فصل اول: کلیات
آزادی، امنیت، عدالت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آزادی، امنیت، عدالت

آزادی، امنیت، عدالت

 

 

آزادی، عدالت اقتصادی 

‏تعیین نظامی سیاسی، با آرای خود مردم خواهد بود. ما طرح‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می گذاریم. اینک کشور بر‏‎ ‎‏سر دو راهی مرگ و حیات، آزادی و اسارت، استقلال و استعمار،‏‎ ‎‏عدالت اقتصادی و استثمار قرار گرفته است. این حکومت، حیات‏‎ ‎‏ملی را باید نجات دهد. به مردم کشور، آزادی و به کشور استقلال‏‎ ‎‏را باز گرداند و به جای نظام استثماری، عدالت اقتصادی را برقرار‏‎ ‎‏سازد.(28)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی بدون فشار و اختناق

‏جامعه آینده ما، جامعه آزادی خواهد بود و همه نهادهای فشار و‏‎ ‎‏اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت.(29)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی، خواست ملت 

‏ملت ایران ـ می خواهد مستقل باشد؛ می خواهد آزاد باشد. باید‏‎ ‎‏آزادی بدهند به ملت یعنی ملت را رها کنند به حال خودش؛ فشار‏‎ ‎‏نیاورند روی ملت که با سرنیزه و توپ و تانک و اینها فشار بیاورند‏‎ ‎‏که مردم راضی بشوند، مردم دلخوش بشوند. امکان ندارد یک‏‎ ‎‏همچو مطلبی.(30)‏

21 / 8 / 57

*  *  *


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 13

آزادی و حکومت عدل

‏همه مردم دارند داد می کنند ما آزادی می خواهیم، ما استقلال‏‎ ‎‏می خواهیم، ما حکومت عدل می خواهیم، حکومت اسلامی‏‎ ‎‏می خواهیم. حکومت اسلامی حکومت عدل است؛ دیگر این‏‎ ‎‏دزدیها تویش نیست. اگر یک حکومت عادل صحیح پیدا بشود،‏‎ ‎‏همه چیز ما اداره می شود.(31)‏

4 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام برای آزادی

‏بگویید به مردم اینجا که مردم ایران که قیام کرده اند برای‏‎ ‎‏یک مطلب واضحی است که همه بشر قبولش دارد که آزاد‏‎ ‎‏باید باشد؛ نباید هی در حبسش کنند، نباید جلویش بگیرند‏‎ ‎‏که حرف نزن! بیخ گلویش را فشار بدهند که نباید یک کلمه‏‎ ‎‏حرف بزنی! قلمش را بشکنند که نباید بنویسی! قلمها را‏‎ ‎‏اینها شکستند؛ قدمها را شکستند در این پنجاه سال. حبسها پر‏‎ ‎‏بود از اشخاصی که آزادی می خواستند در این پنجاه سال.‏‎ ‎‏حالا قیام کرده اند و حقوق واضح ملی خودشان را، آنکه از‏‎ ‎‏حقوق بشر است و از اولین حقوق بشر است: آزادی،‏‎ ‎‏استقلال، حکومت عدل، این را می خواهند مردم. این تبلیغاتی‏‎ ‎‏که، از قراری که می گویند در هر سال صد میلیون دلار ایشان‏‎ ‎‏خرج تبلیغات خودش می کند که بگویند چشم و ابرویش کذا و‏‎ ‎‏ـ نمی دانم ـ قد و قامتش چه! و مخالفین شان را به هرچه‏‎ ‎‏می خواهند نسبت بدهند اینها ـ اینها را شما فَشَلْ کنید. بگویید به‏‎ ‎‏اشخاصی که با آنها ملاقات می کنید که مسئله این نیست. این آدم‏‎ ‎‏مال ملت را برمی دارد بر ضد ملت خرج می کند؛ اموال ملت را به‏‎ ‎‏ضد مصالح ملت دارد خرج می کند. ان شاءالله خداوند همه تان را‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 14

‏تأیید کند، موفق باشید.(32)‏

18 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی در سایه اسلام 

‏ملت ایران خواستار عدالتند و آزادی و استقلال؛ که معتقدند جز‏‎ ‎‏در سایه اسلام و با قوانین اسلام به آن نمی رسند.(33)‏

18 /10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گرفتن حق آزادی 

‏دست این اجانب باید کوتاه بشود. چقدر امریکا باید از این‏‎ ‎‏مملکت ببرد و بخورد یا انگلستان یا سایر جاها؟ ما باید یکوقت‏‎ ‎‏هم زنده بشویم، بیدار بشویم، ملتفت بشویم، آزادی را بگیریم.‏‎ ‎‏حق را باید گرفت با سرنیزه، با مسلسل باید حق را گرفت از اینها؛‏‎ ‎‏خودشان که نمی دهند. بایستید در مقابل اینها.(34)‏

17 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی آرا در اسلام

‏اسلام تأمین آزادی، استقلال، عدل ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏. اسلام شخص اول‏‎ ‎‏مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت بلکه پایین تر از او بود در‏‎ ‎‏استفاده از مادیات. آزادی آرا در اسلام از اول بوده است، در زمان‏‎ ‎‏ائمه ما ـ علیهم السلام ـ بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود.‏‎ ‎‏حرفهایشان را می زدند. ما حجت داریم. کسی که حجت دارد از‏‎ ‎‏آزادی بیان نمی ترسد لکن توطئه را اجازه نمی دهیم.(35)‏

10 / 12 / 57

*  *  *


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 15

در اسلام اختناق نیست 

‏ما بعد خواهیم فهماند به آنها که معنی دمکراسی چیست.‏‎ ‎‏دمکراسی غربی اش فاسد است، شرقی اش هم فاسد است؛‏‎ ‎‏«دمکراسی اسلامی» صحیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم‏‎ ‎‏به شرق و غرب اثبات می کنیم که این دمکراسی که ما داریم، این‏‎ ‎‏دمکراسی است نه آنکه شما دارید و طرفدار سرمایه دارهای‏‎ ‎‏بزرگ هستید و نه اینکه آنها دارند و طرفدارهای ابرقدرت هستند‏‎ ‎‏و همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتند. ‏

‏     اختناق در اسلام نیست؛ آزادی است در اسلام برای‏‎ ‎‏همه طبقات: برای زن، برای مرد، برای سفید، برای سیاه،‏‎ ‎‏برای همه. مردم از این به بعد باید از خودشان بترسند نه از‏‎ ‎‏حکومت؛ از خودشان بترسند که نبادا خلاف بکنند. حکومت‏‎ ‎‏عدل ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ خلافها جلوگیری می کند، جزا می دهد. ما از خودمان‏‎ ‎‏باید بترسیم که خلاف نکنیم والاّ حکومت اسلام خلاف نخواهد‏‎ ‎‏کرد. دیگر قضیه سازمان امنیت در کار نیست، زجرهای سازمان‏‎ ‎‏امنیت دیگر در کار نیست؛ دیگر نمی توانند پاسبانها به ما زور‏‎ ‎‏بگویند و به ملت ما زور بگویند. دیگر نمی تواند دولت به ملت‏‎ ‎‏زور بگوید.(36)‏

12 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی بر وفق اسلام 

‏اگر اینطور باشد، این همه خون ریختن ملت ما برای این نبوده‏‎ ‎‏است که حالا یک مملکتی باشد؛ مملکت اسلامی نباشد؛ ولو‏‎ ‎‏رژیم سلطنتی هم نباشد. یک رژیم غیر اسلامی. خیر. بسیارند‏‎ ‎‏رژیم آزادمنشانه، رژیمی که استقلال هم دارد، آزادی هم می دهد،‏‎ ‎‏اما یک آزادی می دهد که بر وفق اسلام نیست؛ احکام احکام‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 16

‏اسلام نیست؛ رژیم رژیم اسلام نیست. عدالت اسلامی به آنطوری‏‎ ‎‏که در اسلام است نیست. ما همچو چیزی را نمی خواستیم و‏‎ ‎‏نمی خواهیم.(37)‏

11 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نعمت آزادی‏ ‏

‏این آزادی، نعمت آزادی، از همه چیز دنیا بیشتر است. شما الآن‏‎ ‎‏طوری هستید که می روید منزلتان هیچ فکر این نیستید که خوب ما‏‎ ‎‏اینجا هستیم، مبادا سازمان امنیت بیاید مثلاً برادرم را بگیرد؛ پدرم‏‎ ‎‏را بگیرد؛ شوهرم را بگیرد. عرض کنم این خوفها را داشتید.‏‎ ‎‏[‏‏حالا‏‏]‏‏ راحت می خوابید. نه سازمان امنیت می آید کسی را بگیرد؛‏‎ ‎‏و نه دولت می فرستد کسی را بگیرد. دزدها را، آن غارتگرها را،‏‎ ‎‏آنهایی که شما را اذیت کردند در طول تاریخ، آنها را دارند یکی‏‎ ‎‏یکی می گیرند؛ بعضیشان را به جزایشان می رسانند، ‏‏[‏‏بی گناه‏‏]‏‏ را‏‎ ‎‏نمی رسانند.(38)‏

11 / 8 / 58

*  *  *

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 17