفی شده‏‎ ‎‏است، یعنی عملی که صورت می گیرد بر طبق روش و خلق و خوی است.‏‎ ‎‏امام خمینی(ره) هم شالکه را به معنای طریقه و شکل در نظر گرفته است.‏‎ ‎‏به این ترتیب امام خمینی(ره) معتقد است که خُلق حالتی است که انسان را‏‎ ‎‏دعوت به عمل می کند بدون رویه و فکر، مثل  اینکه کسی دارای خلق‏‎ ‎‏سخاوت است آن خلق او را وادار به جود و انفاق می کند، بدون آنکه‏‎ ‎‏مقدماتی تشکیل دهد. مقاله حاضر، با توجه به مفهوم اخلاق به تعریف علم‏‎ ‎‏اخلاق، هدف و موضوع آن می پردازد و یادآور می شود که توجه به جوانان‏‎ ‎‏و نوجوانان از دیدگاه امام خمینی(ره) جهت پروراندن فضایل اخلاقی، آنها‏‎ ‎‏از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، و اساساً هدف بعثت انبیاء(س) را‏‎ ‎‏تفسیر تهذیب نفس عنوان می کند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 44