کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
درآمد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

درآمد

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

در آمد

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم

‏فرهنگ، تمدن و حیات انسانی بیش از هر چیز مدیون حضور و فداکاری فرزانگانی‏‎ ‎‏است که با اندیشه و عمل خویش همچون مشعلی فروزان فرا روی جامعه قرار گرفته و‏‎ ‎‏آنان را به خارج شدن از ظلمتِ جهل و شهوت و وارد شدن به نور دانش و پاکی و پارسایی‏‎ ‎‏فرا می خوانند. بدون تردید، در این میان سهم آنانی که خود در به دست آوردن کمالات‏‎ ‎‏علمی و عملی سرآمدند، بیشتر می باشد. به راستی، اگر نهضت انبیای الهی و مشعل‏‎ ‎‏فروزان رهروان آنان، جوامع بشری را گرمی نمی بخشید و روشن نمی ساخت، آیا زندگی‏‎ ‎‏بشریت در سایۀ حکومت قدرتمندان هواپرست و خودخواهان غیرمهذب، جز مردابی‏‎ ‎‏متعفن و آکنده از ظلم و ستم، تصویر دیگری می یافت؟‏

‏امام خمینی ‏‏رحمه الله‏‏در شرایطی، یک تنه مشعل هدایت امت اسلامی را به دست گرفت که‏‎ ‎‏کم تر کسی باور می کرد انوار تابناک این مشعل، روزگاری اقصی نقاط جهان را در نوردد و‏‎ ‎‏در پس سال ها و قرن ها یأس و ناامیدی، عاشقان حقیقت و رهروان طریقت را امیدی‏‎ ‎‏دوباره بخشد. آری؛ به راستی فیض انفاس قدسی و دم مسیحایی این رهرو‏‎ ‎‏خستگی ناپذیرِ وادی عشق، بر جان مردۀ بشریت، حیاتی دوباره بخشید و اعجازگونه،‏‎ ‎‏شب سیاه ظلم و خفقان را به صبح عدالت و آزادی رسانید و جان های بسیاری را به سوی‏‎ ‎‏وصل جانان کشید.‏

‏این همه هدایت و برکت، از دهۀ پایانی عمر امام به جامعه رسید که در حقیقت، دهۀ‏‎ ‎‏«شهود» و «رهبری» ایشان که برخاسته از دهۀ «غیب» و «عرفان و اخلاق» امام خمینی‏‎ ‎‏است. گرچه دوران شاگردپروری و دوران مرجعیّت و دوران سخت مبارزه و تبعید و‏‎ ‎‏هجرت نیز سهم خاص خویش را داشتند.‏


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 17

‏آری؛ گرچه او شخصیتی جامع الاطراف بود و در علوم متعددی تبحّر داشت و‏‎ ‎‏کمالات علمی را با فضایل و ملکات اخلاقی و عملی جمع کرده بود، اما تأثیر ویژۀ دوران‏‎ ‎‏تهذیب و اخلاق و عرفان، در شخصیت ایشان را نمی توان نادیده گرفت؛ به گونه ای که‏‎ ‎‏تحلیل شخصیت امام جز از منظر اخلاق و عرفان، راه به جایی نمی برد. در دهه ای که از‏‎ ‎‏تألیف کتاب «مصباح الهدایة» (27 سالگی امام) آغاز و تا نگارش متن کتاب «سر الصلوة»‏‎ ‎‏(38 سالگی امام) ادامه یافت، شخصیتی پدید آمد که مراتب سلوک را چنان طی کرد که به‏‎ ‎‏حق، قهرمان اسفار اربعه شد. گرچه در سلسلۀ عارفان محقق جای گرفت، ولی بر خلاف‏‎ ‎‏بسیاری از آنان در سیر من الخلق الی الحق متوقف نگشت و برای اصلاح زندگی انسان و‏‎ ‎‏حاکمیت قانون خدا، به سیر بالحق فی الخلق رسید.‏

‏عرفان وی، نه تنها مایۀ انزوای عارف نشد که سبب نجات جامعه از انزوا گردید و‏‎ ‎‏انسان هایی را تربیت کرد که عابدان شب و شیران روز گردیدند. گرچه خاطرۀ خوش‏‎ ‎‏جلسات تدریس اخلاق امام در مدرسۀ فیضیه و تربیت شاگردان سالک، جز در کام‏‎ ‎‏حاضران محضرش، در آن سالیان دور تکرار نشد، اما کوله باری از فضایل و معارف، با وی‏‎ ‎‏همراه بود و عطر دل انگیزش شمیم جان را سرمست می کرد و گاه گاهی نیز لب به سخن‏‎ ‎‏می گشود و خمیرمایۀ خویش را ظاهر می ساخت:‏

‏[‏‏احمد!‏‏]‏‏ عزیزم کلام در سفر از خلق به حق، و از کثرت به وحدت، و از ناسوت به‏‎ ‎‏مافوق جبروت است، تا حد فنای مطلق که در سجدۀ اول حاصل شود، و فنای از فنا که پس‏‎ ‎‏از صحو، در سجدۀ دوم حاصل گردد. و این تمام قوس وجود است من الله و إلی الله . و در‏‎ ‎‏این حال، ساجد و مسجودی و عابد و معبودی در کار نیست: هو الاوّل والاخر‏‎ ‎‏والظاهر والباطن.‏‎[1]‎

‏بگذاریم و بگذریم.‏

‏ ‏

‏یک عمر هزار ساله باید‏

‎ ‎‏تا من یکی از هزار گویم‏

‏ ‏

‏*            *           *‏


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 18

‏کنگرۀ اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی ‏‏قدس سره‏‏، با هدف تبیین و تحقیق هر چه‏‎ ‎‏بیشتر اندیشه ها و سیرۀ عملی امام در عرصۀ اخلاق و عرفان، در سال 1380 کار خود را‏‎ ‎‏آغاز کرد. دلیل انتخاب این موضوع، مغفول ماندن نسبی اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام‏‎ ‎‏در عرصۀ تحقیق و پژوهش و نیاز جدّی جامعه به تقویت معنویت و پیروی از سلوک‏‎ ‎‏عرفانی آن پیشوای فقیه بود. در سال های 1374 و 1378، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‏‎ ‎‏خمینی توفیق یافت که با برگزاری دو کنگرۀ عظیم، به اندیشه های فقهی و اندیشه های‏‎ ‎‏سیاسی و حکومتی امام بپردازد، اما تا آن زمان، عرصۀ اخلاق و عرفان به طور عمده به‏‎ ‎‏دست پژوهش سپرده نشده بود.‏

‏در طول دو سال از آغاز تصویب موضوع کنگره در شورای عالی مؤسسه تنظیم و نشر‏‎ ‎‏آثار حضرت امام خمینی ـ قم، تا زمان برگزاری، فعالیت های علمی متعددی به انجام‏‎ ‎‏رسید؛ مجموعۀ مقالات علمی، مجموعۀ مصاحبه های علمی، تهیه متون عرفانی و اخلاقی‏‎ ‎‏دربارۀ اندیشه های امام خمینی، مأخذشناسی، انتشار چند شماره از نشریۀ اشراق و‏‎ ‎‏گردآوری نامه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی، الهی نامه و نیایش نامۀ امام خمینی و‏‎ ‎‏تألیف بعضی از کتاب های مستقل دیگر از جملۀ این فعالیت ها است. در تولید و ساماندهی‏‎ ‎‏این آثار، قبل از هر چیز از بذل محبت و مشارکت علمی اساتید و فضلای بزرگوار حوزۀ‏‎ ‎‏علمیه و استادان و دانشجویان فرهیختۀ دانشگاه بهره بردیم.‏

‏فعالیت های این کنگره با اشراف تولیت محترم آستان مقدس امام خمینی،‏‎ ‎حضرت حجة الاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی ‏و با حُسن تدبیر مسؤول‏‎ ‎‏محترم مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏‏قدس سره‏‏، جناب حجة الاسلام والمسلمین حاج‏‎ ‎‏محمد علی انصاری و قائم مقام ایشان جناب آقای حاج حمید انصاری آغاز گردید.‏

‏بدون تردید اشراف علمی ‏حضرت آیة الله جوادی آملی، ریاست محترم کنگره ‏و‏‎ ‎‏ارشادات ایشان بر اتقان و اعتبار علمی کنگره افزود. گرچه با توجه به اشتغالات علمی و‏‎ ‎‏فرصت محدود ایشان مسؤولیت مقالات از جهت نظریه پردازی به عهدۀ نویسندگان و از‏‎ ‎‏جهت اعتبار علمی و رعایت موازین تحقیقی به عهدۀ کمیتۀ علمی است.‏

‏همراهی و مشارکت اعضای محترم شورای عالی کنگره و هیأت علمی بررسی‏‎ ‎‏مقالات و به ویژه، مساعدت های برادر گرامی جناب حجة الاسلام والمسلمین مهدی‏‎ ‎‏مهریزی، سرپرست محترم مؤسسه در قم، رفیق راه گردید. اگر همکاری مسئولان‏‎ ‎‏واحدهای مختلف کنگره (جذب مقالات، مصاحبه، خدمات تحقیق و نشریه) و‏‎ ‎‏مساعدت های نیروهای هر واحد و بخش های مختلف (ویراستاری علمی، ادبی، تایپ‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 19

‏و...) نبود، آثاری که حاصل آمده است، به سامان نمی رسید. در  این جا از همۀ عزیزان‏‎ ‎‏تقدیر و تشکر نموده و برای همۀ آنان آرزوی توفیق روز افزون داریم.‏

‏آنچه در پیش رو دارید مجموعه ای از چکیده های مقالات کنگره است. تعداد مقالات‏‎ ‎‏رسیده به کنگره 248 مقاله است که البته در سطوح یکسانی نبوده اند. حدود نیمی از آنها‏‎ ‎‏برای انتشار در مجموعه مقالات برگزیده شده است. اما با توجه به جذابیّت موضوع‏‎ ‎‏بعضی از مقالات منتشر نشده و به جهت ارج نهادن به تلاش همۀ کسانی که دعوت ما را در‏‎ ‎‏جهت نگارش مقاله پذیرفتند. چکیدۀ همه مقالات یکجا منتشر می گردد. بعضی از‏‎ ‎‏چکیده ها توسط نویسندگان مقالات و مابقی توسط واحد جذب مقالات کنگره تهیه‏‎ ‎‏گردیده است.‏

‏ ‏

مسؤول کمیتۀ علمی              

‏کاظم قاضی زاده               ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 20

  • . صحیفۀ امام، ج 20، ص 150.