کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
نگرشی بر اهمیت و نقش استاد معنوی در حیات نورانی انسان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : نعیم الدین، علی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

نگرشی بر اهمیت و نقش استاد معنوی در حیات نورانی انسان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نگرشی بر اهمیت و نقش استاد معنوی در حیات نورانی انسان

علی نعیم الدین خانی

‏ ‏

‏ ‏

‏به نظر امام خمینی عشق به وجود کامل، به منظور دستیابی به کمالات‏‎ ‎‏وجود، در نهاد آدمی سرشته شده است و انسان بالفطره عاشق کمال با‏‎ ‎‏توجه به عواملی نظیر رجوع به تخصص هر علمی برای رهایی از انحراف‏‎ ‎‏و مصونیت از هوای نفس و رفع مشکلات طریق، ضرورت تمسک به‏‎ ‎‏مربی الهی در مسیر ملکوتی و عروج عرفانی ضرورت می یابد و حضور در‏‎ ‎‏محفل هادیان صراط مستقیم و بهره مندی از پرتو افشانی صاحب دلان‏‎ ‎‏نورانی، بسیار حائز اهمیت می نماید. از این رو ضرورت دارد که راهنمای‏‎ ‎‏حقیقی طریق، استاد کامل معنوی، خصال رحمانی و فضایل ستوده انسانی،‏‎ ‎‏همچون وارستگی از تعلقات، شناخت و معرفت عرفان، آگاهی به‏‎ ‎‏چگونگی سلوک و رعایت اعتدال، ارج نهادن به ظاهر و باطن و نیز‏‎ ‎‏برخورداری از عشق روحانی و دم مسیحائی، آراسته باشد تا بتواند رهرو‏‎ ‎‏صراط کمال را آن گونه که شایسته و بایسته است به سر منزل مقصود‏‎ ‎‏رهنمون شود. پس از آنکه جوینده حقایق به حضور در محضر استادی والا‏‎ ‎‏و محفل انس پاکان ربوبی توفیق یافت، نیکو است که به آداب حضور مزین‏‎ ‎‏شود و تسلیم شدن حقیقی در برابر رهنمودهای عارفانه مربی الهی را سر‏‎ ‎‏لوحه خویش قرار دهد و در پرتو صبر و استقامت، حلّه فاخر ادب، ارادت‏‎ ‎‏و خدمت را بر تن بیاراید و از تردید در حقایق الهی و انکار معارف اجتناب‏‎ ‎‏ورزد، تا آنکه در این مسیر ملکوتی، از انوار هدایت مقربان اهل معرفت‏‎ ‎‏بهره مند گردد و به سعادت خلیفه خدا بودن، شامل حال وی شود.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 27