کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اخلاق مردمداری امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : امیدی، تاجماه

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اخلاق مردمداری امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  اخلاق مردم داری امام خمینی(ره)

تاجماه امیدی

‏ ‏

‏ ‏

‏شخصیت اخلاقی و عرفانی امام خمینی، وجه امتیاز او از دیگر رهبران‏‎ ‎‏سیاسی و فکری و اصلاحگران اجتماعی شده است و بی شک راز نفوذ امام‏‎ ‎‏خمینی در قلب میلیونها انسان و محبت آنها نسبت به امام(ره) را می توان‏‎ ‎‏در اخلاق نیکوی اسلامی، نیات پاک و تواضع بی مثال او جست و جو کرد.‏‎ ‎‏از دیگر خصوصیات اخلاقی امام خمینی ژرف نگری او در مسائل‏‎ ‎‏اجتماعی، زمان شناسی و درک موقعیت است که در هدایت کشتی انقلاب‏‎ ‎‏بسیار مؤثر بوده است. این موقعیت شناسی در دوره های مختلف حیات او‏‎ ‎‏چه قبل از مرجعیت، و چه بعد از مرجعیت، از او رهبری آگاه و روشنگر‏‎ ‎‏ساخت، به گونه ای که مسئولیت سنگین رهبری و تعهدی را که خداوند از‏‎ ‎‏عالمان ربانی برای یاری مظلومان و دشمنی با ستمگران گرفته بطور‏‎ ‎‏مطلوبی ایفا کرد. الهام بخش و الگوی حکومتی امام خمینی برگرفته از‏‎ ‎‏دیدگاه امام علی(ع) درباره خلافت و حکومت است و سرمایه او در‏‎ ‎‏رهبری و حکومت داری، توکل به خدا و اطمینان و اعتماد به مردم بود.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 24