کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
ولایت عرفانی از دیدگاه حضرت امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : رودگر، محمدجواد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

ولایت عرفانی از دیدگاه حضرت امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  ولایت عرفانی از دیدگاه حضرت امام خمینی

دکتر محمد جواد رودگر

‏ ‏

‏مقاله حاضر، گزاره های محوری و مبنایی حضرت امام خمینی را در‏‎ ‎‏مسأله ولایت بررسی می کند. چگونه امام با تکیه بر سنتهای عرفانی‏‎ ‎‏گذشتگان به تقریرهای نوین و رویکردهای جدید، مسأله ولایت را،‏‎ ‎‏موضوع یابی کرده، و با تقریر بدیع و بسیار عمیق از سنتهای سلف عرفا و‏‎ ‎‏نقدهای ایجابی و سلبی مقوله نبوت، خلافت، ولایت و... را تفسیر و‏‎ ‎‏تصویر مفهومی و مصداقی کرده است.‏

‏نویسنده، معتقد است رویکرد امام به مقوله ولایت رویکردی ترکیبی و‏‎ ‎‏تطبیقی از نقل، عقل و کشف یا قرآن، برهان و عرفان شبیه به رویکرد و‏‎ ‎‏روش سید حیدر آملی و علامه طباطبایی در ولایت شناسی است. وی، با‏‎ ‎‏بیان چهار رویکرد فلسفی عقلانی، عرفانی کشفی، ترکیبی از حکمت‏‎ ‎‏برهانی و معرفت شهودی کشفی و ترکیبی تلفیقی مقاله را در محورهای؛‏‎ ‎‏معنا شناسی ولایت، اصول و مبانی ولایت شناسی، اقسام ولایت، حقیقت‏‎ ‎‏ولایت، مؤلفه های ذاتی و عرضی ولایت و امکان راه یابی به مقام ولایت از‏‎ ‎‏افق اندیشه های امام تحلیل و بررسی کرده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 40