کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)، منادی نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : شفیعی مازندرانی، سید محمد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

امام خمینی (ره)، منادی نماز

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  امام خمینی(ره)، منادی نماز

حجة الاسلام و المسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی

‏ ‏

‏ ‏

‏در عرفان امام خمینی طریقت و حقیقت جز از راه شریعت حاصل‏‎ ‎‏نمی شود، بر اساس این دیدگاه عبادت سرمایه اصلی سالک در باب‏‎ ‎‏راهیابی و نیل به حقیقت است.‏

‏در بین عبادات، نماز اولین دستور الهی در میان بشر و نیز فراگیرترین‏‎ ‎‏رهنمود انبیا درمیان امتها بوده است. آنچه بر اهمیت نماز و جایگاه آن در‏‎ ‎‏اسلام می افزاید، استوار بودن ستون دین بر آن است، افزون بر این، نماز از‏‎ ‎‏عواملی است که همراه میت به قبر داخل می شودو از صاحب خود شفاعت‏‎ ‎‏و حراست می کند و نیز اولین مسأله مورد سؤال و بازجویی، نماز است‏‎ ‎‏بنابراین، در سیره پیشوایان دین اهمیت دادن به نماز و نیز سفارش کردن‏‎ ‎‏مسلمانان به اقامه آن، در خور توجه است. اولین بناء احداث شده توسط‏‎ ‎‏پیامبر(ص) مسجد قبا بود و بنابر آنچه در روایات آمده است پس از ظهور‏‎ ‎‏امام زمان(عج) اولین مسأله مورد توجه آن حضرت، احداث مسجد است.‏‎ ‎‏حضور قلب، اخلاص، طمأنینه و دوری از تصرفات و نفوذ شیطان از‏‎ ‎‏شرایط نماز است.‏

‏امام خمینی اجرای احکام اسلام در زندگی فردی و اجتماعی را موجب‏‎ ‎‏رشد و تعالی فرد و جامعه می داند و راز توجه به مساجد و نماز از دیدگاه‏‎ ‎‏ایشان علاوه بر تزکیه فرد، حفظ نهضت اسلامی، تجلی اسلام و اطلاع از‏‎ ‎‏اوضاع پیرامون و چاره جویی  مناسب است.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 30