کتاب نماز
نماز جمعه
کسی که نماز جمعه بر او واجب است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کسی که نماز جمعه بر او واجب است

کسی که نماز جمعه بر او واجب است

[سؤال 1762]‏ ‏ ‏ 785‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا نماز جمعه واجب است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، نماز جمعه بر زن واجب نیست و بر مرد واجب تخییری است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 286

[سؤال 1763]‏ ‏ ‏ ‏----> 1628

‏5. در برودت و یا حرارت هوا و احتمال زیان برای افراد بی بنیۀ جسمانی نماز‏‎ ‎‏جمعه چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد، مگر آن که خوف ضرر برای شخص باشد.

[سؤال 1764]‏ ‏ ‏ ‏----> 1628

‏6. خواندن نماز جمعه در محیط مشکوک در امن یا غیر امن چگونه است؟‏

بسمه تعالی، نماز جمعه واجب تخییری است و احتمال ضعیف خطر، مانع نیست، مگر آن که به حد خوف برسد.

[سؤال 1765]‏ ‏ ‏ 786‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 10 / 6 / 1358‏

‏خدمت حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏1. آیا کسی که مسافر است می تواند امام نماز جمعه شود؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

[سؤال 1766]

‏2. اگر نمی تواند و نماز جمعه را اقامه کرده است نماز خود و مأمومین چه‏‎ ‎‏می شود؟‏

بسمه تعالی، باطل است و اگر وقت آن گذشته و وقت ظهر باقی است، باید ظهراً اعاده کنند و بعد از وقت ظهر، ظهراً قضا نمایند.

‏3. نماز جمعه اذان و اقامه دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اذان و اقامه دارد و محل اذان قبل از خطبه و محل اقامه بعد از آن است.

‏4. اگر بعضی از چیزهایی که در خطبه لازم است مثل حمد یا سوره فراموش شود، نماز جمعه باطل‏‎ ‎‏می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، باطل نمی شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 287

[سؤال 1767]‏ ‏ ‏ ‏----> 768

‏2. با عده ای از دوستان به مسافرت رفته ایم آیا در روز جمعه این عده که بیش از‏‎ ‎‏هفت نفر و همه مسافر هستند می توانند اقامه نماز جمعه نمایند؟‏

بسمه تعالی، مسافرین مستقلاً نمی توانند اقامه جمعه نمایند و در فرض مذکور نماز جمعه صحیح نیست.

[سؤال 1768]‏ ‏ ‏ ‏----> 4796

‏4. نماز جمعه مسافر به جای نماز ظهر حساب می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، محسوب است.

[سؤال 1769]‏ ‏ ‏ 787‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏مسافری که نمازش قصر است، می تواند در نماز جمعه شرکت کند (امام باشد یا‏‎ ‎‏مأموم) یا نماز ظهر مقصور بخواند.‏

بسمه تعالی، اقتدا به نماز جمعه برای مسافر مانع ندارد ولی امام نباید شود.

[سؤال 1770]‏ ‏ ‏ 788‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با توجه به این که مکروه است مسافر به حاضر و حاضر به مسافر اقتدا کند شرکت‏‎ ‎‏مسافرین در جماعت ها در مراسم بزرگ و همچنین شرکت در نماز جمعه چگونه‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ ولی امام در نماز جمعه باید مسافر نباشد. 

[سؤال 1771]‏ ‏ ‏ ‏----> 2601

‏7. آیا کسی که در کرج است برای نماز جمعه به تهران بیاید اشکال دارد یا‏‎ ‎‏فقط  لازم است محض احتیاط نماز ظهر و عصر را که شکسته شده بود، دوباره‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 288

‏در  وطنش کامل بخواند؟ ‏

بسمه تعالی، می تواند به نماز جمعه حاضر شود، هر چند اگر به حد مسافت سیر کند، نمازش شکسته است.

[سؤال 1772]‏ ‏ ‏ ‏----> 804

‏3. با در نظر داشتن فرمان آن قائد معظم نسبت به حضور در نماز جمعه آیا‏‎ ‎‏مسافرینی که قصد ده روز نموده اند و محل اقامت تا محل نماز جمعه، یک الی دو‏‎ ‎‏فرسنگ فاصله دارد، می توانند در نماز جمعه شرکت کنند؟ و چنانچه شرکت نمودند،‏‎ ‎‏نماز عصر را هم می توانند در همان جا به جا آورند یا نمی توانند؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد، ولی نسبت به قصد اقامت باید مسائل مربوط به آن را مراعات کنند.

[سؤال 1773]‏ ‏ ‏ 789‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت مستطاب، مروّج الأحکام مبیّن الحلال و الحرام، مرجع و‏‎ ‎‏زعیم عالی قدر عالم تشیع آیت الله‌ العظمی الامام خمینی مدّ ظله العالی السلام علیکم‏‎ ‎‏ورحمة الله‌ وبرکاته، با احترامات فائقه اسلامی به شرف عرض عالی می رساند،‏‎ ‎‏حضرت آیت الله‌ العظمی چه می فرمایند در این مسائل شرعیه الهیه:‏

‏1. حضور زن و یا دختر بالغ و جوان به وضع فعلی در نماز جمعه که به حسب‏‎ ‎‏فرمایش آن حضرت واقعاً هم نماز سیاسی است، چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر با مراعات وظایف شرعی باشد، جایز است.

‏2. شخصی سه دختر کبیر 23 تا 25 ساله دارد و خود این شخص مرد متدیّن بی غرص و به وضع امروز‏‎ ‎‏هم آشنا است؛ ولی به دخترهای خود اجازۀ حضور در نماز جمعه را نمی دهد. در این صورت وظیفۀ‏‎ ‎‏شرعی دخترها چیست؟ آیا به حرف پدرشان که نسبت به آن ها واجب الاطاعه است امتثال نمایند و یا‏‎ ‎‏تمرّد نموده و به جماعت نماز جمعه بروند.‏

بسمه تعالی، اگر موجب اذیّت پدر نباشد، مانع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 289

‏3. تکلیف شرعی دخترها در مورد روابط متعارف و یا اختلاط آن ها با اجانب و یا تحصیل علوم عربی‏‎ ‎‏و غیره از معلم مرد، بدون اجاز‏‏ۀ‏‏ پدر چیست؟ آیا در این موارد اجاز‏‏ۀ‏‏ پدرشان که ولیّ شرعی آن ها است‏‎ ‎‏و شوهر هم ندارند شرط است و یا خودشان اختیار دارند؟ آن ها می گویند که ما به سن بلوغ قانونی‏‎ ‎‏رسیده ایم و به همه چیز مختاریم؛ آیا این درست است یا نه؟ و در صورت درست بودن‏‎ ‎‏پدر می تواند‏‎ ‎‏نفقه ندهد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اذیت پدر حرام است و لازم است دختر مراعات وظایف شرعیه خود را بکند؛ ولی اطاعت پدر در همه امور واجب نیست و بهتر است در مواردی که احسان به پدر است مراعات او را بکند و در هر صورت اگر احتیاج دارد، پدر باید نفقه او را بدهد.

‏4. مفاد پنج آی‏‏ۀ‏‏ مبارکه از اول سور‏‏ۀ‏‏ حجرات راجع به بزرگداشت و احترام مردم نسبت به حضرت‏‎ ‎‏ختمی مرتبت، نبیّ اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، بوده که حضرت باری تعالی فرض و واجب فرموده مراسم ادب و‏‎ ‎‏احترام را من جمیع الوجوه مردم در حق آن بزرگوار ارواحنا له الفداء اجراء و عمل نمایند. و حضرت‏‎ ‎‏رسول اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم ‏‏هم فرمود: «‏أنا و علی أبوا هذه الاُمّة‏»؛ و نیز‏‎ ‎‏فرمود: «‏حق علی بن ابی طالب‎ ‎علی اُمّتی کحق الوالد علی الولد‏». آیا احکام این آیات پنجگان‏‏ۀ‏‏ مذکور و فرمود‏‏ۀ‏‏ حضرت رسول ‏‏صلی الله علیه و آله‏‎ ‎‏در مورد پدر هم نسبت به فرزندان خود جاری می شود یا نه؟‏

‏آیا پسر و دختر در غیر از واجب و حرام مجبور و ملزم هستند به اطاعت پدران خودشان یا نه؟‏

بسمه تعالی، حکم این مسأله در مسأله قبل معلوم شد.

‏5. پدری است متدیّن به مناسبت نافرمانی فرزندان من حیث ما امر الله‌ قصد دارد خانه و زندگی خودش‏‎ ‎‏را بفروشد هجرت نماید و اولادها که همه شان کبیر شرعی هستند به کلی ترک نموده در شهر دیگری به‏‎ ‎‏زندگی خود ادامه دهد، ولی احتمال قوی دارد در این صورت اولاد او اناثاً و ذکوراً بیچاره کرده و به‏‎ ‎‏فساد نزدیک تر شوند؛ تکلیف و وظیفه شرعی این پدر چیست؛ آیا صبر نماید اولادش بی بندوبار و‏‎ ‎‏بی ادب شوند.‏

بسمه تعالی، ترک اولاد و ارحام قطع رحم و حرام است.

[سؤال 1774]‏ ‏ ‏ 790‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا شرکت بانوان در نمازهای جماعت یومیه و نماز جمعه کراهت دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، کراهت ندارد. بلکه در بعض موارد مطلوب است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 290

[سؤال 1775]‏ ‏ ‏ ‏----> 5608

‏8. زن هایی که نماز جمعه می خوانند آیا نماز جمعه کفایت از نماز ظهر آن ها می کند‏‎ ‎‏یا نه؟‏

بسمه تعالی، کفایت می کند.

[سؤال 1776]‏ ‏ ‏ ‏----> 606

‏2. بعضی از علما فتوایشان این است که زن بهتر است در صندوق خانۀ عقب اتاق‏‎ ‎‏نماز بخواند و همچنین رفتن به نماز جمعه مستحب است و باید نماز ظهر را دوباره‏‎ ‎‏بخوانند. آیا رفتن به نماز جمعه با این شرایط صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، نماز جمعه بر زن واجب نیست، اگر چه صحیح و کافی از ظهر است.

[سؤال 1777]‏ ‏ ‏ ‏----> 7393

‏6. در نماز جمعه آیا باید زن ها، علاوه بر گوش دادن به خطبه، یک بار دیگر نماز‏‎ ‎‏ظهر را نیز بخوانند؟‏

بسمه تعالی، لازم نیست.

[سؤال 1778]‏ ‏ ‏ ‏----> 5515

‏8. شرکت در نماز جمعه برای خواهران واجب است یا نه؟ اگر چنانچه احساس‏‎ ‎‏کنند ناراحتی جسمانی برای آن ها به وجود آید، واجب است در نماز جمعه شرکت‏‎ ‎‏نمایند؟‏

بسمه تعالی، نماز جمعه برای مردها واجب تخییری است و بر زن ها واجب نیست.

[سؤال 1779]‏ ‏ ‏ ‏----> 1744

‏4. اگر زن در نماز جمعه به طور مداوم شرکت نکند گر چه بدون عذر هم باشد آیا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 291

‏گناه به گردن او است؟ و آیا مشمول حدیث (که هر کس بدون عذر سه بار در نماز‏‎ ‎‏جمعه شرکت نکند منافق است) می باشد؟‏

بسمه تعالی، نماز جمعه واجب تخییری است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 292