کتاب خمس
4ـ خمس منفعت کسب
دستگردان بدهی خمس و پرداخت آن از ربح سال جدید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

دستگردان بدهی خمس و پرداخت آن از ربح سال جدید

احکام خمس / آنچه که خمس در آن واجب است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دستگردان بدهی خمس و پرداخت آن از ربح سال جدید

دستگردان بدهی خمس و پرداخت آن از ربح سال جدید

[سؤال 4781]‏ ‏ ‏ 2325‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. کسی که در آخر سال مثلاً پانصد تومان اضافه بر مؤونه دارد و صد تومان آن را‏‎ ‎‏بابت خمس به حاکم شرع یا مأذون از طرف او می دهد و قرض می گیرد که در بین‏‎ ‎‏سال از عواید کسب ادا نماید، آیا در وقت ادای دین اول باید آن منفعت را تخمیس کند‏‎ ‎‏و سپس ادای دین نماید یا بدون تخمیس می تواند آن را از عواید و منفعت بپردازد و آیا‏‎ ‎‏بر فرض تخمیس قبل از ادا مطلقاً حکم همین است که بعضی فرموده اند یا موارد‏‎ ‎‏استثنایی هم دارد؟‏

بسمه تعالی، باید اول تخمیس کند و بعد آن قرض را بدهد و فرقی بین موارد نیست.

‏2. وجوهی که در بانک ها گذاشته می شود به قصد محفوظ ماندن نه سود بردن ولی هنگام دریافت‏‎ ‎‏متصدیان بانک مبلغ قلیلی که خود حساب نموده به صاحب وجوه می دهند حلال است یا خیر؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 430

بسمه تعالی، اگر به عنوان سود بدهند اخذ جایز نیست اگر چه قرار نداشته باشند.

‏3. به نظر مبارک شما راه تخلص از نزول و ربا در پول های بانکی که اغلب تجار بلکه دیگران هم مبتلا‏‎ ‎‏هستند چیست؟‏

بسمه تعالی، تخلص از ربا نزد این جانب مشکل است بلکه عدم جواز قوی است.

‏4. خروج از مکه به غار حرا خروج از حرم است یا نه؟ بر فرض آن که از حرم خارج باشد برای کسی‏‎ ‎‏که  نمی دانسته و قبل از عرفات و منی مثلاً روزهای اول ورود به مکه آن جا رفته باشد تکلیفش‏‎ ‎‏چیست؟‏

بسمه تعالی، غار حرا را نمی دانم خارج حرم است یانه و بر فرض خروج تکلیف این بوده است که خارج شود و اگر ضرورت اقتضا می کرده باید محرم به حج تمتع بشود و محرم برود و در صورتی که عمل نکرده است به حج او ضرر نمی رسد.

‏5. کسی که متوجه به تثلیث گوشت قربانی نبوده یا بوده ولی از فقیر شیعه وکالت نگرفته که برای او‏‎ ‎‏یک ثلث را قبول کند، یا قبول کرده حالیه چه مبلغ باید به فقیر بپردازد آیا قیمت ثلث گوشت منی را که‏‎ ‎‏خیلی کم ارزش است یا قیمت یک ثلث گوسفند را؟‏

بسمه تعالی، تثلیث واجب نیست و چیزی بر او نیست.

[سؤال 4782]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2836

‏4. کسی که بدهی خمس مالش را دستگردان می نماید و آن را از درآمد سال جدید‏‎ ‎‏می دهد، آیا خمس آن مقدار که از درآمد پرداخت نموده، را باید بدهد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، باید خمس آن را بدهد.

[سؤال 4783]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2686

‏8. کسی که خمس خود را با حاکم شرع در رأس سال حساب کرده و مثلاً مقدار‏‎ ‎‏هزار تومان شده است، اگر این پول را از این مال ندهد و بخواهد از خرج سالیانۀ سال‏‎ ‎‏دیگری که کسب و کار کرده بدهد، آیا دادن خمس از این مال جدید صحیح می باشد‏‎ ‎‏یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر خواست از درآمد جدید بپردازد، باید خمس آن را بدهد. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 431

[سؤال 4784]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1284

‏4. مثلاً شخصی مبلغی در آخر سال بابت سهمین بدهکار می شود با کسانی که از‏‎ ‎‏طرف شما مأذونند که طول مدت یک سال بپردازد آیا از منافع بین سال که به تدریج‏‎ ‎‏می پردازد باید اول تخمیس کند بعد بدهد یا لازم نیست؟‏

بسمه تعالی، باید اولاً خمس آن را بدهد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 432