کتاب طهارت
تیمّـم
احکام تیمم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام تیمم

احکام تیمم

[سؤال 749] 338

 ‏بسمه تعالی‏ ‏15 / 2 / 1361‏

‏خدمت پدر بزرگوارم و رهبر کبیرم و امام عزیزم، حضرت آیت الله‌ العظمی امام‏‎ ‎‏خمینی سلام عرض می کنم. پس از عرض سلام؛ پیروزی رزمندگان اسلام در‏‎ ‎‏جبهه های جنگ را به حضورتان تبریک عرض می کنم و آرزوی پیروزی و نصرت‏‎ ‎‏آن ها را از درگاه خداوند عزّوجلّ خواستارم. باری چند سؤال برای این جانب‏‎ ‎‏پیش آمده که برای شما می نویسم. امیدوارم که پاسخ آن ها را برایم بفرستید و مرا‏‎ ‎‏سرفراز نمایید.‏

‏1. کسی که تیمم بدل از غسل جنابت کرده؛ آیا می تواند نماز را با جماعت بخواند و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 334

‏آیا می تواند به مسجد برود؟ و حکم او در خواندن قرآن چیست؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد و حکم کسی را دارد که غسل کرده است. 

[سؤال 750]

‏2. آیا مسأله زیر از فتواهای جناب عالی می باشد؟ شخصی جنب برای اولین نماز،‏‎ ‎‏یک تیمم بدل از غسل جنابت می کند و برای نمازهای بعدی اگر آب دارد غسل می کند‏‎ ‎‏و اگر آب به قدر وضو دارد یک تیمم بدل از غسل جنابت می کند و بعد وضو می گیرد،‏‎ ‎‏و اگر هیچ آب ندارد، دو تیمم می کند. یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو.‏‎ ‎‏(تلخیص از کتاب همسفر جهاد). ‏

بسمه تعالی، کسی که تیمم بدل از غسل جنابت کرده، تا آب پیدا نکرده تیمم بدل از غسل بر او واجب نیست و اگر مُحدث به حدث اصغر شده، باید وضو بگیرد و اگر آب ندارد، تیمم بدل از وضو نماید. 

‏3. آبی که بعد از بول و غائط کردن از انسان خارج می شود و رنگ منی را دارد و غلیظ هم هست؛ آیا‏‎ ‎‏پاک است یا نجس؟ اگر نجس است؛ آیا غسل لازم دارد یا خیر؟ والسلام علیکم ورحمة الله‌‏

بسمه تعالی، اگر یقین ندارد که منی است، غسل ندارد. و اگر می داند که بول هم نیست، پاک است.

[سؤال 751] ----> 4674

‏9. در تیمم بدل از وضو برای کسی که اطمینان دارد تا چندین روز دیگر نمی تواند‏‎ ‎‏وضو بگیرد، آیا قبل از اذان می تواند تیمم کند یا باید بعد از اذان تیمم کند؟‏

بسمه تعالی، تیمم قبل از وقت، برای نماز بعد از وقت صحیح نیست بنابر احتیاط.

[سؤال 752] ----> 1059

‏3. کسی که آب برای غسل پیدا نمی کند و چند روز نماز می خواند، آیا برای هر‏‎ ‎‏نماز یک تیمم بگیرد و یک وضو، یا این که فقط یک تیمم بدل از غسل بگیرد و برای‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 335

‏نمازهای بعدی فقط یک وضو بگیرد؟‏

بسمه تعالی، یک تیمم بدل از غسل کافی است ولی بعد از حدث اصغر برای نماز باید وضو بگیرد. 

[سؤال 753] ----> 6998

‏7. اگر به یکی از دلایل شرعی، صبح برای غسل واجب (جنابت) تیمم بدل از‏‎ ‎‏غسل کرده ایم و حال به دلیلی دیگر یا به همان دلیل، مجبور به گرفتن تیمم شدیم بدون‏‎ ‎‏آن که غسل کرده باشیم، آیا تیمم بدل از وضو کافی است و یا باز باید تیمم بدل از غسل‏‎ ‎‏کنیم؟‏

بسمه تعالی، اگر عذر مجوز تیمم بدل از غسل به حال خود باقی باشد، تنها تیمم بدل از وضو کافی است.

[سؤال 754] 339

 ‏بسمه تعالی‏ ‏20 / 9 / 1361‏

‏1. اگر انسان جنب شود و صبح زود، به غسل کردن نرسد و برای نماز صبح، تیمم‏‎ ‎‏بدل از غسل کند، آیا صبح اول یا دفعه اول، وضو لازم است یا خیر؟ اگر‏ ‏بعداً به غسل‏‎ ‎‏نرسد چه حکم دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر تیمم برای ضیق وقت بوده، با وجود آب، برای همان نماز، وضو لازم نیست؛ ولی برای نماز بعد اگر از غسل کردن معذور باشد، باید تیمم بدل از غسل نماید.

‏2. اگر زن در مکه، در حال انجام دادن اعمال، حیض شود، تکلیفش چیست؟‏

بسمه تعالی، صور مختلفی دارد که در رساله مذکور است.

‏3. اگر مردی، اول با زن شوهردار زنا کند ـ در حالی که خواهر شوهر آن زن هم در منزلش می باشد ـ و‏‎ ‎‏بعد در زمان طاغوت، کار به دادگاه بکشد و دادگاه، زن زناکار را مجبور کند به طلاق، مردی که با آن زنا‏‎ ‎‏کرده و مدتی باز با آن زنا کند و بعد آن را عقد کند، آیا حکمش چیست؟ آیا بچۀ آن ها چه می شود؟ آیا‏‎ ‎‏قانون می تواند دربارۀ این شخص، حکم اجرا کند؟ آیا می شود منزلش رفت؟ نماز هم نمی خواند.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 336

بسمه تعالی، زنا با زن شوهردار، موجب حرمت ابدی آن زن بر زانی می شود و بعد از طلاق شوهر، ازدواج آن ها با هم باطل است؛ و در صورت اعتقاد [به] صحت عقد، بچه ها حکم ولد حلال را دارند.

[سؤال 755] ----> 244

‏8. آیا تیمم بدل از غسل که به علت بی آبی انجام می گیرد پس از دسترسی به آب‏‎ ‎‏هم اعتبار دارد یا باید با دسترسی به آب، غسل نمود؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، با دسترسی به آب، تیمم باطل می شود.

[سؤال 756] ----> 1797

‏10. شخصی جنب شده و نتوانست غسل کند و تیمم بدل از غسل نمود و نماز‏‎ ‎‏صبح را خواند و باز نتوانست غسل کند. آیا برای خواندن نماز مغرب و عشا و ظهر و‏‎ ‎‏عصر، یک تیمم بدل از غسل کفایت می کند؟ اگر یک تیمم نمود برای نماز ظهر و عصر‏‎ ‎‏و باطل نشد، می تواند باز با همان تیمم بدل از غسل، نماز مغرب و عشا بخواند؟‏

بسمه تعالی، تا عذر مجوز تیمم بدل از غسل باقی است، تیمم بدل از غسل به قوت خود باقی است و اگر بعد از آن، حدث اصغر سر زند فقط وضو یا تیمم بدل از وضو لازم است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 337