فصل چهارم: آزادی اقشار اجتماعی
آزادی در دانشگاهها و فعالیتهای دانشجویی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آزادی در دانشگاهها و فعالیتهای دانشجویی

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در دانشگاهها و فعالیتهای دانشجویی

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در محیط علم 

‏اگر دانشگاه ما یک دانشگاه صحیحی بود، این جوانهای ما که در‏‎ ‎‏دانشگاه می خواهند یک حرف حقی را بزنند، با پلیس خفه شان‏‎ ‎‏نمی کردند. دختر را می زنند، پسر را می زنند، جوان را می زنند،‏‎ ‎‏حبس می کنند، چه می کنند! خوب برای این است که دانشگاه ما‏‎ ‎‏استقلالی ندارد. دانشگاهْ ما نداریم. دانشگاهی که یک نفر آدم بر‏‎ ‎‏آن حکومت کند، این دانشگاه نمی شود. محیط علم باید محیط‏‎ ‎‏آزاد باشد.(214)‏

اواخر دی 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رابطه حوزه و دانشگاه

‏این نهضت برکتش این بود که شما آقایان دانشگاهی، که هیچ وقت‏‎ ‎‏با ما ملاقات نمی کردید، حالا نشستیم با هم صحبت می کنیم و درد‏‎ ‎‏دلمان را می گوییم. نمی گذاشتند اینها. آن آقایانی که مثلاً‏‎ ‎‏کارخانه ها و ـ نمی دانم ـ کارگرها و اینها، که با ما هیچ وقت ارتباط‏‎ ‎‏نداشتند، حالا ارتباط پیدا می کنند. الآن می بینیم که مثلاً روز‏‎ ‎‏پنجشنبه و جمعه که ما می رویم مدرسه فیضیه، گروههای مختلف،‏‎ ‎‏از دانشجو گرفته تا کارگر گرفته تا ـ عرض می کنم که ـ اقشار‏‎ ‎‏مختلفه، نظامی، همه اینها مجتمع می شوند. زن و مرد مجتمع‏‎ ‎‏می شوند در آنجا؛ همه با دل راحت. نه نظامی از مردم نفرت دارد‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 130

‏و می ترسد نه مردم از او. همه با هم مجتمع می شوند و مطالب‏‎ ‎‏گفته می شود، مسائل طرح می شود.(215)‏

31 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضربه به آزادی و اسلام

‏امروز توهین و تضعیف روحانیت ضربه به استقلال و آزادی و‏‎ ‎‏اسلام است.(216)‏

1 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم انحصار در انتخابات

‏همان طوری که مکرر من عرض کرده ام و سایرین هم گفته اند،‏‎ ‎‏انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین‏‎ ‎‏است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروههاست.‏‎ ‎‏انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست‏‎ ‎‏خودشان است. و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.‏‎ ‎‏از قراری که من شنیده ام در دانشگاه بعض از اشخاص رفته اند‏‎ ‎‏گفته اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این‏‎ ‎‏حق مجتهدین است. تا حالا می گفتند که مجتهدین در سیاست‏‎ ‎‏نباید دخالت بکنند، این منافی با حق مجتهدین است، آنجا‏‎ ‎‏شکست خورده اند حالا عکسش را دارند می گویند. این هم روی‏‎ ‎‏همین زمینه است، اینکه می گویند انتخابات از امور سیاسی است‏‎ ‎‏و امور سیاسی هم حق مجتهدین است هر دویش غلط است.‏‎ ‎‏انتخابات سرنوشت یک ملت را داردتعیین می کند. انتخابات بر‏‎ ‎‏فرض اینکه سیاسی باشد و هست هم، این دارد سرنوشت همه‏‎ ‎‏ملت را تعیین می کند، یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشان در دنیا‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 131

‏و آخرت منوط به این انتخابات است. این این طور نیست که‏‎ ‎‏انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند. این معنی دارد که مثلاً‏‎ ‎‏یک دویست تا مجتهد در قم داشتیم و یک صد تا مجتهد در‏‎ ‎‏جاهای دیگر داشتیم، اینها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم‏‎ ‎‏بروند کنار؟! این یک توطئه ای است که می خواهند همان طوری که‏‎ ‎‏در صدها سال توطئه شان این بود که باید روحانیون و مذهب از‏‎ ‎‏سیاست جدا باشد و استفاده های زیاد کردند و ما ضررهای زیاد‏‎ ‎‏از این بردیم، الآن هم گرفتار ضررهای او هستیم. حالا دیدند آن‏‎ ‎‏شکست خورد، یک نقشه دیگر کشیدند، و آن این است که‏‎ ‎‏انتخابات حق مجتهدین است، انتخابات یا دخالت در سیاست حق‏‎ ‎‏مجتهدین است. دانشگاهیها بدانند این را که همان طوری که یک‏‎ ‎‏مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت کند، یک دانشجوی‏‎ ‎‏جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند. فرق مابین‏‎ ‎‏دانشگاهی و دانشجو و مثلا مدرسه ای و اینها نیست، همه شان با‏‎ ‎‏هم هستند. اینکه در دانشگاه رفتند و یک همچو مطلبی را گفتند،‏‎ ‎‏این یک توطئه ای است برای اینکه شما جوانها را مأیوس‏‎ ‎‏کنند.(217)‏

9 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت حوزه و دانشگاه

‏علما و روحانیون ان شاءالله به همه ابعاد و جوانب مسئولیت‏‎ ‎‏خودآشنا هستند ولی از باب تذکر و تأکید عرض می کنم امروز که‏‎ ‎‏بسیاری از جوانان و اندیشمندان در فضای آزاد کشور اسلامی مان‏‎ ‎‏احساس می کنند که می توانند اندیشه های خود را در موضوعات و‏‎ ‎‏مسائل مختلف اسلامی بیان دارند، با روی گشاده و آغوش باز‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 132

‏حرفهای آنان را بشنوند. و اگر بیراهه می روند، با بیانی آکنده از‏‎ ‎‏محبت و دوستی راه راست اسلامی را نشان آنها دهید. و باید به‏‎ ‎‏این نکته توجه کنید که نمی شود عواطف و احساسات معنوی و‏‎ ‎‏عرفانی آنان را نادیده گرفت و فورا انگِ التقاط و انحراف بر‏‎ ‎‏نوشته هاشان زد و همه را یکباره به وادی تردید و شک انداخت.‏‎ ‎‏اینها که امروز اینگونه مسائل را عنوان می کنند مسلما دلشان برای‏‎ ‎‏اسلام و هدایت مسلمانان می تپد، و الاّ داعی ندارند که خود را با‏‎ ‎‏طرح این مسائل به دردسر بیندازند. اینها معتقدند که مواضع‏‎ ‎‏اسلام در موارد گوناگون همان گونه ای است که خود فکر می کنند.‏‎ ‎‏به جای پرخاش و کنار زدن آنها با پدری و الفت با آنان برخورد‏‎ ‎‏کنید. اگر قبول هم نکردند، مأیوس نشوید. در غیراین صورت‏‎ ‎‏خدای ناکرده به دام لیبرالها و ملیگراها و یا چپ و منافقین می افتند؛‏‎ ‎‏و گناه این کمتر از التقاط نیست. وقتی ما می توانیم به آینده کشور و‏‎ ‎‏آینده سازان امیدوار شویم که به آنان در مسائل گوناگون بها دهیم،‏‎ ‎‏و از اشتباهات و خطاهای کوچک آنان بگذریم، و به همه شیوه ها‏‎ ‎‏و اصولی که منتهی به تعلیم و تربیت صحیح آنان می شود احاطه‏‎ ‎‏داشته باشیم. فرهنگ دانشگاهها و مراکز غیرحوزه ای به صورتی‏‎ ‎‏است که با تجربه و لمس واقعیتها بیشتر عادت کرده است، تا‏‎ ‎‏فرهنگ نظری و فلسفی. باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن‏‎ ‎‏فاصله ها، حوزه و دانشگاه درهم ذوب شوند، تا میدان برای‏‎ ‎‏گسترش و بسط معارف اسلام وسیعتر گردد.(218)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی نظرات

‏لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 133

‏طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرات اجتهادی ـ‏‎ ‎‏فقهی در زمینه های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه‏‎ ‎‏شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت‏‎ ‎‏درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی‏‎ ‎‏بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویّه و عمل‏‎ ‎‏ضروری است.(219)‏

10 / 8 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 134