فصل اول: کلیات
آزادی موهبتی الهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 (پدیدآور)؛ داستانی بیرکی،

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آزادی موهبتی الهی

آزادی موهبتی الهی

 

 

آزادی مال مردم است

‏این چه وضعی است که در ایران هست؟ این چه آزادی است که‏‎ ‎‏اعطا فرموده اند آزادی را؟! مگر آزادی اعطا شدنی است؟! خود‏‎ ‎‏این کلمه جرم است. کلمه اینکه «اعطا کردیم آزادی را» این جرم‏‎ ‎‏است. آزادی مال مردم هست، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده‏‎ ‎‏به مردم، اسلام آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده به مردم.‏‎ ‎‏«اعطا کردیم» چه غلطی است؟ به تو چه که اعطا بکنی؟ تو چه کاره‏‎ ‎‏هستی اصلش؟ «اعطا کردیم آزادی را بر مردم»! آزادی اعطایی این‏‎ ‎‏است که می بینید. آزادی اعطایی که آزادی ـ حقیقتا ـ نیست، این‏‎ ‎‏است که می بینید. برای این است که مردم را اغفال کنند.(4)‏

10 / 3 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

فطری بودن آزادی 

‏یکی از بنیادهای اسلام، آزادی است. انسان واقعی ملت مسلمان،‏‎ ‎‏فطرتا یک انسان آزاد شده است. رژیم کنونی ایران می خواهد و‏‎ ‎‏می کوشد و تاکنون کوشیده است که این بنیادهای مترقی را‏‎ ‎‏درهم بشکند.(5)‏

10 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی، توصیه قرآن 

‏«قرآن کریم»ی که آزادی و استقلال را توصیه کرده است. ما همه‏‎ ‎‏تابع قرآن کریم و تابع موازین اسلام و قواعد اسلام هستیم.(6)‏

19 / 11 / 57


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 5

‏ ‏

حفظ نعمت آزادی

‏برادرهای من! برادرهای من! توجه داشته باشید؛ این نعمتی که‏‎ ‎‏خدا به شما داده حفظش کنید. یک نعمتی به شما داده، آن نعمت‏‎ ‎‏آزادی، نعمت استقلال؛ این نعمت را حفظ کنید. و آن به این است‏‎ ‎‏که: همه با هم دوست و رفیق، و همه با هم بین خودتان رحیم، و بر‏‎ ‎‏دیگران شدید. آنهایی که می خواهند چپاولتان کنند، مشت تو‏‏[‏‏ی‏‏]‏‎ ‎‏دهنشان می زنید؛ آنهایی که با شما رفیقند، دست برادری‏‎ ‎‏می دهید، صورت هم را می بوسید.(7)‏

9 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در پناه اسلام

‏شما بدانید که با اسلام می توانید مستقل باشید و با اسلام می توانید‏‎ ‎‏آزاد باشید. قرآن شما را آزاد قرار داده است و قرآن استقلال شما‏‎ ‎‏را بیمه کرده است.(8)‏

26 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خدا آزادی را نصیب ما کرد

‏امروز خدای تبارک و تعالی به ما منت گذاشت و آزادی را‏‎ ‎‏نصیب ما کرد که همه آزادانه در اینجا مجتمع هستیم، و مسائل‏‎ ‎‏خودمان را طرح می کنیم. ما از این به بعد احتیاج به این اجتماعات‏‎ ‎‏داریم.(9)‏

19 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی، بزرگترین موهبت الهی 

‏بزرگترین موهبت الهی که الآن ملت ما از آن برخوردار است.‏‎ ‎‏آزادانه شما اینجا آمده اید؛ دیروز نمی توانستید.‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 6

‏     تذکر دادید که ما در محبس بودیم.(10)‏

19 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی، نعمت بهتر

‏از این بهتر چه می خواهد بشود؟ بهتر از آزادی چه نعمتی است که‏‎ ‎‏الآن داریم؟(11)‏

30 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی، بهترین نعمت الهی

‏آزادی، بهترین نعمتی است که خدا برای بشر قرار داده.‏

‏     اینها که می آیند، می گویند که چه شد، نه اینکه ندانند چه شده؛‏‎ ‎‏می دانند که کاری شده است که دست اربابها را کوتاه کرده؛‏‎ ‎‏می دانند خیلی کار شده؛ می دانند که یک معجزه ای شده است که‏‎ ‎‏دست اربابها کوتاه شده. چه بکنیم که دست اربابها دوباره باز‏‎ ‎‏بشود؟(12)‏

29 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدر دانستن آزادی

‏این آزادی برای ما الآن یک نعمتی است که باید قدرش را بدانیم. و‏‎ ‎‏همه با هم حفظ کنیم این را. این نعمتی که خدا به ما داده است؛‏‎ ‎‏شکر کنیم این نعمت را.(13)‏

3 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امتحان انسان با آزادی

‏امروز روزی است که خدای تبارک و تعالی به ما آزادی و استقلال‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 7

‏مرحمت فرموده است، و ما را با این آزادی و استقلال امتحان‏‎ ‎‏می کند. ما را آزادی مرحمت فرموده است که ببیند در این آزادی‏‎ ‎‏ما چه می کنیم. ما مستقل شدیم و خداوند به ما این مرحمت را‏‎ ‎‏فرمود تا ما چه بکنیم.(14)‏

4 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در پناه معنویت

‏خدای تبارک و تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این‏‎ ‎‏آزادی امتحان می فرماید ببینیم تا ما چه بکنیم. در این آزادی چه‏‎ ‎‏بکنیم؛ با زیردستان چه بکنیم؛ با برادران خود چه بکنیم؛ با‏‎ ‎‏خواهران خود چه بکنیم. آزادیِ تنها سعادت ملت نیست،‏‎ ‎‏استقلالِ تنها سعادت ملت نیست، مادیتِ تنها سعادت ملت‏‎ ‎‏نیست. اینها در پناه معنویات سعادتند. معنویات مهم است.(15)‏

8 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام و تأمین آزادی 

‏اسلام است که برای ما آزادی ـ یک آزادی سالم، آزادی صحیح ـ‏‎ ‎‏تأمین می کند.(16)‏

8 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی، امانت الهی

‏آزادی یک نعمت بزرگ الهی است؛ آیا در این موقع که آزاد‏‎ ‎‏هستیم، ببینیم که از این آزادی آیا سوء استفاده می کنیم یا استفاده‏‎ ‎‏مشروع؟ آزادی یک امانت الهی است که خداوند نصیب ما کرد؛‏‎ ‎‏آیا این امانتی که خدای تبارک و تعالی به ما داد و ما را آزاد کرد، با‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 8

‏این آزادی چه می کنیم؟ آیا آزادی را صرف صلاح ملت و اسلام‏‎ ‎‏می کنیم؟ یا آزادی را صرف جهاتی که برخلاف مسیر نهضت و‏‎ ‎‏برخلاف رضای خداست؟(17)‏

11 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی منطقی

‏این توهّم که خوب حالا جمهوری اسلامی شده است و حالا هر‏‎ ‎‏کسی خودش هر کاری می خواهد بکند، آزادی شده است و آزاد‏‎ ‎‏هر کاری بخواهد بکند، اینها نیست. آزادی در حدود قانون است.‏‎ ‎‏یعنی آن مقداری که خدای تبارک و تعالی به ما آزادی داده است‏‎ ‎‏در آن مقدار آزاد هستیم. آزاد نیستیم که فساد بکنیم، آزاد نیستیم‏‎ ‎‏که کارهای خلاف عفت بکنیم. هیچ انسانی آزاد نیست که کار‏‎ ‎‏خلاف عفت بکند. هیچ انسانی آزاد نیست که ایذا کند برادر‏‎ ‎‏خودش را. آزادی در حدود قانون است. آن مقداری است که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی به مردم آزادی داده است. و این مقدار آزادی‏‎ ‎‏که خدای تبارک و تعالی به مردم داده است بیش از آن آزادیهایی‏‎ ‎‏است که دیگران داده اند. آنها آزادی غیر منطقی داده اند، و اینجا‏‎ ‎‏آزادی منطقی است. آنهایی که آنها داده اند آزادی نیست؛ آزادی‏‎ ‎‏باید منطقی باشد، روی قانون باشد.(18)‏

4 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی، نعمت خدایی

‏نعمت آزادی بالاترین نعمتی است که بشر دارد، شما فاقد بودید‏‎ ‎‏این نعمت را، نمی توانستید یک کلمه حرف بزنید. نمی توانستید‏‎ ‎‏اینجا با هم مجتمع بشوید، امکان داشت برای شما؟ قبلاً امکان‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 9

‏داشت که ماها بنشینیم با هم صحبت کنیم؟ نمی گذاشتند کسی از‏‎ ‎‏این در داخل بشود، اگر یک وقتی قاچاقی داخل می شدید، وقتی‏‎ ‎‏بیرون می رفتید توی سازمان امنیت باید بروید! خدا به شما نعمت‏‎ ‎‏آزادی را داده. شما را در امتحان این آزادی قرار داده که ببیند که‏‎ ‎‏شما با این آزادی چه می کنید. آیا این نعمت خدا را کفران می کنید‏‎ ‎‏و با آزادی خودتان مردم را رنج می دهید؛ یا این نعمت را تشکر از‏‎ ‎‏آن می کنید و این آزادی را حسن استفاده از آن می کنید؟(19)‏

15 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی، بالاترین نعمت عالم 

‏آقا، شما آزادی را کم چیزی فرض می کنید؟ از بالاترین نعمتهایی‏‎ ‎‏که در عالَم هست؛ آزادی انسان است. انسان، حاضر است همه‏‎ ‎‏چیزش را فدای آزادی خودش بکند. این حبس سی و پنج میلیونی‏‎ ‎‏شکست و شما آزاد شدید.(20)‏

13 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ آزادی 

‏امروز کشور ما احتیاج به خیلی مسائل دارد و دیگران مسائل‏‎ ‎‏شما را ابدا حل نمی کنند، بلکه برخلافش می کنند. مسائل‏‎ ‎‏خودتان را خودتان باید حل بکنید. این نعمتی که برای شما پیش‏‎ ‎‏آمده است، نعمت آزادی که پیش آمده است، نعمتی که نمی تواند‏‎ ‎‏یک قدرتی الآن به شما بگوید که بالای چشمت ابرو، این را‏‎ ‎‏حفظش کنید. این یک نعمت الهی است، دیگران ندارند این را.‏‎ ‎‏دیگران یا تحت سلطه شرق اند یا تحت سلطه غرب اند. شما‏‎ ‎‏این طور نیست برایتان الآن. این را باید حفظش بکنید، حفظش به‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 10

‏دست خود شما باید بشود.(21)‏

11 / 11 / 62

*  *  *

‎ ‎

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 11