کتاب خمس
4ـ خمس منفعت کسب
جواز تأخیر پرداخت خمس تا آخر سال خمسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

جواز تأخیر پرداخت خمس تا آخر سال خمسی

احکام خمس / آنچه که خمس در آن واجب است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جواز تأخیر پرداخت خمس تا آخر سال خمسی

جواز تأخیر پرداخت خمس تا آخر سال خمسی

[سؤال 4878]‏ ‏ ‏ 2368‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏در عروة الوثقی (کتاب الخمس، مسأله: 59): «فإذا لم یکن له مال من أوّل الأمر‏‎ ‎‏فاکتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن یجعله رأس المال للتجارة ویتّجر به، یجب إخراج‏‎ ‎‏خمسه علی الأحوط ثمّ الاتّجار به» مراد این است که اگر شخصی در یک معامله مبلغی‏‎ ‎‏استفاده کرد (مثلاً دلالی کرد) و می خواهد آن را سرمایه قرار دهد؛ آیا باید همان وقت‏‎ ‎‏خمس آن را بدهد و بعد اتجار کند یا تا آخر سال حق دارد خمس را ندهد و بعد از‏‎ ‎‏تمام شدن سال خمس را بدهد؟‏

بسمه تعالی، لازم نیست فوراً خمس بدهد و می تواند تا سر سال خمسی خود، ادای خمس را تأخیر بیندازد.

[سؤال 4879]‏ ‏ ‏ 2369‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏به نام خدا آن خدایی که وعدۀ نصر و پیروزی را به ما داده است و با آرزوی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 470

‏سلامتی امام امت خمینی بت شکن و تداوم رهبری ایشان تا انقلاب مهدی‏‎ ‎‏خواهشمندم به سؤالات زیر طبق فتوای امام پاسخ دهید:‏

‏1. آیا باید پول یک سال بماند تا خمس به آن تعلق گیرد یا از اضافۀ مخارج سالانه‏‎ ‎‏حتی اگر مقداری از آن، یک سال نمانده باشد، باید خمس داده شود؟ ‏

بسمه تعالی، ارباح مکاسب سر سال خمس دارد و قبل از سال هم می تواند خمس بدهد، ولی باید مراعات کند که ضرر برای ارباب خمس نشود.

‏2. آیا می توان نصف خمسی را که به سادات تعلق می گیرد خود به آن ها دهیم یا باید خمس به نمایندۀ‏‎ ‎‏امام در شهرها داده شود؟‏

بسمه تعالی، شما مجازید سهم سادات خودتان را به سید فقیر و متدین بدهید.

[سؤال 4880]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 771

‏3. زنان شوهردار و یا دخترانی که در خرج پدر خود هستند و شغل شخصی از‏‎ ‎‏قبیل بافندگی و یا سلمانی و غیره دارند این خانم ها سال خمس باید بگیرند و یا از‏‎ ‎‏همان بهره ای که از شغل روزانه خود می برند باید خمسش را در همان روز بدهند؟‏

بسمه تعالی، می توانند برای خود سال قرار دهند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 471