کتاب نماز
شرایط شکسته شدن نماز مسافر
دوم: قصد پیمودن مسافت شرعی از اول سفر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

دوم: قصد پیمودن مسافت شرعی از اول سفر

نماز مسافر

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دوم: قصد پیمودن مسافت شرعی از اول سفر

قصد پیمودن مسافت شرعی از اول سفر

[سؤال 2257]‏ ‏ ‏ 1043‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 10 / 2 / 1361‏

‏حضرت امام خمینی دام ظله، پس از ابلاغ تحیت و سلام‏

‏1. شخصی از منزل تا محل کارش 15 کیلومتر است، اکثراً باید از محل کار خود 15‏‎ ‎‏کیلومتر برود وقتی که برگشت به محل کار خود، نمازش چه صورتی پیدا می کند؟ ‏

بسمه تعالی، اگر حین حرکت از منزل قصد رفتن به محل کار و از آن جا تا 15 کیلومتری را دارد در مسیر و محل کار حکم مسافر دارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 536

‏2. جدیداً مسأله ای بیان داشته اید: کسانی که از شهرستان ها برای ادامه تحصیل یا کارهای دیگر برای‏‎ ‎‏مدت چند سال به تهران منتقل می شوند و محل سکونتشان با محل کار یا تحصیل آنان در دو محله‏‎ ‎‏مختلف تهران باشد و هر روز این فاصله را طی می کنند نمازهایشان شکسته است، آیا منظور دو محله‏‎ ‎‏مختلف حد ترخص است یا نه؟‏

بسمه تعالی، مقصود از دو محله، دو محلۀ عرفی است.

‏3. شخصی شغل او رانندگی است البته فقط در تهران، اگر در ماه مبارک رمضان به او گفتند مأموریت‏‎ ‎‏داری که صبح بروی کرج اگر رفت و هنوز ظهر نشده برگردد روزه اش اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، شغل رانندگی اگر در مسافت شرعی باشد ولو در داخل تهران و مأموریت مذکور هم به عنوان شغل رانندگی باشد روزه صحیح است ولو بعد از ظهر برگردد، ولی اگر رفتن به کرج به عنوان شغل نباشد در صورتی روزه صحیح است که برگشت به محلۀ محل سکونت در تهران پیش از ظهر باشد.

‏4. شخصی که تهران وطن او نیست هر روز از محل کار خود تا منزلش سه الی چهار کیلومتر باید مسیر‏‎ ‎‏طی کند تکلیف نمازهایش چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر محل سکونت با محل کار در یک محله قرار دارد نماز تمام است وگرنه قصد اقامت متحقق نمی شود و حکم مسافر دارد.

‏5. شخصی در تهران که وطن او نیست آمده برای کار و هر روز از محل کار تا منزلش مسیری را طی‏‎ ‎‏می کرده و طبق فتوای حضرت امام در بلاد کبیره باید نماز شکسته می خوانده و روزه نمی گرفته و‏‎ ‎‏مسأله را نمی دانسته یا سؤال کرده به او جواب درستی نداده اند، حالا که مسأله برای او روشن شده‏‎ ‎‏تکلیف نمازهایی که تمام خوانده و روزه هایی که گرفته چیست؟‏

بسمه تعالی، روزه و نمازی که پس از بزرگ ‏[‏و‏]‏ خارق العاده شدن تهران بر خلاف وظیف‏ۀ‏ لازم‎ ‎الرعایه انجام داده قضا دارد.

‏6. مستدعی است بفرمایید دو محلۀ مختلف چقدر باید فاصله داشته باشند؟‏

بسمه تعالی، میزان در صدق دو محله، نظر عرف است.

[سؤال 2258]‏ ‏ ‏ ‏----> 4920

‏2. کسی که دنبال ضاله خود می رود، بعد از این که ضاله را پیدا کرد اگر از آن محل تا‏‎ ‎‏وطن خود به اندازه مسافت باشد می فرمایید در مراجعت باید نماز را قصر بخواند.‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 537

‏چنانچه می خواهد که سه روزی در آن محل بماند نمازش تمام است یا قصر؟‏

بسمه تعالی، تا شروع به مراجعت نکرده تمام است.

[سؤال 2259]‏ ‏ ‏ 1044‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏این جانب در شهرک آیت الله‌ منتظری که در جنوب دزفول واقع است، سکونت‏‎ ‎‏دارم و محل کارم در دزفول است که هر روز صبح به دزفول رفته و حدود ساعت سه‏‎ ‎‏بعد از ظهر به منزلم در همان شهرک مراجعت می نمایم، فاصله منزلم تا محل کارم‏‎ ‎‏حدود 20 کیلومتر است. صبح که به محل کارم می روم به علت ضرورت شغلی اکثر‏‎ ‎‏روزها برای نظارت و بازرسی مسافتی بین 10 تا 20 کیلومتر را به مأموریت رفته و با‏‎ ‎‏طی همین مسافت به محل اداره مراجعت می نمایم که بعضی روزها قبل از نماز ظهر و‏‎ ‎‏عصر و برخی ایام بعد از نماز ظهر و عصر به محل اداره مراجعت می نمایم، نا گفته‏‎ ‎‏نماند که در نزدیک اداره مسجدی واقع است که در آن همیشه نماز ظهر و عصر به‏‎ ‎‏جماعت برگزار می شود.‏

‏حال با عطف توجه به مراتب فوق و ذیل، تکلیف نماز و روزه این جانب را مطابق‏‎ ‎‏فتوای حضرت امام خمینی مدّ ظله العالی مشخص فرمایید: ‏

‏1. برخی از روزها قصدم رفتن از منزل تا اداره؛ یعنی طی مسافت 20 کیلومتر است‏‎ ‎‏که یا تا آخر وقت در اداره می مانم و یا این که بنا به ضرورت به مأموریت نیز می روم.‏

‏2. بعضی از ایام قصدم رفتن از منزل به اداره؛ یعنی طی 20 کیلومتر، و بعد، از اداره‏‎ ‎‏عزیمت جهت بازرسی است که ممکن است طی مسافتی نظیر 10 ـ 20 کیلومتر باشد.‏

‏3. بعضی روزها که از منزل خارج می شوم نمی دانم آیا فقط تا آخر وقت در اداره‏‎ ‎‏خواهم ماند یا جهت بازرسی به صحرا خواهم رفت؛ یعنی قصد مشخصی ندارم.‏

بسمه تعالی، محل سکونت اگر وطن شما نیست در فرض سؤال قصد اقامه محقق نیست و حکم مسافر دارید در همه صور، و هرگاه محل سکونت

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 538

وطن شما باشد روزهایی که از وطن تا محل کار و از آن جا تا محل مأموریت قصد مسافت شرعی دارید، حکم سفر مترتّب است و اگر از اول قصد مسافت ندارید حکم سفر مترتب نیست و نمازی که در سفر خوانده شده در وطن اعاده ندارد.

[سؤال 2260]‏ ‏ ‏ ‏----> 5429

‏4. صبح از منزل که خارج شدم به قصد محل کار، از محل کارم قصد کردم به شهر‏‎ ‎‏مذهبی قم بروم، رفتم و وقت برگشتن آمدم محل کارم؛ آیا نماز را باید شکسته بخوانم؛‏‎ ‎‏چون از اول (از منزل) قصد قم رفتن نداشتم و این قصد در محل کارم پیدا شد؟‏

بسمه تعالی، اگر مقدار مسافت شرعی با قصدْ طی شده، حکم سفر مترتب بوده است.

[سؤال 2261]‏ ‏ ‏ 1045‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. با توجه به این که حضرت امام، مدّ ظله، در بلاد کبیره مسافرت بیش از بیست و‏‎ ‎‏دو کیلومتر را باعث قصر نماز و روزه می داند؛ تکلیف شخصی که تا محل کارش این‏‎ ‎‏مقدار طی نکرده، ولی بعد از محل کار همه روزه یک روز بیشتر از بیست و دو کیلومتر‏‎ ‎‏و یک روز کمتر از بیست و دو کیلومتر مسافرت می کند؛ چیست؟ ضمناً، هنگام‏‎ ‎‏برگشتن از این مسافرت که نماز قصر بوده و هنوز به خانه مراجعت نکرده حکمش‏‎ ‎‏چیست؟ ‏

بسمه تعالی، اگر در وقت حرکت از محل سکونت، قصد دارد که بعد از محل کارش هم مقداری طی کند که مجموع 5 / 22 کیلومتر یا بیشتر است؛ حکم مسافر دارد.

‏2. اگر کسی بیشتر از بیست و دو کیلومتر در بلاد کبیره مسافرت کرده و آن جا قطعاً نمازش قصر است آیا‏‎ ‎‏به سبب نماز جماعت ـ هماهنگی با دیگران ـ می تواند نماز قضای چهار رکعتی بخواند یا خیر؟ با توجه‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 539

‏به این که مسائل را از اعلم به غیر اعلم نمی توان عدول کرد آیا راه چارۀ دیگری هست؟‏

بسمه تعالی، می تواند نماز قضای چهار رکعتی به جا آورد. و مسأله مورد رجوع به غیر نیست.

[سؤال 2262]‏ ‏ ‏ ‏----> 1032

‏4. اگر محل کار شخصی از منزل وی مثلاً 15 کیلومتر باشد و بعد از این که به محل‏‎ ‎‏کار خود آمد از همین جا ـ یعنی محل کار خود ـ به مأموریتی برود و مثلاً از محل کار‏‎ ‎‏خود 15 کیلومتر دور شود (نه به طرف منزل خود) و دوباره به محل کار خود برگردد یا‏‎ ‎‏بخواهد در همان جایی که به مأموریت رفته نماز بخواند، آیا نماز وی شکسته است‏‎ ‎‏یا  خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور، نماز شکسته نمی شود.

[سؤال 2263]‏ ‏ ‏ 1046‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 10 / 6 / 1361‏

‏محضر مبارک امام امت، خمینی بت شکن، سلام علیکم‏

‏پس از تقدیم سلام به محضر آن امام بزرگوار و دعا برای رزمندگان جبهه ها‏

‏به عرض می رسد که این جانب تا کنون بر اساس فتوای آن امام، نمازم را شکسته‏‎ ‎‏به جا می آوردم. به این ترتیب که هر صبح از روستایم به ساری (به فاصله بیست و‏‎ ‎‏شش کیلومتر) می آمدم و عصر بر می گشتم. بر این اساس نماز و روزه ام شکسته بود.‏‎ ‎‏قابل توضیح این که قبلاً در محل تولدم و منزل پدرم سکونت داشتم و برای من محل‏‎ ‎‏زندگی بود. هم اکنون هم در رفت و آمد هستم. اما شخصاً منزلی در قائم شهر ساخته ام‏‎ ‎‏که فاصله اش تا ساری بیست کیلومتر می باشد و نمازم شکسته نیست. خواستم سؤال‏‎ ‎‏کنم وضعیت من چگونه است؛ آیا نمازم شکسته است یا نه؟‏

‏ضمناً جمعه ها، اکثراً در روستای خودم می باشم و بعضی اوقات صبح ها از روستا‏‎ ‎‏به شهر و از آن جا به ساری می آیم. با تشکر فراوان‏

بسمه تعالی، وطن اصلی تا از آن اعراض نشده، به حکم وطن باقی است و محل فعلی را، اگر وطن قرار دادید حکم وطن دارد، در غیر این صورت

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 540

حکم وطن ندارد. ولی در فرض سؤال در تردد بین ساری و قائم شهر نماز قصر نمی شود.

[سؤال 2264]‏ ‏ ‏ ‏----> 1796

‏3. اگر کسی به نیت رفتن به مقصدی که باعث شکستن نماز او نمی شود برود، اگر‏‎ ‎‏بر حسب اتفاق کاری پیش بیاید که باید از حد مسافت شرعی خارج شود، آیا نماز او‏‎ ‎‏قصر و روزۀ او باطل می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر از جایی که قصد جدید کرده تا مقصد، چهار فرسخ باشد نماز شکسته می شود.

[سؤال 2265]‏ ‏ ‏ 1047‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک امام عظیم الشأن و امید مستضعفان جهان، با عرض سلام‏

‏1. برادری در شغل شریف پاسداری، هر روز از محل خود به 5 کیلومتری که مقر‏‎ ‎‏فرماندهی سپاه است می رود و از آن جا مأموریت به مناطق دیگر پیدا می کند و البته گاه‏‎ ‎‏ممکن است مأموریتی هم نرود؛ ولی از منزل خود که می آید، به خاطر انجام دستورات‏‎ ‎‏فرماندهی است. تکلیف نماز و روزه اش چیست؟‏

بسمه تعالی، تا قصد مسافت شرعی نکند، حکم مسافر بر وی بار نمی شود.

‏2. در ضمن شخصی شغلش چوبداری است؛ لکن پیوسته و برای تمام وقت، به این شغل اشتغال ندارد‏‎ ‎‏و گاه می شود که دو ـ سه ماه طول می کشد و هر بار، چند روزی هم بیش نیست. اگر این چند روز، در‏‎ ‎‏ماه رمضان اتفاق بیفتد، تکلیف روزه اش چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر ده روز در یک محل بماند، در سفر اول باید شکسته بخواند.

[سؤال 2266]‏ ‏ ‏ 1048‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏کسی که از منزل تا محل کارش کمتر از چهار فرسخ شرعی است، ولی هنگام‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 541

‏خارج شدن از منزل قصد دارد که از محل کارش به جای دیگری هم برود که از منزل تا‏‎ ‎‏آن جا به حد مسافت شرعی ـ که حدود 5‏‎ ‎‏/‏‎ ‎‏22 کیلومتر است ـ می رسد، آیا در چنین‏‎ ‎‏صورتی از اول مسافر محسوب می شود؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور از اول مسافر است.

[سؤال 2267]‏ ‏ ‏ 1049‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 4 / 1362‏

‏1. شخصی از منزلش قصد رفتن به محل کار خود را دارد که مادون مسافت شرعی‏‎ ‎‏است؛ ولی از اول، قصد این را دارد که بعد از چند ساعت که کارش تمام شد، به مکان‏‎ ‎‏دیگر برود که به حد مسافت شرعی است. آیا از اول، مسافر محسوب می شود؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور، از اول، مسافر است.

‏2. در مکان های وسیع، همان طور که ساختمان های آن جا ملاک برای قصد اقامه و ملاک در‏‎ ‎‏مبدأ  مسافت است، آیا در انتهای سفر هم ملاک مسافت شرعی را همان جا قرار دهد یا درب ورودی‏‎ ‎‏محل را؟‏

بسمه تعالی، در صورتی که مثل شهرهای بزرگ خارق العاده نباشد، ملاک، رسیدن به محل اقامت است نه منزل.

‏3. در یکی از استفتائات مرقوم فرمودید برای اشخاصی که تهران پس از توسعۀ خارق العاده وطن‏‎ ‎‏محسوب می شده، فعلاً هم ملاک وطن برای آن ها همان است. برای این اشخاص باز مبدأ مسافت در‏‎ ‎‏تهران، درب منزل است یا محلی است که آن وقت، آخر تهران محسوب می شده؟ و آیا اگر در همان‏‎ ‎‏محدوده، به حد مسافت شرعی برود، مسافر محسوب می شود؟‏

بسمه تعالی، ملاک مسافت، از منزل است، رفتن و برگشتن اگر به مقدار مسافت شرعی باشد مسافر است؛ ولی احتیاط در آن محدوده، بسیار مطلوب است و حتی الامکان ترک نشود.

[سؤال 2268]‏ ‏ ‏ 1050‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏خدمت رهبر کبیر انقلاب اسلامی، استاد معظم و مرجع عالی قدر، سلام علیکم‏

‏حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، خواهشمند است به سؤالات شرعیۀ‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 542

‏این جانب پاسخ فرمایید:‏

‏1. آیا فرد، در بلاد کبیره اگر بدون قصد هم مسافت شرعیۀ حدود 22 کیلومتر را‏‎ ‎‏بپیماید، حکم مسافر را دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، بدون قصد مسافت، حکم سفر مترتّب نمی شود.

‏2. آیا اگر مسلمانی به جهت حمایت از بانک های ایران، در این زمان در جامعۀ اسلامی، پول خود را در‏‎ ‎‏بانک بگذارد و سود به آن تعلق بگیرد، این پول ربا محسوب می شود یا خیر؟ و اگر ربا محسوب شود،‏‎ ‎‏با خروج پول ها از بانک آیا اقتصاد ما ضربه نمی بیند؟‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول ربا است و نباید بگیرد هرچند گذاشتن پول در بانک مانع ندارد.

‏3. آیا مسلمان می تواند به جهت مرض، وسیله ای درمانی را که مثلاً در کشوری مانند امریکا وجود‏‎ ‎‏دارد، خریداری کند یا خیر؟ و در صورت خرید، آیا معصیت کرده؟‏

بسمه تعالی، بستگی به مقررات جمهوری اسلامی دارد.

‏4. آیا اگر انسان در بعض قسمت های نماز، حضور قلب نداشته باشد و قبل از رسیدن به رکن (رکوع‏‎ ‎‏مثلاً) متوجه شود از ‏‏إهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ...‏‏ به بعد، حضور خود را از دست داده، می تواند‏‎ ‎‏بازگردد و دوباره از همان جا نماز را ادامه دهد؟‏

بسمه تعالی، اگر به قصد جزئیت اعاده کرده احتیاطاً نماز را اعاده کند، گرچه لازم نیست.

‏5. آیا خوردن پنیر از نظر شما مکروه است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، کراهت آن ثابت نیست.

‏6. اگر مرد با زن خود قبل از جماع بازی کند ولی جماع انجام نشود، در چه صورت غسل جنابت بر زن‏‎ ‎‏واجب می شود؟‏

بسمه تعالی، تا یقین به خارج شدن منی از خودش ندارد غسل واجب نمی شود.

‏7. آیا در جامعۀ اسلامی اگر از فردی در ملأ عام حرکات غیر عادی صادر شود و دهانش بوی شراب‏‎ ‎‏دهد، مسلمانان می توانند وی را به محاکم قضایی و یا اجرایی ببرند؟ و یا باید حتماً با اذن قاضی باشد؟‏‎ ‎‏و یا قاضی نیز حق جلب ندارد؟‏

بسمه تعالی، بدون مطالبۀ حاکم شرع از او جایز نیست؛ مگر با موافقت مقررات کشور اسلامی.

[سؤال 2269]‏ ‏ ‏ ‏----> 1656

‏2. اشخاصی که از وطنشان برای مأموریت، به محلّی کمتر از حد شرعی می روند و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 543

‏می دانند از محل دوم به محل دورتر که از حد شرعی می گذرد مأموریت خواهند رفت،‏‎ ‎‏آیا از بدو حرکت از وطن، مسافر حساب می شوند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله، قصد طیّ مسافت از اول محقّق است و از اول حکم مسافر را دارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 544