کتاب نماز
نماز جمعه
چند فرع دربارۀ نماز جمعه (مسافر و نماز جمعه ، نصب امام جمعه ، خرید و فروش هنگام نماز جمعه و ...)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چند فرع دربارۀ نماز جمعه (مسافر و نماز جمعه ، نصب امام جمعه ، خرید و فروش هنگام نماز جمعه و ...)

چند فرع دربارۀ نماز جمعه

[سؤال 1790]‏ ‏ ‏ 795‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 6 / 1360‏

‏محضر مبارک رهبر عالی قدر انقلاب، آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 295

‏این جانب امام جمعه اصطهبانات، گاه اقامتم در اصطهبانات به جهت کارهای‏‎ ‎‏ضروری و مسافرت به قم یا شهرهای دیگر، کمتر از ده روز است و احیاناً روز جمعه،‏‎ ‎‏بین آن ایام قرار می گیرد. با این وضع آیا می توانم نماز جمعه را اقامه کنم؟‏

‏ضمناً شخص دیگری که بتواند در آن جمعه، این مسئولیت را بپذیرد وجود ندارد.‏

بسمه تعالی، مسافر نمی تواند در نماز جمعه امامت کند.

[سؤال 1791]‏ ‏ ‏ 796‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. در نماز جمعه اگر امام مسافر باشد، ولی یا خودش مجتهد است و جایز می داند‏‎ ‎‏که امام جمعه مسافر باشد و یا مقلد چنین مجتهدی است؛ آیا برای مأمومین که مقلد‏‎ ‎‏حضرت مستطاب عالی هستند، در نماز جمعه اقتدا به چنین امامی جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، اقتدا در نماز جمعه صحیح نیست.

‏2. از ربح سال پول می دهد که ماشین سواری بخرد؛ ولی ماشین را در سال بعد تحویل می دهند. آخر‏‎ ‎‏سال پولی که برای ماشین به شرکت داده خمس دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، ماشین اگر مورد حاجت شخصی است و از مؤونه محسوب است، مقدار پولی که باید قبلاً پرداخت شود جزو مصارف سال پرداخت محسوب می شود.

[سؤال 1792]‏ ‏ ‏ 797‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت آیت الله‌ العظمی رهبر عالی قدر امام خمینی مدّ ظله العالی، السلام علیکم‏‎ ‎‏ورحمة الله‌ وبرکاته‏

‏سقوط جمعه را که از مسافر از باب رخصت می دانید، آیا مسافر می تواند امامت‏‎ ‎‏برای حاضرین بنماید یا نه؟‏

بسمه تعالی، در نماز جمعه امامت مسافر جایز نیست چه برای مسافرین و چه برای حاضرین.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 296

[سؤال 1793]‏ ‏ ‏ 798‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 30 / 9 / 1361‏

‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏پس از عرض سلام؛ مستدعی است دربارۀ مسائل زیر نظر مبارکتان را مرقوم‏‎ ‎‏فرمایید:‏

‏1. آیا شخص مسافر که حاضر به نماز جمعه شد جایز است که امام جمعه شود با‏‎ ‎‏داشتن شرایط یا فقط می تواند مأموم باشد؟‏

بسمه تعالی، نمی تواند امام باشد.

[سؤال 1794]

‏2. در صورتی که مأمومین حاضر در محل، عدۀ زیادی باشند ـ به طوری که اگر‏‎ ‎‏واجد شرایط در آن ها باشد، جمعه منعقد می شود ـ در این صورت اگر شخص مسافر،‏‎ ‎‏امام شود (بر فرض جواز) آیا مکمّل عدد است یا نه؟‏

بسمه تعالی، حکم آن گذشت.

[سؤال 1795]

‏3. اگر در مأمومین حاضر کثیر، واجد شرایط نباشد مسافر که امام است مکمّل عدد‏‎ ‎‏است یا نه؟‏

بسمه تعالی، مسافر نمی تواند در نماز جمعه امامت کند چنان که ذکر شد.

‏4. شخصی که درحال ایستاده بول او متقاطر می شود و اگر بنشیند بند می شود آیا در حال ایستاده با‏‎ ‎‏انجام شرایط سلس البول نماز بخواند یا بنشیند؟ و در حال نشسته نماز با تمام شرایطش بخواند؟‏

بسمه تعالی، باید نشسته نماز بخواند.

‏5. زمینی که در زمان طاغوت به زور گرفته شده است و الآن ادارۀ دولتی می باشد اقامۀ نماز جماعت در‏‎ ‎‏آن، چه حکمی دارد؟ البته صاحبش معلوم نیست.‏

بسمه تعالی، کسی که غصب بودن محل را نمی داند نمازش صحیح است.

‏6. کسانی هستند ریش را تمام نمی گذارند ـ به قول غربی ها پروفسوری است ـ آیا مقدار تراشیده شده‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 297

‏فعل حرام است یا خیر؟ و آیا مقدار باقیمانده صدق بر تمام ریش را دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، تراشیدن بعض ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد.

[سؤال 1796]‏ ‏ ‏ 799‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏لطفاً پاسخ سؤالات ذیل را مرقوم فرمایید:‏

‏1. آیا اقامۀ نماز جمعه برای امام جماعت، اذن از حاکم شرع می خواهد یا نه؛ چه‏‎ ‎‏مجتهد باشد یا نه و قصد اقامه هم باید بکند اگر مسافر است؟ و اگر امام جماعت در‏‎ ‎‏خطبه آنچه واجب است انجام ندهد، می شود دیگران به او اقتدا کنند و کافی از ظهر‏‎ ‎‏است یا نه؟‏

بسمه تعالی، منصب امامت جمعه، بدون نصب ولیّ امر مسلمین ثابت نمی شود و امامت جمعه برای مسافر جایز نیست و تا احراز تعمد ترک واجب نشود اقتدا و اکتفا به نماز جمعه مانع ندارد.

‏2. وسواسی شرعی چه کسی است؟ با کثیر الشک چه فرقی دارد؟ و به چه مواردی نباید اعتنا کند؟‏

بسمه تعالی، وسواس شرعی نداریم و کسی که از متعارف خارج شود وسواسی است و حرام است.

‏3. در نماز قضا ترتیب می خواهد؟ آیا انسان می تواند قضای دیروز و امروز را پیش از قضای سال های‏‎ ‎‏گذشته یا ماه های گذشته به جا آورد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏4. گرفتن سرقفلی از مستأجر خانه یا دکان، شرعی است یا نه؟‏

بسمه تعالی، گرفتن سرقفلی برای مالک یا کسی که از جانب مالک حق سرقفلی به او داده شده مانع ندارد.

[سؤال 1797]‏ ‏ ‏ ‏----> 2797

‏2. امامت در نماز جمعه شرطی غیر از آنچه در امامت سایر نمازها هست، دارد یا‏‎ ‎‏خیر؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 298

بسمه تعالی، شرایط امام جمعه همان شرایط امام جماعت است، بلی امامت صبیان و زن ها و مسافر در جمعه جایز نیست.

[سؤال 1798]‏ ‏ ‏ 800‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ بیست و پنجم محرم 1400 ق‏

‏دفتر حضرت امام خمینی مدّ ظله العالی، ضمن تقدیم سلام‏

‏به عرض می رساند: مدتی است چندین نامه و استفتا به حضور مبارک آیت الله‌‏‎ ‎‏العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی فرستاده‏‎ ‎‏شده است و جواب هیچ یک نرسیده است‏‎ ‎‏که خلاصه آن ها بدین شرح است:‏

‏1. موضوع تقاضای اهالی خرامه در برگزاری نماز جمعه.‏

بسمه تعالی، یکی از اهل علم که مورد قبول شما است مجاز است جمعه بخواند.

‏2. موضوع ساختن مسجد برای عشایر کفدهک خرامه از سهم مبارک امام ‏‏علیه السلام‏‏.‏

بسمه تعالی، اگر از تبرعات و زکوات برای ساختن مسجد میسور نیست و مسجد مورد حاجت است، به مقدار ضرورت مجازید.

‏3. موضوع سفره های متعدد در خرامه در شهرین محرم و صفر؛ چنانچه امام اجازه فرماید به مصرف‏‎ ‎‏کمک به ضعفای محل برسد.‏

بسمه تعالی، مجازید.

[سؤال 1799]‏ ‏ ‏ 801‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏1. آیا ائمه جمعه می توانند برای خود جانشین (موقت) تعیین کنند یا این که باید با‏‎ ‎‏اطلاع و اجازۀ ولی امر (ولایت فقیه) باشد؟‏

بسمه تعالی، اطلاع دهند، هر چند موارد مختلف است.

‏2. اگر شخصی قبلاً در مورد انتخاب مرجع تقلید اعلم تحقیق کرده و بنا به شرایط زمانی اعلمیت‏‎ ‎‏شخصی بر او ثابت گردیده است و بعداً متوجه شود که آن شخص اعلم نیست و اعلم از او نیز‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 299

‏وجود  دارد، تکلیفش چیست؟‏

بسمه تعالی، باید از مجتهدی که فعلاً او را اعلم می داند تقلید کند،علی الاحوط.

[سؤال 1800]‏ ‏ ‏ 802‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 24 محرم الحرام 1400 ق‏

‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی رهبر انقلاب امام خمینی، ادام الله‌ ظله‏

‏کسی که از جانب حاکم شرع و نایب الامام منصوب شده برای امامت جمعه و این‏‎ ‎‏وظیفۀ شرعی را انجام می دهد اگر برای او عذری پیش آمد که نتواند اقامه جمعه نماید‏‎ ‎‏آیا می تواند که فرد مورد اطمینانی را به عنوان امامت جمعه اختیار کند موقتاً یا نه؟ و در‏‎ ‎‏این مسأله برای یک جمعه یا بیشتر مسأله فرق می کند یا نه؟ به هر حال در صورت‏‎ ‎‏پیش آمدن عذر نماز را تعطیل کند یا به فرد دیگری دستور دهد که اقامه نماز جمعه‏‎ ‎‏بنماید؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد. لکن حکم امام منصوب را پیدا نمی کند.

[سؤال 1801]‏ ‏ ‏ ‏----> 3548

‏2. در محلی مدتی است که نماز جمعه خوانده می شده، و به گفتۀ امام آن، بهترین‏‎ ‎‏تبلیغ در ضمن دو خطبۀ آن انجام می گرفته است. آیا اجازه مخصوصی از جناب عالی‏‎ ‎‏می خواسته یا این که همان شرایط امام جماعت را باید دارا باشد؟ و آیا با این که مردم‏‎ ‎‏محل علاقه فراوان دارند و به پیشنهاد خودشان هم این نماز شروع شده ـ  چون‏‎ ‎‏دسترسی به جای دیگر نداشته اند ـ باید تعطیل شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، لازم نیست تعطیل شود و چنانچه مورد علاقه مردم باشد می توانند ادامه دهند.

[سؤال 1802]‏ ‏ ‏ ‏----> 4620

‏2. در نماز جماعت اگر مأموم به خیال این که امام سر از رکوع برداشته، بلند شود و‏‎ ‎‏ببیند امام در رکوع است، باید به رکوع برگردد و زیادی رکوع هم در این صورت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 300

‏اشکال ندارد. آیا در رکعت دوم نماز جمعه که قنوت بعد از رکوع است، اگر‏ ‏شخصی‏‎ ‎‏اشتباهاً بعد از قنوت به رکوع رود، این اضاف‏‏ۀ‏‏ رکوع چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 1803]‏ ‏ ‏ ‏----> 1615

‏2. اگر امام جمعه به عللی (همچون شکسته بودن نمازش) نتواند نماز پرصلابت‏‎ ‎‏جمعه را به جا بیاورد، آیا می تواند که به نیابت خویش شخصی را به امام جمعه شدن‏‎ ‎‏بفرستد تا آن شخص نماز جمعه را بر پا بدارد یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، نمی تواند بنابر احتیاط.

[سؤال 1804]‏ ‏ ‏ 803‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با سلام و درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی و سلام به روح و‏‎ ‎‏قلب پر خروش حوزۀ علمیه قم امید امت و امام فقیه عالی قدر حضرت آیت الله‌‏‎ ‎‏العظمی منتظری و با درود به امت شهیدپرور ایران و سلام و دعا بدرقۀ رزمندگان‏‎ ‎‏پرصلابت جبهه های حق علیه باطل که در هر یورشِ خونین بر خصم زبون، پیکر از‏‎ ‎‏درون پوسیدۀ وی را درهم می شکنند و امید مستضعفان را قوت و نیرو می بخشند.‏

‏نظر به این که ما برادران مسلمان ایرانی مقیم شهر کلاستال واقع در آلمان غربی با‏‎ ‎‏برادران مسلمان اهل تسنن غیر  ایرانی همه هفته نماز عبادی سیاسی جمعه را به پا‏‎ ‎‏می داریم؛ لذا به همین خاطر یکی از برادران ایرانی دانشجو امامت جماعت نماز‏‎ ‎‏جمعه را همه هفته به عهده می گیرد و با توجه به این که در ایران اسلامی کلیه ائمه‏‎ ‎‏جماعات از طرف حضرت امام ـ روحی فداه ـ باید حکم داشته باشند. این مسأله‏‎ ‎‏نسبت به موقعیت ما چگونه است؟ و آیا امامت این برادر به عنوان امام جمعه جایز‏‎ ‎‏است؟ و این مسأله به طور کلی چگونه می باشد؟ و من الله‌ التوفیق‏

بسمه تعالی، به ترتیبی که نوشته اید، همچنان نماز جمعه را مانند گذشته به

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 301

امامت همان برادر مذکور اقامه نمایید و صحیح است، ان شاء الله‌ موفق باشید.

[سؤال 1805]‏ ‏ ‏ ‏----> 2922

‏5. آیا هنگامی که امام جمعه مشغول خواندن خطبه می باشد، خرید و فروش ـ که‏‎ ‎‏معمولاً در اطراف محل برگزاری نماز، زیاد به چشم می خورد ـ جایز است یا خیر؟ اگر‏‎ ‎‏نه، آیا خریدار و فروشنده، صاحب آن کالا و پول آن می شوند؟‏

بسمه تعالی، اگر مزاحم استفاده از خطبه ها نباشد اشکال ندارد و در هر صورت، اصل معامله صحیح است.

[سؤال 1806]‏ ‏ ‏ ‏----> 786

‏3. نماز جمعه اذان و اقامه دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اذان و اقامه دارد و محل اذان قبل از خطبه و محل اقامه بعد از آن است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 302