کتاب نماز
نماز مسافر
حد مسافت شرعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حد مسافت شرعی

حد مسافت شرعی

[سؤال 1854]‏ ‏ ‏ ‏----> 6556

‏14. آیا بیست و یک کیلومتر و ششصد متر محاسبه شدۀ دقیق، چهار فرسخ شرعی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 323

‏می باشد یا چهار فرسخ شرعی بیست و دو و نیم کیلومتر می باشد؟‏

بسمه تعالی، فرسخ شرعی دوازده هزار ذراع است و برای محاسبه با کیلومتر خودتان حساب کنید و تقریباً کمی بیشتر از بیست و دو کیلومتر معادل 4 فرسخ است.

[سؤال 1855]‏ ‏ ‏ ‏----> 1039

‏2. فتوای اخیر امام راجع به 22 کیلومتر از محل دور شدن، دربارۀ نماز و روزه‏‎ ‎‏چیست؟‏

بسمه تعالی، مقدار مسافت، 5 / 22 رفتن با برگشتن آن است و احکام آن در رسالۀ عملیه ذکر شده است.

[سؤال 1856]‏ ‏ ‏ 823‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر قائد عظیم الشأن، امام خمینی، مرجع عالی قدر شیعیان‏

‏1. لطفاً بفرمایید فرسخ شرعی چند کیلومتر است؟‏

بسمه تعالی، مجموع چهار فرسخ، حدود 5 / 22 کیلومتر است.

‏2. شهرهای غیر کبیر مثل قم، کاشان، یزد و امثال آن، که توسعه پیدا کرده است، ابتدای حد ترخص آیا‏‎ ‎‏از خانه های ساخته شدۀ جدید حساب می شود؟‏

بسمه تعالی، اگر ساختمان های جدید، جزء شهر محسوب است، ابتدای مسافت از همان ساختمان ها حساب می شود.

‏3. آیا تیمم بر شن و ماسه و موزاییک صحیح است یا نه؟‏

بسمه تعالی، بر شن و ماسه مانع ندارد و همچنین بر موزاییک؛ اگر چه احتیاط در موزاییک مراعات شود.

‏4. زنی که شوهرش از دنیا رفته است، آیا آن زن می تواند در خانۀ شوهر متوفی زندگی کند؟‏

بسمه تعالی، با رضایت وارثین خانه مانع ندارد.

‏5. آیا برای پرداخت زکات مال و زکات فطره، احتیاج به اذن مجتهد است یا نه؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 324

بسمه تعالی، اذن مجتهد لازم نیست.

‏6. کسی که در جایی چهارده و پانزده سال مانده و زندگی کرده و قصد ندارد که آن جا را ترک کند، آیا‏‎ ‎‏آن جا وطن او محسوب می شود یا نه؟ و اگر وطن برای او حساب نمی شود آیا برای این که آن جا وطن‏‎ ‎‏او حساب شود غیر از قصد دائمی راهی هست یا نه؟‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله که قصد دائمی ندارد ترتب احکام وطن در صورتی است که عرفاًوطن محسوب بشود.

‏7. آیا مهرهایی که مخطوط است و نقش و نگار دارد آیا بر طرف مخطوط آن می شود سجده کرد یا نه؟‏

بسمه تعالی، کفایت می کند لکن بهتر اجتناب است.

‏8. کسی که در جایی قصد اقامۀ ده روز می کند و از ابتدا هم قصد دارد که کمتر از چهار فرسخ برود و‏‎ ‎‏برگردد، بلکه قصد دارد که در عرض این ده روز چند مرتبه برود و برگردد، نماز او چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، اقامه محقّق نمی شود.

‏9. ریش تراشیدن چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، بنابر احتیاط واجب باید ترک شود.

‏10. کسی که در اطراف محل زندگی خودش تقریباً به صورت دایره مانند که کمتر از حد مسافت شرعی‏‎ ‎‏است می گردد برای منظوری نماز و روزه او چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، نماز تمام و روزه صحیح است.

‏11. کسی که بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی از ماندن ده روز منصرف شد، روزه او چه حکمی‏‎ ‎‏دارد می تواند روزه بگیرد یا نه؟‏

بسمه تعالی، روزه او صحیح است.

[سؤال 1857]‏ ‏ ‏ ‏----> 985

‏2. فرسنگ شرعی 24 کیلومتر محسوب می شود یا 22 کیلومتر؟‏

بسمه تعالی، حدود 5 / 22 کیلومتر با چهار فرسخ شرعی مساوی است.

[سؤال 1858]‏ ‏ ‏ 824‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 4 / 1361‏

‏محترماً؛ در مورد مسأله اول نماز مسافر، خواهشمند است بیان فرمایند هدف از‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 325

‏هشت فرسخ شرعی به طور دقیق چند کیلومتر یا چند متر است؟‏

بسمه تعالی، فرسخ شرعی دوازده هزار ذراع دست انسان متوسط است و هشت فرسخ شرعی تقریباً چهل و پنج کیلومتر می شود.

[سؤال 1859]‏ ‏ ‏ ‏----> 1032

‏6. چهار فرسخ شرعی چند کیلومتر است؟‏

بسمه تعالی، چهار فرسخ، تقریباً 5 / 22 کیلومتر است.

[سؤال 1860]‏ ‏ ‏ ‏----> 927

‏2. اگر من به محل کارم رفتم که حدود ده کیلومتر تا منزل فاصله دارد و بعد، به‏‎ ‎‏محل اقوام خود که تا محل کار، هفت کیلومتر فاصله دارد، و آن جا نیز تا منزل خودم‏‎ ‎‏هفت کیلومتر فاصله دارد، بروم و برگردم و شب را در منزل اقوام و یا محل کار باشیم و‏‎ ‎‏چندین مرتبه این کار تکرار شود تا مسافت بیش از بیست و چهار کیلومتر طی شود و‏‎ ‎‏به منزل خودم نیز نروم، نماز به چه شکل است؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، نماز قصر نمی شود و میزان در پیمودن مسافت، پیمودن چهار فرسخ در یک امتداد است و با پیمودن کمتر از مسافت در چند بار ـ که مجموعاً به مقدار مسافت می شود ـ حکم سفر مترتّب نمی شود.

[سؤال 1861]‏ ‏ ‏ ‏----> 1004

‏4. کسی که از منزل خود خارج می شود (در داخل شهر تهران) و محل کارش در‏‎ ‎‏همان تهران می باشد (از نظر مسافت، کمتر از 5‏‎ ‎‏/‏‎ ‎‏22 کیلومتر)، چنانچه در پایان کار به‏‎ ‎‏منزل خود مراجعه ننماید و به محل دیگری در داخل تهران برود و بیش از 5‏‎ ‎‏/‏‎ ‎‏22‏‎ ‎‏کیلومتر رفته باشد، آیا حکم مسافر را پیدا می کند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در خروج از منزل به محل کار اگر مقدار مسافت بین منزل و محل کار، کمتر از چهار فرسخ شرعی باشد، حکم سفر مترتّب نیست ولو

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 326

این که مسافت برگشت، بیش از چهار فرسخ باشد؛ ولی اگر از اول بنا دارد بعد از انجام کار در بین راه، به نقطۀ دورتری برود که از منزل تا آن نقطه به مقدار چهار فرسخ یا بیشتر است، در این صورت حکم مسافر دارد.

[سؤال 1862]‏ ‏ ‏ ‏----> 905

‏22. کسی که دو محل کار دارد و چندین بار بین این دو محل در هر روز رفت و آمد‏‎ ‎‏می کند و صبح که از منزل حرکت می کند می داند که اول به مقصد اول می رود، بعد به‏‎ ‎‏مقصد دوم و چند بار رفت و آمد بین این دو محل کار را انجام می دهد که در مجموع،‏‎ ‎‏مسافت از خانه به محل اول و چند بار رفت و برگشت و بازگشت به خانه، بیش یا اقلاً‏‎ ‎‏هشت فرسخ می شود، حکم نماز و روزه اش چیست؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، مسافت محقق نیست.

[سؤال 1863]‏ ‏ ‏ 825‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏پس از سلام و آرزوی طول عمر برای امام عزیزمان تقاضا داریم در مورد روز‏‏ۀ‏‎ ‎‏عده ای‏‎ ‎‏از پرسنل کلانتری نیاوران که به شرح زیر می باشد، ما را راهنمایی فرمایید.‏

‏عده ای از مأمورین کلانتری که در تهران زندگی می کنند، فاصله منزل آن ها تا محل‏‎ ‎‏کارشان که کلانتری نیاوران است، از چهار فرسخ بیشتر است، و صبح که می آیند‏‎ ‎‏کلانتری، تا فردا صبح در کلانتری می مانند. خواهشمند است در مورد نماز و روزۀ این‏‎ ‎‏عده راهنمایی فرمایید.‏

‏ضمناً ممکن است فاصلۀ کسی از چهار فرسخ کمتر باشد، ولی از راه های مختلف‏‎ ‎‏به منزل برود که یکی از راه ها بیشتر فاصله داشته باشد و آن هم اجباری است؛ چون‏‎ ‎‏تاکسی با مسیر معین حرکت نمی کند. خواهشمند است در این مورد راهنمایی فرمایید.‏

بسمه تعالی، میزان مسیر تا رسیدن به مقصد است و اگر رفت و برگشت به مقدار مسافت شرعی باشد، حکم مسافر دارند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 327

[سؤال 1864]‏ ‏ ‏ ‏----> 3165

‏7. آیا برای حد ترخص در بلاد کبیره (تهران)، مقدار راهی که می رویم حساب‏‎ ‎‏است و یا نزدیک ترین راه ممکن؛ (با توجه به یک طرفه بودن بعضی از خیابان ها)؟ ‏

بسمه تعالی، مقدار راهی که در یک امتداد پیموده می شود میزان است. 

[سؤال 1865]‏ ‏ ‏ ‏----> 1032

‏3. این شش فرسخ که از مبدأ حساب می گردد آیا مسیر مستقیم (هوایی) یا آنچه را‏‎ ‎‏که راه می رود، خواهد بود؟ برای روشن شدن مثلاً روزی اگر بخواهم به محل کار خود‏‎ ‎‏بروم، اگر از یک مسیر بروم 18 کیلومتر می شود ولی اگر از مسیر دیگری بروم 27‏‎ ‎‏کیلومتر، تکلیف در این جا چگونه است؟‏

بسمه تعالی، گذشت که مسافت شرعی هشت فرسخ است و میزان، راهی است که شخص می رود.

[سؤال 1866]‏ ‏ ‏ 826‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با سلام؛ سلامتی و طول عمر آن حضرت را از درگاه حضرت احدیت مسئلت‏‎ ‎‏می نماییم و توفیقات بیش از پیش شما را از پیشگاه حضرتش آرزو می کنیم.‏

‏لطفاً پاسخ سؤالات ذیل را مرقوم فرمایید:‏

‏1. شخصی از وطن یا منزلش تا اول کارخانه یا شهری که در آن کار می کند به‏‎ ‎‏اندازۀمسافت شرعی نمی باشد، ولی تا محلی که کار می کند و جزو همان کارخانه یا‏‎ ‎‏همان شهر است بیش از سفر شرعی می باشد؛ شخص مذکور وظیفه اش نسبت به نماز‏‎ ‎‏و روزه چیست؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور، نماز تمام و روزه صحیح است.

‏2. در تیمم، منظور از کف دست که باید پشت دست دیگر کشیده شود، آیا روی انگشتان، جزو کف‏‎ ‎‏دست محسوب می شود یا نه؟ و تیمم کسی که تمام کف دست و روی تمام انگشتان را به تمام پشت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 328

‏دست دیگر کشیده چه صورتی دارد؟ (منظور اینکه از روی انگشتان و کف دست، برای مسح پشت‏‎ ‎‏دست دیگر استفاده نموده).‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‏3. مبلغی پول از حقوق ماهیانۀ افراد شاغل در کارخانه ای به عنوان بازنشستگی، هر ماهه کسر می گردد‏‎ ‎‏و از همین محل، افراد شاغل در کارخانه وام می گیرند ولی کارخانه قبل از دادن وام، مبلغی به عنوان‏‎ ‎‏بهره کسر می کند؛ از آن جا که اصل پول، سهم افراد شاغل در کارخانه است و کارخانه عایدی از این بهره‏‎ ‎‏نصیب سهام داران نمی کند و این پول به حساب کارخانه می ماند، از آن جا که کارخانه دولتی است و این‏‎ ‎‏پول، کمک به بیت المال است، آیا اجازه می فرمایید از این وام ها استفاده کنیم؟ و اگر اجازه نمی فرمایید،‏‎ ‎‏آیا راهی برای فرار از خلاف شرع برای گرفتن وام در این کارخانه هست یا نه؟‏

بسمه تعالی، گرفتن وام جایز است.

[سؤال 1867]‏ ‏ ‏ 827‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با عرض سلام و با امید پیروزی رزمندگان اسلام بر کفار و جهانی شدن انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی، تقاضا می شود به سؤالات زیر پاسخ داده و به‏‎ ‎‏این جانب اطلاع دهید یا از‏‎ ‎‏محضر مبارک امام امت استفتا شود تا این جانب در جریان پاسخ آن قرار گیرم و به‏‎ ‎‏تکلیفم عمل نمایم.‏

‏1. این جانب معلمی در حومۀ رشت به نام سراوان هستم. از محدودۀ شهر تا‏‎ ‎‏سراوان 22 کیلومتر است و به حد شرعی نمی رسد و از محدودۀ شهر تا درب مدرسه،‏‎ ‎‏از حد شرعی بیشتر می شود؛ یعنی با اتوبوس وقتی به سراوان می رسیم، باید حدود‏‎ ‎‏یک ربع پیاده برویم تا به مدرسه برسیم. آیا آن مقداری که پیاده می رویم، فاصله اش را‏‎ ‎‏به حساب آوریم یا این که وقتی به محل رسیدیم کفایت می کند؟ چون نماز ظهر و‏‎ ‎‏عصر را در مدرسه می خوانم، آیا نماز و روزه ام مانند نماز و روزۀ مسافر است؟‏

بسمه تعالی، اگر فاصلۀ آخر شهر تا اول سراوان به مقدار 5 / 22 کیلومتر نیست حکم مسافر مترتب نمی شود، مگر آن که شهر وطن شما نباشد و در آن قصد ده روز نکرده باشید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 329

‏2. این جانب مستأجرم و خانه ندارم. از پولی که ماهانه خود و همسرم دریافت می کنیم، مقداری هر ماه‏‎ ‎‏در بانک مسکن پس انداز کرده ایم؛ فقط به منظور این که مسکنی به دست آوریم؛ پس از گذشت چندین‏‎ ‎‏سال، به تناسب مقدار پس انداز، به آن وام تعلق می گیرد، تا از آن وام، جهت خرید زمین یا خانه استفاده‏‎ ‎‏کنیم و بعد قسط آن را بپردازیم. آیا اکنون که یک سال از مدت آن پس انداز گذشته است، باید خمس آن را‏‎ ‎‏بدهیم یا خیر؟‏

بسمه تعالی، پول پس انداز اگر از درآمد کسب و حقوق بوده خمس دارد.

‏3. کتاب های مذهبی و اسلامی را خریده ام به منظور این که خود یا دیگران از آن استفاده نمایم. اکنون که‏‎ ‎‏یک سال از مدت خرید گذشته، باید حساب خمس آن را بکنم یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر کتاب ها مورد نیاز او و به مقدار شؤون او باشد خمس ندارد.

‏4. قبل از نیت وضو در حالی که صورت خیس است، می توان نیت کرد و وضو گرفت یا این که باید‏‎ ‎‏صورت را خشک کرد؟‏

بسمه تعالی، خشک کردن لازم نیست.

[سؤال 1868]‏ ‏ ‏ 828‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، قلب پر تپش امت اسلام و رهبر‏‎ ‎‏گرام شیعیان، حضرت آیت الله‌ العظمی روح الله‌ الموسوی الخمینی‏

‏این جانب اگرچه هرگز خود را قابل نمی دانم تا به محضر مبارک آن حضرت نامه‏‎ ‎‏بنویسم، اما به واسطۀ چند اشکال و سؤال نوشتم و خواهشمندم جوابم را بدهید.‏

‏حضرت آیت الله‌! به واسطۀ این که من در تربیت معلم درس می خوانم و در‏‎ ‎‏نجف آباد ساکنم، نمی دانم حساب نمازهایم چه می شود؟ امام جمعه ما آیت الله‌ ایزدی‏‎ ‎‏فرمودند: ما فاصلۀ آخرین خانه تا اول اصفهان را سنجیدیم و به 22 کیلومتر نیز نرسیده‏‎ ‎‏و خودشان فرمودند: من هم نماز را درست و هم شکسته می خوانم. در حال حاضر ما‏‎ ‎‏نیز همین طور نماز می خوانیم.‏

‏اما مسأله، ماه مبارک رمضان است که روزه ها را چه کنیم؟ از طرف دیگر، آیا ما باید‏‎ ‎‏مسافت را از منزل خود بسنجیم تا مرکز، یا از آخرین دیوار تا اولین دیوار شهر‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 330

‏اصفهان؟ و روزه ها را چه کنیم؟ آیا قصد دهه کنیم و یا نه هر هفته (چون پنج شنبه و‏‎ ‎‏جمعه تعطیلیم) می توانیم برویم؟‏

بسمه تعالی، میزان، آخر نجف آباد و اول اصفهان است و اگر شک دارید که فاصلۀ مذکور، به حد مسافت می رسد یا نه ـ که تقریباً 5 / 22 کیلومتر است  ـ و نجف آباد، وطن شما است، حکم مسافر پیدا نمی کنید و می توانید روزه بگیرید و نماز را تمام بخوانید.

[سؤال 1869]‏ ‏ ‏ ‏----> 923

‏3. در مکان های وسیع، از قبیل پادگان و امثاله، به مجرد رسیدن به درب مکان‏‎ ‎‏مزبور، کفایت در قصد و یا در جهت محاسب‏‏ۀ‏‏ مبدأ مسافت را‏‎ ‎‏می کند یا ساختمان های‏‎ ‎‏محل مزبور، ملاک است؟‏

بسمه تعالی، اگر قصد اقامه در آن محل کرده است، ساختمان های مربوط به آن جا ملاک است.

[سؤال 1870]‏ ‏ ‏ 829‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 5 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، متع الله‌ المسلمین بطول بقائه‏‎ ‎‏الشریف، ضمن عرض ارادت و سلام‏

‏حضرت امام در مورد این مسأله چه می فرمایند؟‏

‏1. مسافری از بلدی کوچک به تبریز می رود؛ آیا اول شهر تبریز را آخر مسافتش‏‎ ‎‏حساب کند یا مقصدش را؟‏

بسمه تعالی، اول شهر را آخر مسافت حساب کند.

[سؤال 1871]

‏2. مسافری از تبریز خارج می شود، مبدأ مسافتش آخر شهر است یا محله و یا‏‎ ‎‏منزلش؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 331

بسمه تعالی، آخر شهر را مبدأ مسافت قرار دهد.

[سؤال 1872]‏ ‏ ‏ 830‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 6 / 1361‏

‏محضر حضرت امام خمینی، رهبر انقلاب و پیشوای مسلمین جهان‏

‏پس از سلام و درود و طول عمر برای آن جناب، امید است وجود آن رهبر‏‎ ‎‏باعث  نابودی ابرقدرت ها و چپاول گران شرق و غرب و حاکم شدن مستضعفین و در‏‎ ‎‏نهایت اتصال به قیام مهدی علیه السلام گردد. خواهشمند است مسائل مشروح‏‏ۀ‏‏ زیر را پاسخ‏‎ ‎‏فرمایید:‏

‏1. آیا مبدأ مسافت شرعی در اصفهان ـ مثل تهران ـ از منزل حساب می شود؟ در‏‎ ‎‏صورت منفی بودن، دیوار شهر کجا است؛ با توجه به این که با وجود 30 کیلومتر،‏‎ ‎‏مسافت خانه ها بین راه زیاد می شود، ولی به هم دید دارند؟‏

بسمه تعالی، در غیر شهرهای بزرگ خارق العاده، ابتدای مسافت، از آخر شهر حساب می شود و میزان در آخر شهر، نظر عرف است.

‏2. اگر کسی از پول خمس نداده سکنایی تهیه کند و قصد دادن خمس را هم داشته باشد، ولی فعلاً‏‎ ‎‏نتواند بدهد، نماز او در چنین جایی چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر از درآمد کسب، پس از گذشتن سال بر آن، خانه خریده، معامله در مقدار خمس، محتاج به اجازۀ حاکم شرع است؛ باید به مرجع تقلید یا وکیل مجاز او مراجعه کند و پس از اجازۀ معامله، مقدار خمس را بپردازد و یا دست گردان نماید تا در تصرفات و نماز در آن خانه مجاز شود.

‏3. در اصفهان، وجوهات شرعی را به چه کسی بدهیم؟‏

بسمه تعالی، می توانید به وکیل مسلم الوکالۀ این جانب بپردازید و یا به شمارۀ هزار مؤسسۀ تعاون اسلامی قم حواله نمایید.

‏4. آیا خمس را می شود به فردی که در اثر فقر به فساد می افتد داد؟‏

بسمه تعالی، با ذکر خصوصیات و تعیین مبلغ، استجازه نمایید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 332

[سؤال 1873]‏ ‏ ‏ 831‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏قم، دفتر محترم استفتائات امام، با ابلاغ سلام و تحیت‏

‏احتراماً؛ چندین سؤال از طریق کارکنان این مؤسسۀ تولیدی به انجمن رسیده که‏‎ ‎‏عین سؤالات، جهت اخذ جواب تقدیم می گردد.‏

‏1. ما در کارخانه ای هستیم که فاصلۀ آن از دیوار آخر شهر 18 کیلومتر است؛ ولی‏‎ ‎‏گاهی از منازل تا کارخانه، از مرز 30 کیلومتر هم می گذرد. آیا ما حکم مسافر را داریم‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در شهرهای متعارف، مسافت، از انتهای شهر تامقصد حساب می شود و چنانچه دو راه باشد، هر یک از دو راه، حکم خود را دارد.

‏2. شرکت تعاونی مصرف این واحد تولیدی به اعضای خود، پودر و روغن نباتی و صابون می دهد؛‏‎ ‎‏البته با توجه به مسأله بسیج اقتصادی و توزیع ارزاق، به صورت سهمیه بندی معین گرفتن این سهمیه،‏‎ ‎‏از تعاونی چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات دولت اسلامی است.

‏3. این شرکت به کارکنان خود، وام ضروری پرداخت و مبلغی را به عنوان بهره، از افراد کسر می نماید.‏‎ ‎‏صورت شرعی آن چگونه است؟‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول، ربا و حرام است.

‏4. با توجه به این که این شرکت، ملی شده است، شورا و انجمن اسلامی و تعاونی مصرف و مسکن، به‏‎ ‎‏مأموریت هایی با هزینۀ شرکت می روند و همچنین نوشت افزار و هزینه های دیگری را خرج می نمایند.‏‎ ‎‏از نظر شرعی چه صورتی را پیدا می نماید؟‏

‏البته باید توجه داشت که شرکت تعاونی مصرف و مسکن، یک شرکت مستقل است.‏

بسمه تعالی، طبق مقررات شرکت مانع ندارد.

[سؤال 1874]‏ ‏ ‏ ‏----> 823

‏2. شهرهای غیر کبیر مثل قم، کاشان، یزد و امثال آن، که توسعه پیدا کرده است،‏‎ ‎‏ابتدای حد ترخص آیا از خانه های ساخته شدۀ جدید حساب می شود؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 333

بسمه تعالی، اگر ساختمان های جدید، جزء شهر محسوب است، ابتدای مسافت از همان ساختمان ها حساب می شود.

[سؤال 1875]‏ ‏ ‏ ‏----> 2006

‏2. بین بعضی از شهرها تا شهر دیگر یا مثلاً بین یک شهر تا یک روستا، معروف‏‎ ‎‏بوده که هشت فرسخ شرعی می باشد و الآن که وسایل پیشرفته مثل کیلومتر ماشین و‏‎ ‎‏غیره هست اگر از آخر شهر یا روستای سابق حساب شود، مسافت شرعی است ولی‏‎ ‎‏اگر از آخر خانه های اطراف جاده حساب شود، مسافت شرعی نیست؛ با در نظر‏‎ ‎‏گرفتن این که اصولاً خانه ها را اطراف جاده، یکی پس از دیگری، قریب 2 تا 3 کیلومتر‏‎ ‎‏و یا بیشتر از این ساخته اند، آیا حد ترخص آخر این خانه ها است و یا آخر شهر، ولو‏‎ ‎‏خانه هایی یکی پس از دیگری اطراف جاده باشد که این خانه ها به حساب نیاید؟‏

بسمه تعالی، اگر خانه ها جزو شهر یا روستا محسوب است، مسافت از آخر خانه ها حساب می شود.

[سؤال 1876]‏ ‏ ‏ 832‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 5 / 1361‏

‏قم، دفتر امام، سلام علیکم‏

‏با عرض تشکر و با ارسال سلام به رهبری انقلاب امام خمینی‏

‏بدون مقدمه و برای جلوگیری از گذشت وقت شما تنها مسأله ای که مشکل‏‎ ‎‏این جانب و شاید افرادی مثل من باشد را عنوان می کنم. این جانب ساکن اصفهان‏‎ ‎‏می باشم، منطقه ای خارج از اصفهان به نام شاهین شهر وجود دارد که مسافت و حدود‏‎ ‎‏آن را من بیان می کنم و تنها حکم امام امت را مبنی بر اتمام و یا قصر نماز و روزه را‏‎ ‎‏خواستار می باشم. میدانی در اصفهان هست که معروف بوده و هست به نام دروازۀ‏‎ ‎‏تهران که از این میدان تا شاهین شهر به مقدار 30 کیلومتر فاصله می باشد در سابق مبدأ‏‎ ‎‏مسافرت از این میدان بوده، بعد به علت کثرت ساختمان منتهی شده به میدان‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 334

‏جمهوری اسلامی که تا شاهین شهر 15 کیلومتر از میدان جمهوری باقی هست مسأله‏‎ ‎‏این است که آیا مبدأ به علت ساختمان کردن تغییر می کند و وظیفه در مقابل این مسأله‏‎ ‎‏چیست؟ آیا مبدأ دروازۀ تهران است یا این که میدان جمهوری. لازم به تذکر است که‏‎ ‎‏عده ای از روحانیون مقید به اولی و عده ای مقید به دومی می باشند.‏

بسمه تعالی، مبدأ مسافت، آخر فعلی شهر است.

[سؤال 1877]‏ ‏ ‏ 833‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 12 / 12 / 1361‏

‏دفتر امام خمینی‏

‏کارکنان ادارۀ مخابرات شاهین شهر، ساکن اصفهان می باشند. برای انجام کار‏‎ ‎‏حداقل مسافت سی کیلومتر راه می پیمایند. با توجه به این که حدود و اتصال شهر تا‏‎ ‎‏بیست کیلومتری اصفهان می باشد؛ نماز و روزۀ آن ها چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر اصفهان وطن شما است و از آخر آن به مقدار مسافت نمی روید، نماز شما شکسته نمی شود.

[سؤال 1878]‏ ‏ ‏ ‏----> 823

‏10. کسی که در اطراف محل زندگی خودش تقریباً به صورت دایره مانند ـ که کمتر‏‎ ‎‏از حد مسافت شرعی است ـ می گردد برای منظوری، نماز و روزۀ او چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، نماز تمام و روزه صحیح است.

[سؤال 1879]‏ ‏ ‏ ‏----> 5429

‏6. آیا دور زدن که به مقدار 5‏‎ ‎‏/‏‎ ‎‏22 یا بیشتر از 45 کیلومتر شود، مثل گشت زدن که‏‎ ‎‏بیشترْ حالت دور زدن است، آیا باز هم مسافر است یا نه؟ و گاه بعد از پایان گشت که‏‎ ‎‏حساب می کند می بیند که 60 کیلومتر راه رفته، یعنی تقریباً دور زده است؟‏

بسمه تعالی، مسافت دوری اگر به مقدار مسافت باشد حکم سفر شرعی دارد که نماز در آن شکسته و روزه صحیح نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 335