فصل اول : کلیات
فصل اول: کلیات
ارزش آزادی و نقش آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ارزش آزادی و نقش آن

 

ارزش آزادی و نقش آن

 

 

ارزش حیات به آزادی و استقلال 

‏ما برای حیات زیر سلطه غیر، ارزش قائل نیستیم. ما ارزش حیات‏‎ ‎‏را به آزادی و استقلال می دانیم. دستورات مذهبی ما، که‏‎ ‎‏مترقی ترین دستورات است، راه ما را معین فرموده است. ما با آن‏‎ ‎‏دستورات و تحت رهبری بزرگمرد دنیا، محمد ـ صلی اللّه علیه و‏‎ ‎‏آله ـ با تمام قدرتهایی که بخواهند تجاوز کنند به مملکت ما، مبارزه‏‎ ‎‏خواهیم کرد. امروز مثل روزهای سابق نیست که یک نفر بر یک‏‎ ‎‏امت سلطه داشته باشد، و این یک نفر هم دست نشانده اجانب‏‎ ‎‏باشد، و بخواهند به مملکت ما با دست او خیانت و تجاوز‏‎ ‎‏کنند.(22)‏

5 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام دین آزادی

‏اسلام اگر آنطور که هست، موفق بشویم که احکام آن را اجرا‏‎ ‎‏بکنیم، برای همه شما سعادت ایجاد می شود، برای همه ملت‏‎ ‎‏سعادت ایجاد می شود. اسلام دین آزادی و استقلال است، اسلام‏‎ ‎‏دینی است که همه کس به حقوق خودش می رسد و مراعات همه‏‎ ‎‏حقوق را می کند.(23)‏

21 / 1 / 58

*  *  *


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 11

تأمین آزادی در اسلام 

‏ما الآن رژیمِ مان جمهوری اسلامی است و باید به آن چیزهایی که‏‎ ‎‏در جمهوری اسلامی است پایدار و وفادار باشیم. در جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی همه آزادیها، همه استقلالها، ... تأمین است. اسلام ضامن‏‎ ‎‏سعادت بشر است در دنیا و آخرت.(24)‏

25 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی، وسیله خدمت به خلق و خالق

‏آیا ما با بندگان خدا به طوری که خدای تبارک و تعالی امر فرموده‏‎ ‎‏است رفتار می کنیم؟ حالا که آزاد شدیم، آزادی را وسیله برای‏‎ ‎‏خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار می دهیم. یا آزادی را برای‏‎ ‎‏مخالفت با خدا و استکبار بر مردم؟(25)‏

4 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی، وسیله رشد

‏...آزادی دادیم که آزادی را برای ملت وسیله رشد ملت قرار‏‎ ‎‏بدهند.(26)‏

2 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارزش والای آزادی

‏آزادی را ما و ملت ما با قیمت گران به دست آورد، ولیکن ارزشش‏‎ ‎‏بیشتر از این معانی بود.(27)‏

14 / 3 / 59

*  *  *

‎ ‎

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 12