کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تأثیر اندیشه و سیره امام بر رشد معنویت در جهان معاصر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : احمدی، حدیثه

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تأثیر اندیشه و سیره امام بر رشد معنویت در جهان معاصر

‏ ‏

‏ ‏

  تأثیر اندیشه و سیره امام بر رشد معنویت در جهان معاصر

حدیثه احمدی

‏ ‏

‏ ‏

‏هدف اصلی نویسنده این است که فقدان معنویت در جهان باعث‏‎ ‎‏انحراف گردیده است و برای مقابله با این معضل بسط گسترش‏‎ ‎‏اندیشه های اسلامی ضرورت دارد. در این خصوص روشهای مختلفی در‏‎ ‎‏گسترش اندیشه اسلامی پیشنهاد شده است. بنابراین، پیشنهاد مقاله فوق‏‎ ‎‏توجه به امور معنوی یا به عبارت دیگر بسط و توسعه «معنویت» در جهان‏‎ ‎‏کنونی است با رشد معنویت در این برهه از زمان می توان انتظار داشت که‏‎ ‎‏جامعه از حالت «جنگلی»به حالت «جامعه بشری و انسانیت» درآید چرا که‏‎ ‎‏فقدان معنویت باعث گردیده حس جاه طلبی در جهان سلطه پیدا کند‏‎ ‎‏همچنان که ابرقدرتها در صدد گسترش سلطه خود هستند. بنابراین، با‏‎ ‎‏توجه به اندیشه امام(ره) بارهایی از اسارت نفس و شیطان و فانی شدن در‏‎ ‎‏مکتب وحی و پرورش روح می توان جهانی آرام و خالی از تنش را‏‎ ‎‏ایجاد کرد.‏

‏به این ترتیب آنچه که انسان را به قید اسارت نفس و شیطان رهنمون‏‎ ‎‏شود این مقاله آن را آفت معنویت قلمداد می کند، و معتقد است که با الهام‏‎ ‎‏از سیره عملی و نظری امام خمینی(ره) می توان زمینه های رشد معنویت را‏‎ ‎‏به خارج از مرزها گسترش داد.‏

‏نویسنده، با اشاره به انقلاب اسلامی ایران که معنویت را در پیروزی آن،‏‎ ‎‏به عنوان یکی از عوامل در نظر می گیرد، تاکید می کند که امام خمینی (ره) با‏‎ ‎‏الهام از قرآن و سنت توانست معنویت را با سیاست پیوند دهد، وانقلاب‏‎ ‎‏ایران را به ثمر رساند و اکنون ما شاهد آن هستیم که در سرتا سر جهان‏‎ ‎‏صدای معنویت انقلابمان طنین انداز شده است‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 42