فصل سوم: حدود آزادی
اخلاق و سنتهای انسانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اخلاق و سنتهای انسانی

 

 

اخلاق و سنتهای انسانی

 

 

آزادی مقیّد به شئون جامعه 

‏ما موافق رژیم آزادیهای کامل هستیم. باید حدود رژیم آینده ایران،‏‎ ‎‏همان گونه که برای کلیه دولتهای متکی به مردم مطرح است، منافع‏‎ ‎‏مجموع جامعه را دربرگیرد و همچنین باید به شئون جامعه ایرانی‏‎ ‎‏مقید بوده باشد، زیرا عرضه یک جامعه غیر محدود، دستبرد به‏‎ ‎‏شرف مردان و زنان آن می باشد.(128)‏

22 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی عقیده 

سؤال: ‏[‏‏بسیاری از مردم در ایران و بخصوص در بین روشنفکران با‏‎ ‎‏وجود اعتقاد، به فرایض مذهبی عمل نمی کنند و یا اصولاً به‏‎ ‎‏مذهب عقیده ای ندارند. روش حکومت اسلامی در برابر آنها چه‏‎ ‎‏خواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏ما سعی می کنیم به این افراد راه سلامت و نجات را نشان‏‎ ‎‏دهیم. اگر نخواهند این راه را بپیمایند، در زندگی یومیه خود آزاد‏‎ ‎‏خواهند بود مگر اینکه بخواهند توطئه های زیانبخشی علیه ملت و‏‎ ‎‏کشور تدارک بینند.(129)‏

19 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از اعمال خلاف عفت 

‏موقعیت یک انسان صحیح و یک شخصیت آزاد؛ برخلاف این‏‎ ‎‏زمانها که بر ما گذشت که نه زنهایمان آزاد بودند و نه مردانمان.‏‎ ‎‏ملتی که زن و مردش آزاد نبود و در خفقان بود از زیر این بار بیرون‏‎ ‎‏آمدند و از این به بعد زنها و مردها آزادند. ولی اگر چنانچه‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 76

‏بخواهند کارهای خلاف عفت بکنند و یا خلاف مصلحت مملکت‏‎ ‎‏بکنند، البته از آنها جلوگیری خواهد شد.(130)‏

26 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ممنوعیت اعمال خلاف مصلحت مردم 

‏در یک رژیم اسلامی، آزادیها صریح و کامل خواهند بود. تنها‏‎ ‎‏آزادیهایی به ملت داده نخواهد شد که برخلاف مصلحت مردم‏‎ ‎‏باشد و به حیثیت فرد لطمه وارد سازد.(131)‏

27 / 10 / 57

*  *  *

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 77